Image Map   Image Map

Основне студије – Резултати испита

01. октобар 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

30. септембар 2018. – МАТЕМАТИКЕ I

Резултати писменог испита  >>>

* * *

30. септембар 2018. – МАТЕМАТИКЕ II

Резултати писменог испита >>>

* * *

29. септембар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

29. септембар 2018. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

29. септембар 2018. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

29. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

29. септембар 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

29. септембар 2018. – Методика наставе математике I

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

29. септембар 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

29. септембар 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

29. септембар 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

29. септембар 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

26. септембар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

26. септембар 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

25. септембар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ I

Резултати испита >>>

Резултати колоквијума >>>

* * *

24. септембар 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

24. септембар 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

24. септембар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати другог теста (Учитељи) >>>

* * *

24. септембар 2018. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I и II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОПМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

21. септембар 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

20. септембар 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

20. септембар 2018. – МАТЕМАТИКА I – Врашац

Резултати испита >>>

* * *

20. септембар 2018. – МАТЕМАТИКА II – Врашац

Резултати испита >>>

* * *

19. септембар 2018. – МАТЕМАТИКА I

Резултати испита >>>

* * *

17. септембар 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАКТИЧНОМ ДЕЛУ ИСПИТА – Образовна технологија

Детаљније >>>

* * *

17. септембар 2018. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог испита >>>

* * *

17. септембар 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

10. септембар 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

06. септембар 2018. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог испита >>>

* * *

06. септембар 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати писменог испита >>>

* * *

06. септембар 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

06. септембар 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

04. септембар 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

04. септембар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита >>>

* * *

04. септембар 2018. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

04. септембар 2018. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

03. септембар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ I

Резултати испита >>>

* * *

03. септембар 2018. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОПМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

03. септембар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

03. септембар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

31. август 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

31. август 2018. –  УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

31. август 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

31. август 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

31. август 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

30. август 2018. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

30. август 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

28. август 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I

Резултати испита >>>

* * *

28. август 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II

Резултати испита >>>

* * *

27. август 2018. – МАТЕМАТИКА I

Резултати испита >>>

* * *

27. август 2018. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

27. август 2018. – МАТЕМАТИКА II

Резултати испита >>>

* * *

27. август 2018. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

24. август 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

24. август 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

24. август 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

Резултати испита >>>

* * *

13. јули 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА ДЕЦУ УЗ ПЕСМУ И ПОКРЕТ

Резултати испита >>>

* * *

12. јули 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати писменог испита >>>

* * *

12. јули 2018. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог испита >>>

* * *

12. јули 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

12. јули 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

11. јули 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

10. јули 2018. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

09. јули 2018. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

09. јули 2018. –СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

09. јули 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита >>>

* * *

09. јули 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

09. јули 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

09. јули 2018. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОПМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

07. јули 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

07. јули 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

07. јули 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

07. јули 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

06. јули 2018. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

06. јули 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

05. јули 2018. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

05. јули 2018. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

05. јули 2018. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

04. јули 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

02. јули 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ I

Резултати испита >>>

* * *

02. јули 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I

Резултати испита >>>

* * *

02. јули 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II

Резултати испита >>>

* * *

02. јули 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати другог дела испита (Учитељи) >>>

* * *

02. јули 2018. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

29. јун 2018. – МАТЕМАТИКА I

Резултати писменог испита >>>

* * *

29. јун 2018. – МАТЕМАТИКА I

Резултати писменог испита >>>

* * *

29. јун 2018. – МАТЕМАТИКА II

Резултати писменог испита >>>

* * *

28. јун 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати првог дела испита >>>

* * *

27. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

27. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

27. јун 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

19. јун 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

9. јун 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

18. јун 2018. – ХИПЕРМЕДИЈИ У ОБРАЗОВАЊУ

Резултати испита >>>

* * *

18. јун 2018. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

18. јун 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

18. јун 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита, коликвијума, садржинског теста >>>

* * *

14. јун 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I

Резултати испита >>>

* * *

14. јун 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

14. јун 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати писменог испита (Учитељи) >>>

* * *

14. јун 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати писменог испита (Учитељи) >>>

* * *

14. јун 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати писменог испита и поправног колоквијума >>>

* * *

13. јун 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II

Резултати испита >>>

* * *

13. јун 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

13. јун 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

13. јун 2018. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати писменог испита >>>

* * *

13. јун 2018. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати писменог испита >>>

* * *

13. јун 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати писменог испита (Учитељи) >>>

* * *

13. јун 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

12. јун 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати писменог испита (Учитељи) >>>

Резултати писменог испита (Васпитачи) >>>

* * *

11. јун 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати другог дела писменог испита >>>

* * *

11. јун 2018. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

10. јун 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

10. јун 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2018. –  КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати трећег колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

08. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

08. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

08. јун 2018. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

08. јун 2018. – МАТЕМАТИКА I

Резултати писменог испита >>>

* * *

08. јун 2018. – МАТЕМАТИКА II

Резултати писменог испита >>>

* * *

07. јун 2018. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

07. јун 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати првог дела теста >>>

* * *

07. јун 2018. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

06. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати писменог испита >>>

* * *

06. јун 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати другог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

04. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати писменог испита >>>

* * *

04. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

04. јун 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати другог колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

04. јун 2018. – МАТЕМАТИКА I

Резултати другог колоквијума >>>

* * *

04. јун 2018. – МАТЕМАТИКА II

Резултати другог колоквијума >>>

* * *

30. мај 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати поправног колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

28. мај 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – СИНТАКСА

Резултати колоквијума >>>

* * *

22. мај 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати првог и другог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

05. мај 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

12. април  2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ УСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА ИЗ ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

(СМЕР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА, ВАСПИТАЧА И СТУДЕНАТА СА ПА)

Детаљније >>>

* * *

12. април 2018. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог испита >>>

* * *

05. април 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати првог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

04. април 2018. –  СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

04. април 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

04. април 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

04. април 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

04. април 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

04. април 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

02. април 2018. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

02. април 2018. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

31. март 2018. – МАТЕМАТИКА I

Резултати испита >>>

* * *

31. март 2018. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

Резултати колоквијума >>>

* * *

31. март 2018. – МАТЕМАТИКА II

Резултати испита >>>

* * *

31. март 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

29. март 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Обавештавамо студенте да је промењен термин одржавања усменог дела испита
из Увода у тумачење књижевности. Усмени део испита биће одржан у среду, 4. априла,
у 10.00ч.
Проф. др Слађана Јаћимовић

* * *

29. март 2018. – МОРФОЛОГИЈА – Нови Пазар

Резултати другог колоквијума >>>

* * *

28. март 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

27. март 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

27. март 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

26. март 2018. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

26. март 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

26. март 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

26. март 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

26. март 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

26. март 2018. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

26. март 2018. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

26. март 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

26. март 2018. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 1

Резултати колоквијума >>>

* * *

26. март 2018. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 2

Резултати колоквијума >>>

* * *

12. март 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати првог колоквијума (Учитељи) >>>

Резултати првог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

12. март 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – МОРФОЛОГИЈА

Резултати колоквијума >>>

* * *

02. фебруар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

26. фебруар 2018. – МАТЕМАТИКА I

Резултати испита >>>

* * *

26. фебруар 2018. – МАТЕМАТИКА II

Резултати испита >>>

* * *

26. фебруар 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

09. фебруар 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

08. фебруар 2018. – РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА ИЗ МЕТОДИКЕ УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 1

Резултати колоквијума >>>

* * *

07. фебруар 2018. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

07. фебруар 2018. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 2

Резултати колоквијума >>>

* * *

06. фебруар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

05. фебруар 2018. – МАТЕМАТИКA I

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

05. фебруар 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

05. фебруар 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

05. фебруар 2018. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

05. фебруар 2018. – МАТЕМАТИКА II

Резултати испита >>>

* * *

05. фебруар 2018. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

02. фебруар 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

02. фебруар 2018. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита >>>

* * *

02. фебруар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

02. фебруар 2018. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита (Васпитачи) >>>

Резултати колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

30. јануар 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

30. јануар 2018. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

Упис за васпитаче 07. 02. 2018, у 9.30, амф. 34.
Упис за учитеље 07. 02. 2018, у 10.30, амф. 34.

* * *

30. јануар 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

26. јануар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

26. јануар 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

25. јануар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

25. јануар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

25. јануар 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

25. јануар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

25. јануар 2018. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

25. јануар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

24. јануар 2018. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати поправног колоквијума (Учитељи) >>>

Резултати поправног колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

22. јанура 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати поправног колоквијума са обавештењем (Учитељи) >>>

* * *

19. јануар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати колоквијума >>>

* * *

11. јануар 2018. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати I и II колоквијума (Учитељи) >>>

Резултати I и II колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

08. јануар 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати I колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

28. децембар 2017. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати I и II колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

19. децембар 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита (Учитељи)  >>>

* * *

19. децембар 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

8. децембар 2017. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

27. новембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – ФОНЕТИКА

Резултати испита >>>

* * *

29. септембар 2017. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

28. септембар 2017. – МАТЕМАТИКА 1

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1 и 2 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2017. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

Усмени испит (петак, 29. 9. 2017.) из Методике математике 1 ће се одржати према следећем распореду:

Од 11 часова на испит долазе студенти чија презимена почињу од А до К

Од 13 часова на испит долазе студенти чија презимена почињу од К до Ш

Јасмина Милинковић
Светлана Илић
Мила Јелић

* * *

28. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

27. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

27. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2017. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

27. септембар 2017. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2017. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

22. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 – Вршац

Резултати испита  >>>

* * *

22. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Вршац

Резултати испита  >>>

* * *

22. септембар 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита  >>>

* * *

22. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита  >>>

* * *

22. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита  >>>

* * *

22. септембар 2017. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Резултати испита (Учитељи)  >>>

* * *

22. септембар 2017. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита  >>>

* * *

22. септембар 2017. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита  >>>

* * *

21. септембар 2017. – ЕНГЛЕСКИ I и II

Резултати испита  >>>

* * *

21. септембар 2017. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита  >>>

* * *

21. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита  >>>

* * *

20. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

20. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита  >>>

* * *

20. септембар 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

20. септембар 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

19. септембар 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

19. септембар 2017. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

19. септембар 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

19. септембар 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

18. септембар 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

18. септембар 2017. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

18. септембар 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

18. септембар 2017. – МАТЕМАТИКА 1

Резултати испита >>>

* * *

18. септембар 2017. – МАТЕМАТИКА 2

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2017. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита >>>

* * *

14. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

14. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

14. септембар 2017. – МАТЕМАТИКА I

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

13. септембар 2017. – МАТЕМАТИКА II

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

13. септембар 2017. – МАТЕМАТИКА II

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

12. септембар 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

05. септембар 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

05. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

05. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

05. септембар 2017. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

05. септембар 2017. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

05. септембар 2017. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

05. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Позив на усмени део испита >>>

* * *

05. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

03. септембар 2017. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

01. септембар 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

01. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

01. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

01. септембар 2017. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

01. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита >>>

* * *

01. септембар 2017. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

01. септембар 2017. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

30.  август 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

30.  август 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

30.  август 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

30.  август 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

30.  август 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

30.  август 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

29.  август 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

29.  август 2017. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

29.  август 2017. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

28.  август 2017. – МАТЕМАТИКА I

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

28.  август 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

28.  август 2017. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

28.  август 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

25.  август 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

25.  август 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

25.  август 2017. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

24.  август 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

24.  август 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

24.  август 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

23.  август 2017. – МАТЕМАТИКА 2

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

13.  јул 2017. – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

12.  јул 2017. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

12.  јул 2017. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

12.  јул 2017. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

12.  јул 2017. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

12.  јул 2017. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

12.  јул 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита >>>

* * *

12.  јул 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

12.  јул 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

11.  јул 2017. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ I

Резултати испита >>>

* * *

11.  јул 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

10.  јул 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА

Резултати испита >>>

* * *

10.  јул 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

10.  јул 2017. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

10.  јул 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

10.  јул 2017. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

10.  јул 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

10.  јул 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

10.  јул 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

07.  јул 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

07.  јул 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

07.  јул 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

07.  јул 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

07.  јул 2017. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

06. јули 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

06.  јул 2017. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

05. јули 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

05. јули 2017. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

05. јули 2017. – МЕТОДОЛОГИЈA ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

05. јули 2017. – МЕТОДОЛОГИЈA ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

– редовни и ванредни васпитачи –

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

05. јули 2017. – МАТЕМАТИКA 1

Резултати испита  >>>

* * *

03. јули 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1 – Распоред за усмени

Распоред зс усмени >>>

* * *

03. јули 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

03. јули 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

03. јули 2017. – МАТЕМАТИКА 1 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

03. јули 2017. – МАТЕМАТИКА 2 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

03. јули 2017. – МАТЕМАТИКА 2 – Београд

Резултати испита >>>

* * *

30.  јун 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

30.  јун 2017. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

21.  јун 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

21.  јун 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

21.  јун 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

21.  јун 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

21.  јун 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

16.  јун 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

19.  јун 2017. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ 2

Резултати испита >>>

* * *

19.  јун 2017. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Резултати испита >>>

* * *

16.  јун 2017. – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАСТЕМАТИКЕ 1 – Позив на усмени

Преузми распоред >>>

* * *

16.  јун 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

16.  јун 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

16.  јун 2017. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

16.  јун 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

16.  јун 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

16.  јун 2017. – ЕНГЛЕСКИ I и II

Резултати испита >>>

* * *

14.  јун 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

14.  јун 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

14.  јун 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

13.  јун 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

13.  јун 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

13.  јун 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

13.  јун 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

13.  јун 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

13.  јун 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

13.  јун 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

13.  јун 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

13.  јун 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

12. јун 2017. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

12. јун 2017. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

12. јун 2017. – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

12. јун 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита >>>

* * *

12. јун 2017. – ОБРАЗОВНA ТЕХНОЛОГИЈA

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2017. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2017. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2017. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2017. – МАТЕМАТИКА I

Резултати испита >>>

* * *

09. јун 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита >>>

* * *

08. јун 2017. – МАТЕМАТИКЕ 2

Резултати испита >>>

* * *

08. јун 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати трећег колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

07. јун 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

07. јун 2017. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

07. јун 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

06. јун 2017. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ 2

Резултати испита >>>

* * *

06. јун 2017. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ 2

Резултати испита >>>

* * *

06. јун 2017. – ОБРАЗОВНA ТЕХНОЛОГИЈA

Резултати поправног колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

06. јун 2017. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

06. јун 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

06. јун 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

05. јун 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати III колоквијума ( Учитељи) >>>

* * *

01. јун 2017. – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати II колоквијума >>>

* * *

01. јун 2017. – МАТЕМАТИКА I

Резултати I и II колоквијума >>>

* * *

29. мај 2017. – МАТЕМАТИКА II

Предиспитне обавезе >>>

* * *

08. мај 2017. – ОБРАЗОВНA ТЕХНОЛОГИЈA

Резултати I и II колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

03. мај 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

03. мај 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

11. април 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

11. април 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

10. Април 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

07. април 2017. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

07. април 2017. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

07. април 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

07. април 2017. – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати испита >>>

* * *

07. април 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита >>>

* * *

05. април 2017. – СОЦИОЛОГИЈA ОБРАЗОВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

05. април 2017. – МАТЕМАТИЧКЕ ИГРЕ

Резултати испита >>>

* * *

05. април 2017. – МАТЕМАТИЧКЕ ИГРЕ

Резултати испита >>>

* * *

04. април 2017. – МАТЕМАТИКА 1

Резултати испита >>>

* * *

03. април 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

03. април 2017. –  ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

03. април 2017. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

03. април 2017. – МАТЕМАТИКА II

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

03. април 2017. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

03. април 2017. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

03. април 2017. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати колоквијума >>>

* * *

03. април 2017. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I и II

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

03. април 2017. – ОБРАЗОВАЊE ЗА МЕДИЈЕ

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

03. април 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Нови Пазар

Резултатити испита >>>

* * *

03. април 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Детаљније >>>

* * *

31. март 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултатити испита >>>

* * *

31. март 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултатити испита >>>

* * *

31. март 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултатити испита >>>

* * *

30. март 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита >>>

* * *

29. март 2017. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

29. март 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

27. март 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

27. март 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи)>>>

Резултати испита (Васпитачи)>>>

* * *

27. март 2017. – СОЦИОЛОГИЈA ОБРАЗОВАЊА –Нови Пазар

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

27. март 2017. – СОЦИОЛОГИЈA ПОРОДИЦЕ – Нови Пазар

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

27. март 2017. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

27. март 2017. – СОЦИОЛОГИЈA ОБРАЗОВАЊА –Вршац

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

27. март 2017. – СОЦИОЛОГИЈA ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

27. март 2017. – ОБРАЗОВАЊE ЗА МЕДИЈЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

20. март 2017. – МАТЕМАТИКА I

Резултати I колоквијума >>>

Увид у радове је у петак 24. марта 2017. године, у 10.00 часова, у Љутице Богдана 46.

* * *

10. март 2017. – МАТЕМАТИКА II

Резултати I колоквијума >>>

* * *

10. март 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати I колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

10. март 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати I колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

25. фебруар 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати I колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

13. фебруар 2017. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

13. фебруар 2017. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 2

Резултати испита >>>

* * *

11. фебруар 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

09. фебруар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

07. фебруар 2017. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

07. фебруар 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

07. фебруар 2017. – ЕНГЛЕСКИ I и II

Резултати испита (Учитељи и Васпитачи) >>>

* * *

07. фебруар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК I и II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

07. фебруар 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

06. фебруар 2017. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

03. фебруар 2017. – МАТЕМАТИКА  I

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

03. фебруар 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита ( Васпитачи ) >>>

* * *

03. фебруар 2017. – ЕЛЕМЕНТАРНЕ МАТЕМАТИЧКЕ МЕТОДЕ

Резултати испита – Јануар 2017 >>>

Увид у радове и распоред усменог дела испита >>>

* * *

02. фебруар 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

02. фебруар 2017. – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

02. фебруар 2017. – МАТЕМАТИКА II

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

01. фебруар 2017. – МЕТОДОЛОГИЈA ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита ( Учитељи ) >>>

* * *

01. фебруар 2017. – МЕТОДОЛОГИЈA ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита ( Васпитачи ) >>>

* * *

01. фебруар 2017. – МЕТОДОЛОГИЈA ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита ( Учитељи ) >>>

* * *

01. фебруар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

31. јануар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

31. јануар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

30. јануар 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Београд

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

30. јануар 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

30. јануар 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

27. јануар 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати I колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

27. јануар 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

27. јануар 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати поправног колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

27. јануар 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати поправног колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

26. јануар 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

26. јануар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

26. јануар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

25. јануар 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

25. јануар 2017. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

24. јануар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

11. јануар 2017. – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати поправног колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

27. децембар 2016. – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати I и II колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

23. децембар 2016. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати I и II колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

23. децембар 2016. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати I и II колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

12. децембар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Београд

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

12. децембар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

12. децембар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ- Вршац

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

05. децембар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

05. децембар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

29. новембар 2016. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 2

Резултати колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

29. новембар 2016. – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати I колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

29. новембар 2016. – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати I колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

28. новембар 2016. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

17. новембар 2016. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати I колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

17. новембар 2016. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати I колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

04. октобар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

04. октобар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

04. октобар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

04. октобар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

03. октобар 2016. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

03. октобар 2016. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита ( Учитељи ) >>>

* * *

02. октобар 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита ( Васпитачи ) >>>

* * *

02. октобар 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита ( Учитељи ) >>>

* * *

29. октобар 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита ( Васпитачи ) >>>

* * *

29. септембар 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2016. –  МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2016. –  СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2016. –  СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

25. септембар 2016. –   СОЦИОЛОГИЈЕ ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

25. септембар 2016. –  СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

25. септембар 2016. –  ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

25. септембар 2016. –  МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА I

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2016. –  МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2016. –  УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

22. септембар 2016. –  ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА, ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА – ОБАВЕШТЕЊЕ

Детаљније >>>

* * *

22. септембар 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

21. септембар 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултатити испита >>>

* * *

21. септембар 2016. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

21. септембар 2016. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

21. септембар 2016. – МАТЕМАТИКА I

Резултатити испита >>>

* * *

21. септембар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

21. септембар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

21. септембар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

21. септембар 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

21. септембар 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

20. септембар 2016. – МАТЕМАТИКА II

Резултатити испита >>>

* * *

19. септембар 2016. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултатити испита >>>

* * *

19. септембар 2016. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултатити испита >>>

* * *

19. септембар 2016. – ОБРАЗОВАЊE ЗА МЕДИЈЕ

Резултатити испита >>>

* * *

19. септембар 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултатити испита >>>

* * *

19. септембар 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултатити испита >>>

* * *

17. септембар 2016. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултатити испита ( Васпитачи ) >>>

* * *

15. септембар 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултатити испита ( Васпитачи ) >>>

* * *

15. септембар 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултатити испита >>>

* * *

15. септембар 2016. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултатити испита >>>

* * *

07. септембар 2016. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Вршац

Резултатити испита >>>

* * *

06. септембар 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултатити испита >>>

* * *

06. септембар 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултатити испита >>>

* * *

06. септембар 2016. –  СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултатити испита >>>

* * *

05. септембар 2016. –  СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултатити испита >>>

* * *

05. септембар 2016. –  УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Учитељи

Резултатити испита >>>

* * *

05. септембар 2016. –  МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултатити испита и првог колоквијума >>>

* * *

01. септембар 2016. –  КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ – Учитељи

Резултатити испита >>>

* * *

01. септембар 2016. –  КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ – Васпитачи

Резултатити испита >>>

* * *

01. септембар 2016. –  УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултатити испита >>>

* * *

31. август 2016. –  МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА – Васпитачи

Резултатити испита >>>

* * *

31. август 2016. –  МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултатити испита >>>

* * *

31. август 2016. –  ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултатити испита >>>

* * *

29. август 2016. –  МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултатити испита >>>

* * *

26. август 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК I и II

Резултатити испита >>>

* * *

26. август 2016. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултатити испита >>>

* * *

26. август 2016. – МАТЕМАТИКА 1

Резултатити испита >>>

* * *

25. август 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултатити испита >>>

* * *

25. август 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултатити испита >>>

* * *

25. август 2016. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ – Вршац

Резултатити испита >>>

* * *

25. август 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Учитељи

Резултатити испита >>>

* * *

25. август 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – Учитељи

Резултатити испита >>>

* * *

25. август 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – Васпитачи

Резултатити испита >>>

* * *

24. август 2016. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултатити испита >>>

* * *

24. август 2016. – MАТЕМАТИКА II

Резултатити испита >>>

* * *

24. август 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I и II

Резултатити испита >>>

* * *

24. август 2016. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ – Учитељи

Резултатити испита >>>

* * *

22. август 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК – Васпитачи

Резултатити испита >>>

* * *

22. август 2016. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултатити испита >>>

* * *

22. август 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултатити испита >>>

* * *

22. август 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултатити испита >>>

* * *

14. јули 2016. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултатити испита >>>

* * *

13. јули 2016. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ I

Резултатити испита >>>

* * *

13. јули 2016. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ II

Резултатити испита >>>

* * *

13. јули 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултатити испита >>>

* * *

13. јули 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултатити испита >>>

* * *

13. јули 2016. – ОБРАЗОВAЊE ЗА МЕДИЈЕ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

12. јули 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

12. јули 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

12. јули 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

12. јули 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

11. јули 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

11. јули 2016. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултатити испита >>>

* * *

9. јули 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

9. јули 2016. – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултатити испита >>>

* * *

8. јули 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

7. јули 2016. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултатити испита >>>

* * *

7. јули 2016. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултатити испита >>>

* * *

6. јули 2016. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултатити испита >>>

* * *

6. јули 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

6. јули 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

5. јули 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

5. јули 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

5. јули 2016. – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултатити испита >>>

* * *

4. јули 2016. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултатити испита >>>

* * *

4. јули 2016. – МАТЕМАТИКА 1

Резултатити испита >>>

* * *

1. јули 2016. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултатити испита >>>

* * *

30. јун 2016. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултатити испита >>>

* * *

30. јун 2016. – МАТЕМАТИКА 2

Резултати испита >>>

* * *

24. јун 2016. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ I

Резултати испита >>>

* * *

23. јун 2016. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

23. јун 2016. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

22. јун 2016. – ОБРАЗОВАЊА ЗА МЕДИЈЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

22. јун 2016. – СОЦИОЛОГИЈA ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

22. јун 2016. – СОЦИОЛОГИЈA ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

21. јун 2016. –  ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита >>>

* * *

21. јун 2016. –  УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

20. јун 2016. –  СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

20. јун 2016. –  СЛИКА ДЕТЕТА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 20. ВЕКА

Резултати испита >>>

* * *

16. јун 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

16. јун 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

16. јун 2016. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

16. јун 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита – (Васпитачи) >>>

* * *

16. јун 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита – (Учитељи, писмени део) >>>

* * *

16. јун 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

16. јун 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

16. јун 2016.  – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита (писмени део) >>>

јун 2016 (редовни) >>>

јун 2016 (ванредни) >>> 

* * *

16. јун 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултатити другог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

16. јун 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

16. јун 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита (писмени) >>>

* * *

16. јун 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

16. јун 2016. – МЕТОДИКА ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

Резултати испита >>>

* * *

14. јун 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊA 1

Резултатити испита >>>

* * *

14. јун 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊA 2

Резултатити испита >>>

* * *

14. јун 2016. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултатити испита >>>

* * *

13. јун 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ I

Резултатити испита >>>

* * *

13. јун 2016. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

13. јун 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултатити испита >>>

Резултати другог колоквијума >>>

* * *

13. јун 2016. – МАТЕМАТИКА 1

Резултатити испита >>>

* * *

13. јун 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

10. јун 2016. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултатити испита >>>

* * *

10. јун 2016. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултатити испита >>>

* * *

09. јун 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 и 2

Резултатити испита >>>

* * *

09. јун 2016. – МАТЕМАТИКА 2

Резултатити писменог испита >>>

* * *

08. јун 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

07. јун 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

На усмени испит у среду, 15. јуна 2016. године позивају се:

Преузми листу >>>

* * *

06. јун 2016. – СОЦИОЛОГИЈA ОБРАЗОВАЊА

Резултатити испита >>>

* * *

06. јун 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

05. јун 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

04. јун 2016. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ 1

Резултатити испита >>>

* * *

04. јун 2016. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ 2

Резултатити испита >>>

* * *

04. јун 2016. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ 2

Резултатити испита >>>

* * *

02. јун 2016. – МАТЕМАТИКА 1

Резултатити I и II колоквијума >>>

* * *

30. мај 2016. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултатити поправног колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

30. мај 2016. – МАТЕМАТИКА 2

Резултатити првог колоквијума >>>

* * *

30. мај 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултатити другог колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

17. мај 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултатити колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

09. мај 2016. – ОБРАЗОВНA ТЕХНОЛОГИЈA

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

23. април 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – ВРШАЦ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

21. април 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита и колоквијума >>>

* * *

11. април 2016. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ, Одељење у Новом Пазару

Резултати испита >>>

* * *

11. април 2016. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

11. април 2016. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

11. април 2016. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

11. април 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

11. април 2016. –  СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

08. април 2016. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

08. април 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

08. април 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита (Васпитачи)>>>

* * *

08. април 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

08. април 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита (Васпитачи)>>>

* * *

07. април 2016. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

07. април 2016. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

07. април 2016. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита >>>

* * *

07. април 2016. – МАТЕМАТИКА 1

Резултати испита >>>

* * *

07. април 2016. – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита и колоквијума>>>

* * *

06. април 2016. – СЛИКА ДЕТЕТА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 20. ВЕКА

Резултати испита >>>

* * *

06. април 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

05. април 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦE

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

05. април 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦА

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

05. април 2016. – МАТЕМАТИКЕ 2

Резултати испита >>>

* * *

01. април 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК I и II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

31. март 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

31. март 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

31. март 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

31. март 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

31. март 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

30. март 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

30. март 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

30. март 2016. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 1

Резултати колоквијума >>>

* * *

25. март 2016. – МАТЕМАТИКА I

Резултати првог колоквијума >>>

* * *

25. март 2016. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

25. март 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

22. март 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита >>>

* * *

22. март 2016. – ОБРАЗОВНA ТЕХНОЛОГИЈA

Резултати првог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

22. март 2016. – МАТЕМАТИКА 2

Резултати првог колоквијума >>

* * *

04. март 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати првог колоквијума (учитељи) >>>

* * *

04. март 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати првог колоквијума (васпитачи) >>>

* * *

10. фебруар  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

09. фебруар  – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ II

Резултати испита >>>

* * *

09. фебруар  – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ II

Резултати испита >>>

* * *

08. фебруар  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

08. фебруар  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

08. фебруар  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

05. фебруар  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

05. фебруар  –  МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

05. фебруар  –  МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

04. фебруар  –  УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

03. фебруар  –  СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита >>>

* * *

02. фебруар  –  ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита >>>

* * *

02. фебруар  –  ОБРАЗОВНA ТЕХНОЛОГИЈA

Резултати испита >>>

* * *

02. фебруар  –  СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

30. јануар  –  СЛИКА ДЕТЕТА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 20. ВЕКА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

29. јануар 2016  – МАТЕМАТИКA 2

Резултати испита >>>

* * *

29. јануар 2016  – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

28. јануар 2016  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

27. јануар 2016  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

(УЧИТЕЉИ И ВАСПИТАЧИ)

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА, ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ У ПРЕТХОДНИМ ИСПИТНИМ

РОКОВИМА И ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ПОЧИЊЕ У ПЕТАК, 29. ЈАНУАРА 2016. У 10 ЧАСОВА У УЧИОНИЦИ 37.

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

26. јануар 2016  – СРПСКИ ЈЕЗИК I и II

Резултати испита >>>

* * *

26. јануар 2016  – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА –  вршац

Резултати испита >>>

* * *

26. јануар 2016  – СРПСКИ ЈЕЗИК I и II – вршац

Резултати испита >>>

* * *

25. јануар 2016  – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

25. јануар 2016  – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

22. јануар 2016  – СРПСКИ ЈЕЗИК I – учитељи и васпитачи

Резултати испита >>>

* * *

22. јануар 2016  – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ – васпитачи

Резултати другог теста >>>

* * *

20. јануар 2016  – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА – учитељи

Резултати поправног колоквијума >>>

* * *

20. јануар 2016  – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА – васпитачи

Резултати поправног колоквијума >>>

* * *

19. јануар 2016  – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА – учитељи

Резултати поправног колоквијума >>>

* * *

12. јануар 2016  – ПЕДАГОШКА НФОРМАТИКА – учитељи

Резултати I и II колоквијума >>>

* * *

12. јануар 2016  – ПЕДАГОШКА НФОРМАТИКА – васпитачи

Резултати I и II колоквијума >>>

* * *

21. децембар 2015  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати теста >>>

* * *

18. децембар 2015  – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – учитељи

Резултати I и II колоквијума >>>

* * *

02. децембар 2015  – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – учитељи

Резултати I колоквијума >>>

* * *

02. децембар 2015  – ПЕДАГОШКА НФОРМАТИКА – учитељи

Резултати I колоквијума >>>

* * *

02. децембар 2015  – ПЕДАГОШКА НФОРМАТИКА – васпитачи

Резултати I колоквијума >>>

* * *

06. октобар 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

06. октобар 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

06. октобар 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

05. октобар 2015  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита >>>

* * *

05. октобар 2015  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

05. октобар 2015  – МЕТОДИКA НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

05. октобар 2015  – МАТЕМАТИКA 2

Резултати испита >>>

* * *

04. октобар 2015  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ – УЧИТЕЉИ

Резултати испита >>>

* * *

04. октобар 2015  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ – ВАСПИТАЧИ

Резултати испита >>>

* * *

04. октобар 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита >>>

* * *

04. октобар 2015  – МАТЕМАТИКА 1

Резултати испита >>>

* * *

04. октобар 2015  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – УЧИТЕЉИ

Резултати испита >>>

* * *

04. октобар 2015  – СОЦИОЛОГИЈA ПОРОДИЦЕ – УЧИТЕЉИ

Резултати испита >>>

* * *

04. октобар 2015  – СОЦИОЛОГИЈA ПОРОДИЦЕ – ВАСПИТАЧИ

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2015  – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2015  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2015  – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ I

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2015  – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2015  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2015  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2015  – МЕТОДОЛОГИЈЕ ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

23. септембар 2015  – МЕТОДОЛОГИЈЕ ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

23. септембар 2015  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2015  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита >>>

* * *

22. септембар 2015  – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

22. септембар 2015  – РЕЗУЛТАТИ ПИСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

21. септембар 2015  – РЕЗУЛТАТИ ПИСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 2

Резултати испита >>>

* * *

21. септембар 2015  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

21. септембар 2015  – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

20. септембар 2015  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (учитељи) >>>

Резултати испита (васпитачи) >>>

Усмени део испита почиње у понедељак, 21. септембра 2015. у 10 часова.

 Пре почетка усменог студенти могу погледати своје радове.

* * *

17. септембар 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

16. септембар 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

16. септембар 2015  – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

16. септембар 2015  – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

15. септембар 2015  – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 и 2  – Вршац

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

15. септембар 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК 1  – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК 2  – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2015  – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА  – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

14. септембар 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК  – васпитачи

Резултати испита >>>

* * *

14. септембар 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК 1  – учитељи

Резултати испита >>>

* * *

14. септембар 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК 2  – учитељи

Резултати испита >>>

* * *

14. септембар 2015  – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

07. септембар 2015  – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати писменог дела испита одржаног 05.09.2015.

Резултати испита >>>

Обaвештење >>>

* * *

07. септембар 2015  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

04. септембар 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ I

Резултати испита >>>

* * *

04. септембар 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ – колоквијум

Резултати испита >>>

* * *

04. септембар 2015  – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

04. септембар 2015  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

Погледај више >>>

Актуелно
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони Учитељског факултета:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу Учитељског факултета можете контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 10–11 часова и 14–15 часова.

Категорије вести
Архива вести