Kliknite na logo za povratak na početnu stranicu


Образовање учитеља у Србији има дугу традицију и оно траје пуних 180 година. Памте се три датума у развоју образовања учитеља: јануара 1871. године почиње са радом Учитељска школа у Србији, са седиштем у Крагујевцу. 1878. године она је пресељена у Београд. 1812. године  основана је Прва српска Учитељска школа у Сент Андреји, која је 1816. године пресељена у Сомбор. Учитељска школа у Београду делује од 1878. године, са прекидима у ратним годинама, све до септембра 1972. године. Септембра месеца 1972. године започела је са радом Педагошка академија у Београду, а за протеклих двадесет година у њој је дипломирало хиљаду наставника разредне наставе.

Скупштина Републике Србије, 1. јула 1993. године усваја Закон о Учитељским факултетима у Републици Србији, те на тај начин Учитељски факултет у Београду исте године, 30. септембра, почиње са својим радом. Дана 9. октобар 1997. године дипломирали су први студенти Учитељског факултета у Београду.

Факултет организује последипломске, магистарске и специјалистичке студије из дидактичко-методичких наука.

Декани Учитељског факултета:

1. проф. др Младен Вилотијевић (1993 - 2001)
2. проф. др Гордана Стојановић (2002)
3. проф. др Светлана Безданов-Гостимир (2002 - 2003)
4. проф. др Александар Јовановић (2003 -     )

ОДЛУКА
о давању сагласности на измене
Наставног плана основних студија
Учитељског факултета Универзитета у Београду

   
 

Povratak na početnu stranicu