ONLINE ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ
од 01. сeптембра до 30. септембра 2022. године.

Драге будуће колегинице и колеге
Учитељски факултет Вам пружа могућност on line пријаве на конкурс за упис у школску 2022/2023. годину. На сајту Факултета, на страници УПИС налази се пријава на конкурс као и друга документа која је потребно да преузмете, пупуните и потпишете. Сва потписана документа шаљете на e-mail адресу (konkurs@uf.edu.rs). Уз ова документа, потребно је скенирати и такође послати диплому, односно уверење о завршеном студијском програму првог степена студија, додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима. Такође, потребно је послати доказ о уплати за пријаву на конкурс (7.000,00 динара) – уплаћују се на текући рачун Учитељског факултета број 840-1906666-26, модел 97, позив на број 295002022.

Кандидати који су основне академске студије завршили пре школске 2021/2022. године морају потписати и изјаву о не/коришћењу буџета у претходним школским годинама.

На страници УПИС налазе се и изјаве за припаднике српске националне мањине (за кандидате из суседних земаља), решење  о нострификацији докумената или потврду да је поступак ностирификације започет.
Кандидате који конкуришу путем афирмативних мера, потписују и достављају/скенирају следећа документа: - решење ректора Универзитета о утврђивању права на упис применом афирмативних мера за лица са инвалидитетом; - изјаву за припаднике ромске националне мањине и Препоруку Националног савета за Роме.

Након слања докумената добићете повратну информацију о пријему ваших докумената. Информацију/обавештење да ли је ваша документација потпуна или има недостатака у документацији добићете на вашу е-маил адресу у року од 24 сата те је неопходо да пратите е-маил. Уколико је ваша докуметација непотпуна или има недостатака потребно је да у року од 24 сата исправите недостатке назначене у е-маилу који сте примили од Факултета.

Напомињемо да је исправност поднетих докумената Ваша одговорност. Уколико се при упису установи неслагање оригиналних докумената са документима које сте приложили приликом пријаве, кандидату ће бити онемогућен упис на Факултет и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.

Online пријава на конкурс за упис на мастер академске студије у школску 2022/2023. годину биће могућа од 01. септембра до 30. септембра 2022. године.

 

 

Пријава

- ПРИЈАВА НА КОНКУРС СА ИЗЈАВОМ О КОРИШЋЕЊУ ПОДАТАКА
* На трећој страни пријаве налази се изјава