ONLINE ПРИЈАВЉИВАЊЕ
од 5. јуна до 21. јуна 2024. године.

Драге будуће колегинице и колеге

Ваши средњошколски дани су завршени и Ви сте се одлучили за најзначајније звање за сваку државу, за сваку земљу. Учитељи и васпитачи постављају темеље развоја личности сваког појединца, био он касније професор, економиста, правник, инжењер, пољопривредник или научник. Сваки од њих дугује велику захвалност своме васпитачу и учитељу, под чијом је сигурном руком и водством учинио прве самосталне кораке у животу.

Факултет за образовање учитеља и васпитача Вам пружа могућност online пријаве на конкурс за упис у школску 2024/2025. годину. На сајту Факултета, на страници УПИС налази се пријава на конкурс као и друга документа која је потребно да преузмете, попуните и потпишете. Сва потписана документа шаљете на e-mail адресу (konkurs@uf.edu.rs). Уз ова документа, потребно је скенирати и такође послати сведочанства сва четири разреда средње школе и диплому о положеном матурском испиту. Такође, потребно је послати доказ о уплати за пријаву на конкурс (6.000,00 динара) и доказ о уплати накнаде за полагање провере говорних, музичких и физичких склоности и способности (4.000,00 динара) – уплаћују се на текући рачун Факултета за образовање учитеља и васпитача број 840-1906666-26, модел 97, позив на број 883002024.
Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2023/2024. године морају потписати и изјаву о (не)коришћењу буџета у претходним школским годинама.

На страници УПИС налазе се и изјаве за припаднике српске националне мањине (за кандидате из суседних земаља), решење  о нострификацији средњошколских докумената или потврду да је поступак нострификације започет.

Кандидате који конкуришу путем афирмативних мера, потписују и достављају/скенирају следећа документа: - решење ректора Универзитета о утврђивању права на упис применом афирмативних мера за лица са инвалидитетом; - изјаву за припаднике ромске националне мањине и Препоруку Националног савета за Роме.
Напомињемо да је исправност поднетих докумената Ваша одговорност. Уколико се при упису установи неслагање оригиналних докумената са документима које сте приложили приликом пријаве, кандидату ће бити онемогућен упис на Факултет и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.

 


 Online пријава на конкурс за упис у школску 2024/2025. годину биће могућа од 5. јуна до 21. јуна 2024. године.

 

Пријава

- ПРИЈАВА НА КОНКУРС СА ИЗЈАВОМ О КОРИШЋЕЊУ ПОДАТАКА
* На другој страни пријаве налази се изјава

- ШИФАРНИК СРЕДЊИХ ШКОЛА