Kliknite na logo za povratak na početnu stranicu

Библиотека Учитељског факултета

Библиотека Учитељског факултета у свом фонду има 18770 монографских јединица из различитих области: српски језик, лингвистика, књижевност, педагогија, психологија, филозофија, социологија,
историја,
математика, методике, информатика, уметност. Литература покрива основне студије, наставу у основној школи, наставу на специјалистичким и магистарским студијама.

 

Поред монографских у Библиотеци се налазе и
серијске публикације /часописи:
Настава и васпитање,
Педагогија,
Учитељ,
Иновације у настави,
Наша школа,
Просветни преглед,
Књижевност,
Летопис Матице српске,
Детињство,
Образовна технологија...

 


У библиотеци се чувају сви дипломски радови
објављени на факултету
(постоји њихов предметни каталог)
и могу да се користе
сваког радног дана у читаоници.

 

 

 

Претраживање књига је могуће
преко азбучног и електронског каталога у току
целог радног дана.
Интернет је
бесплатно доступан свим корисницима
у току целог радног дана.

 

 

 

У Библиотеци раде два библиотекара - професори Љубица Гвоздић и Љиљана Крњајић
- који активно учествују
у наставном процесу, а рад са корисницима је у току целог радног дана.

 

 

У читаоници се одржавају промоције нових књига, тематске изложбе и продајне изложбе.

Библиотека на Учитељском факултету је место где можете да сазнате новости из литературе, књижевног и културног живота града и републике или оставите поруке или књиге за колеге. Можете и да поклоните књигу и тако обогатите библлиотечки књижни фонд.

 

 

Библиотека се налази на III спрату, у централном делу факултета.
  

 

 

 

   
 

Povratak na početnu stranicu