Image Map   ucitelj-za-digitalno-drustvo   ucitelj-za-digitalno-drustvo   Image Map

Основне студије – Резултати испита

30. јул 2020 – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

23. јул 2020. – МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА II

Резултат колоквијума >>>

* * *

23. јул 2020. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

23. јул 2020. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I

Резултати испита >>>

* * *

23. јул 2020. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II

Резултати испита >>>

* * *

21. јул 2020. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

21. јул 2020. – ДИДАКТИКА СА МЕТОДИКОМ ВОР

Резултат колоквијума и писменог дела испита >>>

* * *

20. јул 2020. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

20. јул 2020. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

20. јул 2020. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

20. јул 2020. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

20. јул 2020. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита  >>>

* * *

20. јул 2020. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ I

Резултати испита >>>

* * *

20. јул 2020. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

20. јул 2020. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

19. јул 2020 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ II

Резултати испита >>>

* * *

19. јул 2020 – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

19. јул 2020 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА I

Резултати испита >>>

* * *

19. јул 2020 – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита >>>

* * *

19. јул 2020 – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита >>>

* * *

19. јул 2020. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

17. јул 2020. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

16. јул 2020. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА I

Резултати испита >>>

* * *

16. јул 2020. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

15. јул 2020 – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

14. јул 2020 – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

14. јул 2020 – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита ( Васпитачи) >>>

* * *

7. јул 2020 – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

6. јул 2020 – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

6. јул 2020 – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита >>>

* * *

3. јул 2020 – ДИДАКТИКА СА МЕТОДИКОМ ВОР

Резултат колоквијума и писменог дела испита >>>

* * *

3. јул 2020 – МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултат колоквијума >>>

* * *

3. јул 2020 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I

Резултати испита >>>

* * *

3. јул 2020 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II

Резултати испита >>>

* * *

3. јул 2020 – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати првог и другог колоквијума и писменог испута у целости >>>

* * *

3. јул 2020 – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита са завршном оценом (Учитељи) >>>

Резултати испита са завршном оценом (Васпитачи) >>>

* * *

2. јул 2020. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА I

Резултати испита >>>

* * *

1. јул 2020. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

1. јул 2020. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

1. јул 2020. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита >>>

* * *

 30. јун 2020. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

 30. јун 2020. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

30. јун 2020. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

30. јун 2020. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

29. јун 2020. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ II

Резултати испита >>>

Свођење и упис оцена >>>

* * *

23. јун 2020. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

23. јун 2020. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

29. јун 2020. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

27. јун 2020. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА I

Резултати испита >>>

* * *

26. јун 2020. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

26. јун 2020. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

24. јун 2020. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

24. јун 2020. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

24. јун 2020. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

23. јун 2020. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

23. јун 2020. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

23. јун 2020. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати писменог дела испита (Васпитачи) >>>

* * *

18. јун 2020 – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати првог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

18. јун 2020. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати другог и трећег колоквијума (Учитељи) >>>

Резултати другог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

16. јун 2020. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТ

Резултати трећи колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

16. јун 2020. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати другог колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

15. јун 2020. –  МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати првог колоквијума >>>

Резултати другог колоквијума >>>

* * *

13. јун 2020. –  МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати колоквијума >>>

* * *

13. јун 2020. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

6. јун 2020. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

4. јун 2020. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

3. јун 2020. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА I

Резултати испита >>>

* * *

2. јун 2020. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

2. јун 2020. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

2. јун 2020. –  МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита  >>>

* * *

2. јун 2020. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА I

Резултати испита >>>

* * *

1. јун 2020. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

2. јун 2020. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

2. јун 2020. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ II

Резултати испита >>>

* * *

2. јун 2020. –  ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

30. мај 2020. –  УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати писменог испита (Учитељи) >>>

* * *

30. мај 2020. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ I

Детаљније >>>

* * *

29. мај 2020. –  УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТ

Резултати писменог испита (Учитељи) >>>

Резултати писменог испита (Васпитачи) >>>

* * *

28. мај 2020. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

28. мај 2020. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати писменог испита (Учитељи) >>>

Резултати писменог испита (Васпитачи) >>>

* * *

27. мај 2020. – ПЕДАГОШКA ИНФОРМАТИКA

Резултати испита >>>

* * *

26. мај 2020. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

26. мај 2020. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

26. мај 2020. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

26. мај 2020. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ II

Детаљније >>>

* * *

26. мај 2020. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

26. мај 2020. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ – РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА

Резултати испита >>>

* * *

2. март 2019. – МАТЕМАТИКА I

Резултати испита >>>

* * *

2. март 2019. – МАТЕМАТИКА II

Резултати испита >>>

* * *

24. фебруар 2020. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

10. фебруар 2020. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ I

Резултати испита >>>

* * *

7. фебруар 2020. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II

Резултати испита >>>

* * *

7. фебруар 2020. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ I

Резултати колоквијума >>>

* * *

6. фебруар 2020. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

5. фебруар 2020. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

4. фебруар 2020. – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА I

Резултати испита >>>

* * *

4. фебруар 2020. – МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА II

Резултати колоквијума >>>

* * *

4. фебруар 2020. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

3. фебруар 2020. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

30. јануар 2020. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати колоквијума >>>

* * *

28. јануар 2020. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита (Редовни студенти) >>>

Резултати испита (Ванредни студенти) >>>

* * *

28. јануар 2020. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

27. јануар 2020. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати писменог испита (Учитељи) >>>

Резултати писменог испита (Васпитачи) >>>

Увид у радове биће одржан 31. 1. у 9 часова. Усмени део испита одржаће се 31. 1. у
9.30 часова.

* * *

27. јануар 2020. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

27. јануар 2020. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА I

Резултати испита >>>

* * *

26. јануар 2020. – МАТЕМАТИКА I и II

Резултати писменог испита >>>

* * *

24. јануар 2020. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Нови Пазар

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

24. јануар 2020. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

24. јануар 2020. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

24. јануар 2020. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

24. јануар 2020. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

23. јануар 2020. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

23. јануар 2020. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

22. јануар 2020. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

21. јануар 2020. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи)  >>>

* * *

21. јануар 2020. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

21. јануар 2020. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

20. јануар 2020. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати поправног колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

20. јануар 2020. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати поправног колоквијума (Учитељи) >>>

Резултати поправног колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

14. јануар 2020. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати I и II колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

14. јануар 2020. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати I и II колоквијума (Учитељи) >>>

Резултати I и II колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

09. децембар 2019. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ II

Резултати колоквијума >>>

* * *

04. децембар 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК I (Фонетика) – Нови Пазар

Резултати колоквијума >>>

* * *

25. новембар 2019. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати I колоквијума (Учитељи) >>>

Резултати I колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

25. новембар 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК I –

Резултати колоквијума >>>

* * *

19. новембар 2019. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ II

Резултати колоквијума >>>

* * *

30. септембар 2019. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

30. септембар 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I

Резултати испита >>>

* * *

30. септембар 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II

Резултати испита >>>

* * *

30. септембар 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I – Врашац

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2019. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2019. – МАТЕМАТИКА I и II

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2019. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2019. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

27. септембар 2019. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА I

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2019. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Обавештење >>>

* * *

27. септембар 2019. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Обавештење >>>

* * *

27. септембар 2019. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати писменог испита >>>

* * *

27. септембар 2019. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

24. септембар 2019. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2019. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

23. септембар 2019. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2019. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2019. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита >>>

* * *

20. септембар 2019. – МАТЕМАТИКА I и II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

20. септембар 2019. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

19. септембар 2019. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

19. септембар 2019. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита  (Учитељи) >>>

* * *

19. септембар 2019. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА –  Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

18. септембар 2019. – МАТЕМАТИКА I и II

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

18. септембар 2019. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

16. септембар 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

16. септембар 2019. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

16. септембар 2019. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати писменог испита >>>

* * *

16. септембар 2019. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог испита >>>

* * *

16. септембар 2019. – ЕНГЛEСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

16. септембар 2019. – ЕНГЛEСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

16. септембар 2019. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА I

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

16. септембар 2019. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

16. септембар 2019. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА  – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

13. септембар 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

13. септембар 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

9. септембар 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИИЧКОГ ВАСПИТАЊА I

Резултати испита >>>

* * *

9. септембар 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II

Резултати испита >>>

* * *

5. септембар 2019. – МАТЕМАТИКА I и II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

4. септембар 2019. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА I

Резултати испита >>>

* * *

4. септембар 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

3. септембар 2019. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

3. септембар 2019. – МАТЕМАТИКА I и II

Резултати испита >>>

* * *

2. септембар 2019. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати писменог испита >>>

* * *

2. септембар 2019. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог испита >>>

* * *

02. септембар 2019. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

30. август 2019. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

30. август 2019. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

30. август 2019. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита >>>

* * *

28. август 2019. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

28. август 2019. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

28. август 2019. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА  – Нови Пазар

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

28. август 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

28. август 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

26. август 2019. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

26. август 2019. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

25. август 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

25. август 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

25. август 2019. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

25. август 2019. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

25. август 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

25. август 2019. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

25. август 2019. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита >>>

* * *

19. август 2019. – ПРОМЕНА ТЕРМИНА ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНА НАСТАВА

(РЕДОВНИ УЧИТЕЉИ, 2. ГРУПА)

Уместо у предвиђеном термину 26. августа, испит из предмета Вокално-инструментална настава (редовни учитељи, 2. група) одржаће се истог дана, у 13.00 часова, у кабинету за музичко, са студентима 1. групе.

* * *

12. јул 2019. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

10. јул 2019. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

10. јул 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

10. јул 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

10. јул 2019. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

09. јул 2019. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

09. јул 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

08. јул 2019. – МАТЕМАТИКА I

Резултати испита >>>

* * *

08. јул 2019. – МАТЕМАТИКА II

Резултати испита >>>

* * *

08. јул 2019. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

08. јул 2019. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

08. јул 2019. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

08. јул 2019. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

08. јул 2019. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита >>>

* * *

08. јул 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита >>>

* * *

08. јул 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

08. јул 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

08. јул 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

08. јул 2019. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

06. јул 2019. – Педагошка информатика

Обавештење о практичном делу испита >>>

* * *

06. јул 2019. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати писменог испита >>>

* * *

6. јули 2019. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

6. јули 2019. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

2. јули 2019. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

25. јун 2019. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

24. јун 2019. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

21. јун 2019. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

21. јун 2019. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

20. јун 2019. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати писменог испита (Учитељи) >>>

Резултати писменог испита (Васпитачи) >>>

Увид у радове биће одржан у петак, 21. јуна у 8:30, пре усменог испита.

* * *

19. јун 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

19. јун 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

19. јун 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

19. јун 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

19. јун 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

19. јун 2019. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

19. јун 2019. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

19. јун 2019. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита >>>

* * *

17. јун 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

17. јун 2019. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – ВРШАЦ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

16. јун 2019. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

16. јун 2019. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА I

Резултати испита >>>

* * *

13. јун 2019. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита >>>

* * *

13. јун 2019. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

13. јун 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита >>>

* * *

12. јун 2019. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

12. јун 2019. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати писменог испита >>>

* * *

12. јун 2019. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита >>>

* * *

11. јун 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати писменог испита >>>

* * *

12. јун 2019. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати трећег колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

11. јун 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

11. јун 2019. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК II- Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

05.јун 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати поправног колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

04. јун 2019. – МАТЕМАТИКА I

Предиспитне обавезе >>>

* * *

04. јун 2019. – МАТЕМАТИКА II

Предиспитне обавезе >>>

* * *

04. јун 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – СИНТАКСА

Резултати колоквијума >>>

* * *

31. мај 2019. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати другог колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

14. мај 2019. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати I и II колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

27. април 2019. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати другог колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

08. април 2019. – МОРФОЛОГИЈА – Нови Пазар

Резултати другог колоквијума>>>

* * *

08. април 2019. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА I

Резултати испита >>>

* * *

04. април 2019. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати колоквијума >>>

* * *

3. април 2019. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати првог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

2. април 2019. – МАТЕМАТИКА I и II

Резултати писменог испита >>>

* * *

2. април 2019. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

2. април 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

2. април 2019. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

1. април 2019. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

1. април 2019. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

1. април 2019. – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Резултати испита >>>

* * *

1. април 2019. – МЕТОДОЛОГИЈЕ ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Вандредни васпитачи) >>>

* * *

1. април 2019. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

29. март 2019. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита (Редовни студенти) >>>

Резултати испита (Ванредни студенти) >>>

* * *

29. март 2019. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

29. март 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

29. март 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

29. март 2019. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

29. март 2019. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

26. март 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I

Резултати испита >>>

* * *

26. март 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II

Резултати испита >>>

* * *

25. март 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

25. март 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

25. март 2019. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

25. март 2019. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

25. март 2019. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита >>>

* * *

25. март 2019. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Обавештење о термину практичног дела испита >>>

* * *

25. март 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

25. март 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

18. март 2019. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати првог колоквијума (Учитељи) >>>

Резултати првог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

* * *

18. март 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати колоквијума >>>

* * *

12. март 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати првог теста >>>

* * *

26. фебруар 2019. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати предиспитних обавеза >>>

* * *

26. фебруар 2019. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати предиспитних обавеза >>>

* * *

26. фебруар 2019. – МАТЕМАТИКА I

Резултати предиспитних обавеза >>>

Увид у радове обавиће се у среду 27. фебруара 2019. године, са почетком у 13.30 часова, у Краљице Наталије 43.

* * *

26. фебруар 2019. – МАТЕМАТИКА II

Резултати предиспитних обавеза >>>

Увид у радове обавиће се у среду 27. фебруара 2019. године, са почетком у 13.30 часова, у Краљице Наталије 43.

* * *

18. фебруар 2019. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА I

Резултати испита >>>

* * *

11. фебруар 2019. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

11. фебруар 2019. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

7. фебруар 2019. – МАТЕМАТИКА I

Резултати испита >>>

* * *

7. фебруар 2019. – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

7. фебруар 2019. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

7. фебруар 2019. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

5. фебруар 2019. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

Резултати колоквијум >>>

* * *

5. фебруар 2019. – МАТЕМАТИКА I

Резултати испита >>>

* * *

5. фебруар 2019. – МАТЕМАТИКА II

Резултати испита >>>

* * *

4. фебруар 2019. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испит (Васпитачи) >>>

* * *

2. фебруар 2019. –УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испит (Васпитачи) >>>

* * *

1. фебруар 2019. –УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

31. јануар 2019. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог испита (Учитељи) >>>

Резултати писменог испита (Васпитачи) >>>

* * *

31. јануар 2019. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати писменогн испита (Учитељи) >>>

* * *

30. јануар 2019. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

30. јануар 2019. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

29. јануар 2019. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

28. јануар 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

27. јануар 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

27. јануар 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

27. јануар 2019. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

27. јануар 2019. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

25. јануар 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

24. јануар 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

24. јануар 2019. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

23. јануар 2019. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

22. јануар 2019. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати поправног колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

22. јануар 2019. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати поправног колоквијума (Учитељи) >>>

Резултати поправног колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

11. јануар 2019. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати првог и другог колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

11. јануар 2019. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати првог и другог колоквијума (Учитељи) >>>

Резултати првог и другог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

07. децембар 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати првог колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

3. децембар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – ФОНЕТИКА

Резултати колоквијума >>>

* * *

30. новембар 2018. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати првог колоквијума (Учитељи) >>>

Резултати првог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

01. октобар 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

30. септембар 2018. – МАТЕМАТИКЕ I

Резултати писменог испита >>>

* * *

30. септембар 2018. – МАТЕМАТИКЕ II

Резултати писменог испита >>>

* * *

29. септембар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

29. септембар 2018. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

29. септембар 2018. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

29. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

29. септембар 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

29. септембар 2018. – Методика наставе математике I

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

29. септембар 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

29. септембар 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

29. септембар 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

29. септембар 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

26. септембар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

26. септембар 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

25. септембар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ I

Резултати испита >>>

Резултати колоквијума >>>

* * *

24. септембар 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

24. септембар 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

24. септембар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати другог теста (Учитељи) >>>

* * *

24. септембар 2018. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I и II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОПМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

21. септембар 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

20. септембар 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

20. септембар 2018. – МАТЕМАТИКА I – Врашац

Резултати испита >>>

* * *

20. септембар 2018. – МАТЕМАТИКА II – Врашац

Резултати испита >>>

* * *

19. септембар 2018. – МАТЕМАТИКА I

Резултати испита >>>

* * *

17. септембар 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАКТИЧНОМ ДЕЛУ ИСПИТА – Образовна технологија

Детаљније >>>

* * *

17. септембар 2018. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог испита >>>

* * *

17. септембар 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

10. септембар 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

06. септембар 2018. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог испита >>>

* * *

06. септембар 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати писменог испита >>>

* * *

06. септембар 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

06. септембар 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

04. септембар 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

04. септембар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита >>>

* * *

04. септембар 2018. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

04. септембар 2018. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

03. септембар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ I

Резултати испита >>>

* * *

03. септембар 2018. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОПМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

03. септембар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

03. септембар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

31. август 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

31. август 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

31. август 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

31. август 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

31. август 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

30. август 2018. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

30. август 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

28. август 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I

Резултати испита >>>

* * *

28. август 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II

Резултати испита >>>

* * *

27. август 2018. – МАТЕМАТИКА I

Резултати испита >>>

* * *

27. август 2018. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

27. август 2018. – МАТЕМАТИКА II

Резултати испита >>>

* * *

27. август 2018. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

24. август 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

24. август 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

24. август 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

Резултати испита >>>

* * *

13. јули 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА ДЕЦУ УЗ ПЕСМУ И ПОКРЕТ

Резултати испита >>>

* * *

12. јули 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати писменог испита >>>

* * *

12. јули 2018. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог испита >>>

* * *

12. јули 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

12. јули 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

11. јули 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

10. јули 2018. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

09. јули 2018. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

09. јули 2018. –СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

09. јули 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита >>>

* * *

09. јули 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

09. јули 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

09. јули 2018. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОПМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

07. јули 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

07. јули 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

07. јули 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

07. јули 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

06. јули 2018. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

06. јули 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

05. јули 2018. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

05. јули 2018. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

05. јули 2018. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

04. јули 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

02. јули 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ I

Резултати испита >>>

* * *

02. јули 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I

Резултати испита >>>

* * *

02. јули 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II

Резултати испита >>>

* * *

02. јули 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати другог дела испита (Учитељи) >>>

* * *

02. јули 2018. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

29. јун 2018. – МАТЕМАТИКА I

Резултати писменог испита >>>

* * *

29. јун 2018. – МАТЕМАТИКА I

Резултати писменог испита >>>

* * *

29. јун 2018. – МАТЕМАТИКА II

Резултати писменог испита >>>

* * *

28. јун 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати првог дела испита >>>

* * *

27. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

27. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

27. јун 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

19. јун 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

9. јун 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

18. јун 2018. – ХИПЕРМЕДИЈИ У ОБРАЗОВАЊУ

Резултати испита >>>

* * *

18. јун 2018. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

18. јун 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

18. јун 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита, коликвијума, садржинског теста >>>

* * *

14. јун 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА I

Резултати испита >>>

* * *

14. јун 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

14. јун 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати писменог испита (Учитељи) >>>

* * *

14. јун 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати писменог испита (Учитељи) >>>

* * *

14. јун 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати писменог испита и поправног колоквијума >>>

* * *

13. јун 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II

Резултати испита >>>

* * *

13. јун 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

13. јун 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

13. јун 2018. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати писменог испита >>>

* * *

13. јун 2018. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати писменог испита >>>

* * *

13. јун 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати писменог испита (Учитељи) >>>

* * *

13. јун 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

12. јун 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати писменог испита (Учитељи) >>>

Резултати писменог испита (Васпитачи) >>>

* * *

11. јун 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати другог дела писменог испита >>>

* * *

11. јун 2018. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

10. јун 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

10. јун 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати трећег колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

08. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

08. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

08. јун 2018. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

08. јун 2018. – МАТЕМАТИКА I

Резултати писменог испита >>>

* * *

08. јун 2018. – МАТЕМАТИКА II

Резултати писменог испита >>>

* * *

07. јун 2018. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

07. јун 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати првог дела теста >>>

* * *

07. јун 2018. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

06. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати писменог испита >>>

* * *

06. јун 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати другог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

04. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати писменог испита >>>

* * *

04. јун 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

04. јун 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати другог колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

04. јун 2018. – МАТЕМАТИКА I

Резултати другог колоквијума >>>

* * *

04. јун 2018. – МАТЕМАТИКА II

Резултати другог колоквијума >>>

* * *

30. мај 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати поправног колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

28. мај 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – СИНТАКСА

Резултати колоквијума >>>

* * *

22. мај 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати првог и другог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

05. мај 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

12. април 2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ УСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА ИЗ ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

(СМЕР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА, ВАСПИТАЧА И СТУДЕНАТА СА ПА)

Детаљније >>>

* * *

12. април 2018. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог испита >>>

* * *

05. април 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати првог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

04. април 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

04. април 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

04. април 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

04. април 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

04. април 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

04. април 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

02. април 2018. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

02. април 2018. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

31. март 2018. – МАТЕМАТИКА I

Резултати испита >>>

* * *

31. март 2018. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

Резултати колоквијума >>>

* * *

31. март 2018. – МАТЕМАТИКА II

Резултати испита >>>

* * *

31. март 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

29. март 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Обавештавамо студенте да је промењен термин одржавања усменог дела испита
из Увода у тумачење књижевности. Усмени део испита биће одржан у среду, 4. априла,
у 10.00ч.
Проф. др Слађана Јаћимовић

* * *

29. март 2018. – МОРФОЛОГИЈА – Нови Пазар

Резултати другог колоквијума >>>

* * *

28. март 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

27. март 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

27. март 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

26. март 2018. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

26. март 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

26. март 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

26. март 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

26. март 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

26. март 2018. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

26. март 2018. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

26. март 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

26. март 2018. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 1

Резултати колоквијума >>>

* * *

26. март 2018. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 2

Резултати колоквијума >>>

* * *

12. март 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати првог колоквијума (Учитељи) >>>

Резултати првог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

12. март 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – МОРФОЛОГИЈА

Резултати колоквијума >>>

* * *

02. фебруар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

26. фебруар 2018. – МАТЕМАТИКА I

Резултати испита >>>

* * *

26. фебруар 2018. – МАТЕМАТИКА II

Резултати испита >>>

* * *

26. фебруар 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

09. фебруар 2018. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

08. фебруар 2018. – РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА ИЗ МЕТОДИКЕ УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 1

Резултати колоквијума >>>

* * *

07. фебруар 2018. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

07. фебруар 2018. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 2

Резултати колоквијума >>>

* * *

06. фебруар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

05. фебруар 2018. – МАТЕМАТИКA I

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

05. фебруар 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

05. фебруар 2018. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

05. фебруар 2018. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

05. фебруар 2018. – МАТЕМАТИКА II

Резултати испита >>>

* * *

05. фебруар 2018. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

02. фебруар 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

02. фебруар 2018. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита >>>

* * *

02. фебруар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

02. фебруар 2018. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита (Васпитачи) >>>

Резултати колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

30. јануар 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

30. јануар 2018. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

Упис за васпитаче 07. 02. 2018, у 9.30, амф. 34.
Упис за учитеље 07. 02. 2018, у 10.30, амф. 34.

* * *

30. јануар 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

26. јануар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

26. јануар 2018. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

25. јануар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

25. јануар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

25. јануар 2018. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

25. јануар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

25. јануар 2018. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

25. јануар 2018. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

24. јануар 2018. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати поправног колоквијума (Учитељи) >>>

Резултати поправног колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

22. јанура 2018. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати поправног колоквијума са обавештењем (Учитељи) >>>

* * *

19. јануар 2018. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати колоквијума >>>

* * *

11. јануар 2018. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати I и II колоквијума (Учитељи) >>>

Резултати I и II колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

08. јануар 2018. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати I колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

28. децембар 2017. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати I и II колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

19. децембар 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

19. децембар 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

8. децембар 2017. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

27. новембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – ФОНЕТИКА

Резултати испита >>>

* * *

29. септембар 2017. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

28. септембар 2017. – МАТЕМАТИКА 1

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1 и 2 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2017. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

Усмени испит (петак, 29. 9. 2017.) из Методике математике 1 ће се одржати према следећем распореду:

Од 11 часова на испит долазе студенти чија презимена почињу од А до К

Од 13 часова на испит долазе студенти чија презимена почињу од К до Ш

Јасмина Милинковић
Светлана Илић
Мила Јелић

* * *

28. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

27. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

27. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2017. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

27. септембар 2017. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2017. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

22. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

22. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

22. септембар 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

22. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

22. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

22. септембар 2017. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

22. септембар 2017. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

22. септембар 2017. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

21. септембар 2017. – ЕНГЛЕСКИ I и II

Резултати испита >>>

* * *

21. септембар 2017. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

21. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

20. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

20. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

20. септембар 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

20. септембар 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

19. септембар 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

19. септембар 2017. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

19. септембар 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

19. септембар 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

18. септембар 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

18. септембар 2017. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

18. септембар 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

18. септембар 2017. – МАТЕМАТИКА 1

Резултати испита >>>

* * *

18. септембар 2017. – МАТЕМАТИКА 2

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2017. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита >>>

* * *

14. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

14. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

14. септембар 2017. – МАТЕМАТИКА I

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

13. септембар 2017. – МАТЕМАТИКА II

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

13. септембар 2017. – МАТЕМАТИКА II

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

12. септембар 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

05. септембар 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

05. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

05. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

05. септембар 2017. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

05. септембар 2017. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

05. септембар 2017. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

05. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Позив на усмени део испита >>>

* * *

05. септембар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

03. септембар 2017. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

01. септембар 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

01. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

01. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

01. септембар 2017. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

01. септембар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита >>>

* * *

01. септембар 2017. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

01. септембар 2017. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

30. август 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

30. август 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

30. август 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

30. август 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

30. август 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

30. август 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

29. август 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

29. август 2017. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

29. август 2017. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

28. август 2017. – МАТЕМАТИКА I

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

28. август 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

28. август 2017. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

28. август 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

25. август 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

25. август 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

25. август 2017. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

24. август 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

24. август 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

24. август 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

23. август 2017. – МАТЕМАТИКА 2

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

13. јул 2017. – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

12. јул 2017. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

12. јул 2017. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

12. јул 2017. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

12. јул 2017. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

12. јул 2017. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

12. јул 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита >>>

* * *

12. јул 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

12. јул 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

11. јул 2017. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ I

Резултати испита >>>

* * *

11. јул 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

10. јул 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА

Резултати испита >>>

* * *

10. јул 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

10. јул 2017. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

10. јул 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

10. јул 2017. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

10. јул 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

10. јул 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

10. јул 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

07. јул 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

07. јул 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

07. јул 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

07. јул 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

07. јул 2017. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

06. јули 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

06. јул 2017. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

05. јули 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

05. јули 2017. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

05. јули 2017. – МЕТОДОЛОГИЈA ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

05. јули 2017. – МЕТОДОЛОГИЈA ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

– редовни и ванредни васпитачи –

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

05. јули 2017. – МАТЕМАТИКA 1

Резултати испита >>>

* * *

03. јули 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1 – Распоред за усмени

Распоред зс усмени >>>

* * *

03. јули 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

03. јули 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

03. јули 2017. – МАТЕМАТИКА 1 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

03. јули 2017. – МАТЕМАТИКА 2 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

03. јули 2017. – МАТЕМАТИКА 2 – Београд

Резултати испита >>>

* * *

30. јун 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

30. јун 2017. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

21. јун 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

21. јун 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

21. јун 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

21. јун 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

21. јун 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

16. јун 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

19. јун 2017. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ 2

Резултати испита >>>

* * *

19. јун 2017. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Резултати испита >>>

* * *

16. јун 2017. – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАСТЕМАТИКЕ 1 – Позив на усмени

Преузми распоред >>>

* * *

16. јун 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

16. јун 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

16. јун 2017. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

16. јун 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

16. јун 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

16. јун 2017. – ЕНГЛЕСКИ I и II

Резултати испита >>>

* * *

14. јун 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

14. јун 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

14. јун 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

13. јун 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

13. јун 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

13. јун 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

13. јун 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

13. јун 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

13. јун 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

13. јун 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

13. јун 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

13. јун 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

12. јун 2017. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

12. јун 2017. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

12. јун 2017. – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

12. јун 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита >>>

* * *

12. јун 2017. – ОБРАЗОВНA ТЕХНОЛОГИЈA

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2017. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2017. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2017. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

10. јун 2017. – МАТЕМАТИКА I

Резултати испита >>>

* * *

09. јун 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита >>>

* * *

08. јун 2017. – МАТЕМАТИКЕ 2

Резултати испита >>>

* * *

08. јун 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати трећег колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

07. јун 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

07. јун 2017. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

07. јун 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

06. јун 2017. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ 2

Резултати испита >>>

* * *

06. јун 2017. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ 2

Резултати испита >>>

* * *

06. јун 2017. – ОБРАЗОВНA ТЕХНОЛОГИЈA

Резултати поправног колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

06. јун 2017. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

06. јун 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

06. јун 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

05. јун 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати III колоквијума ( Учитељи) >>>

* * *

01. јун 2017. – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати II колоквијума >>>

* * *

01. јун 2017. – МАТЕМАТИКА I

Резултати I и II колоквијума >>>

* * *

29. мај 2017. – МАТЕМАТИКА II

Предиспитне обавезе >>>

* * *

08. мај 2017. – ОБРАЗОВНA ТЕХНОЛОГИЈA

Резултати I и II колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

03. мај 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

03. мај 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

11. април 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

11. април 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

10. Април 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

07. април 2017. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

07. април 2017. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

07. април 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

07. април 2017. – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати испита >>>

* * *

07. април 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита >>>

* * *

05. април 2017. – СОЦИОЛОГИЈA ОБРАЗОВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

05. април 2017. – МАТЕМАТИЧКЕ ИГРЕ

Резултати испита >>>

* * *

05. април 2017. – МАТЕМАТИЧКЕ ИГРЕ

Резултати испита >>>

* * *

04. април 2017. – МАТЕМАТИКА 1

Резултати испита >>>

* * *

03. април 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

03. април 2017. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

03. април 2017. – МАТЕМАТИКА I – Вршац

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

03. април 2017. – МАТЕМАТИКА II

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

03. април 2017. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

03. април 2017. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

03. април 2017. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати колоквијума >>>

* * *

03. април 2017. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I и II

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

03. април 2017. – ОБРАЗОВАЊE ЗА МЕДИЈЕ

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

03. април 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Нови Пазар

Резултатити испита >>>

* * *

03. април 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Детаљније >>>

* * *

31. март 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултатити испита >>>

* * *

31. март 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултатити испита >>>

* * *

31. март 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултатити испита >>>

* * *

30. март 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита >>>

* * *

29. март 2017. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

29. март 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

27. март 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

27. март 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи)>>>

Резултати испита (Васпитачи)>>>

* * *

27. март 2017. – СОЦИОЛОГИЈA ОБРАЗОВАЊА –Нови Пазар

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

27. март 2017. – СОЦИОЛОГИЈA ПОРОДИЦЕ – Нови Пазар

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

27. март 2017. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

27. март 2017. – СОЦИОЛОГИЈA ОБРАЗОВАЊА –Вршац

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

27. март 2017. – СОЦИОЛОГИЈA ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

27. март 2017. – ОБРАЗОВАЊE ЗА МЕДИЈЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

20. март 2017. – МАТЕМАТИКА I

Резултати I колоквијума >>>

Увид у радове је у петак 24. марта 2017. године, у 10.00 часова, у Љутице Богдана 46.

* * *

10. март 2017. – МАТЕМАТИКА II

Резултати I колоквијума >>>

* * *

10. март 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати I колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

10. март 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати I колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

25. фебруар 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати I колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

13. фебруар 2017. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

13. фебруар 2017. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 2

Резултати испита >>>

* * *

11. фебруар 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

09. фебруар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

07. фебруар 2017. – ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

07. фебруар 2017. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

07. фебруар 2017. – ЕНГЛЕСКИ I и II

Резултати испита (Учитељи и Васпитачи) >>>

* * *

07. фебруар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК I и II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

07. фебруар 2017. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

06. фебруар 2017. – МАТЕМАТИКА II – Вршац

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

03. фебруар 2017. – МАТЕМАТИКА I

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

03. фебруар 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита ( Васпитачи ) >>>

* * *

03. фебруар 2017. – ЕЛЕМЕНТАРНЕ МАТЕМАТИЧКЕ МЕТОДЕ

Резултати испита – Јануар 2017 >>>

Увид у радове и распоред усменог дела испита >>>

* * *

02. фебруар 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

02. фебруар 2017. – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

02. фебруар 2017. – МАТЕМАТИКА II

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

01. фебруар 2017. – МЕТОДОЛОГИЈA ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита ( Учитељи ) >>>

* * *

01. фебруар 2017. – МЕТОДОЛОГИЈA ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита ( Васпитачи ) >>>

* * *

01. фебруар 2017. – МЕТОДОЛОГИЈA ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита ( Учитељи ) >>>

* * *

01. фебруар 2017. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

31. јануар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

31. јануар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

30. јануар 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Београд

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

30. јануар 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

30. јануар 2017. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

27. јануар 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати I колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

27. јануар 2017. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

27. јануар 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати поправног колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

27. јануар 2017. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати поправног колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

26. јануар 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

26. јануар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

26. јануар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

25. јануар 2017. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

25. јануар 2017. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

24. јануар 2017. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

11. јануар 2017. – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати поправног колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

 

Погледај више >>>

novi-logo-cir
novi-logo-cir
Медијски прилози
Актуелно
obuka
naucni
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
dnevnik
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони Учитељског факултета:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу Учитељског факултета можете контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 10–11 часова и 14–15 часова.

Категорије вести
Архива вести