Kliknite na logo za povratak na početnu stranicu

 

проф. др Милица Радовић Тешић


 Радовић-Тешић, др Милица (1946) ванредни професор (2003) за предмете: Српски језик, Култура говора, Реторика, Облици писменог и усменог изражавања и Стилистика. Ради на Учитељском факултету од 2003. године. Докторирала је на Филозофском факултету у Новом Саду (2000), Одсек за српски језик и општу лингвистику.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 1–17 (у коауторству као обрађивач, редактор и уредник од 9–17. тома), САНУ, Београд (1959–2006), Речник српског језика (коауторски), Матица српска, Нови Сад (2007), Именице с префиксима у српском језику, Институт за српски језик, САНУ, Београд (2002), „Морфолошки дублетизам инструментала једнине неких именица мушког рода“, (зборник радова) Актуелни проблеми граматике српског језика (зборник радова), Суботица– Београд (1999), „О степенастом представљању значења речи“, Дескриптивна лексикографија стандардног језика и њене теоријске основе (зборник радова), Београд – Нови Сад (2002).

Заједно са групом аутора добитник је Награде РТВ Србије за 15. том Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ.

 

e-mail: milica.radovic.tesic@uf.bg.ac.rs

   
   
 

Povratak na početnu stranicu