Kliknite na logo za povratak na početnu stranicu

 

- Ŏ Ŋ

 

37. 142. , - :

:

1.  .
2.  .
3.  .
4.
5.  .
6.  .
7.  .
8.  .
9.  .
10.
11.  .
12.  . -
13.
14.
15.  .


:

1
2.
3.
  .
4.

5.  .
6. -
7 .


:

1. 
2.  
3
4
5
6. 
7. 

8
9
10
11


:

1. 


:

1.  
2.
  


:

1. 
2.
 
3. 

4.
 
5. 
6. 
7. 
8. 


:

1. 
2.  
3
4.
  
5
6.
  
7. 
8.  
9. 
10
1
1.
  
12

1
3.
  
1
4
1
5.  
16
17.  Ț
18. 

19
2
0.
  
2
1
2
2
23

24
2
5.  
2
6


 

 
   
   
 

Povratak na početnu stranicu