Kliknite na logo za povratak na početnu stranicu

 

др Слађана Јаћимовић


 Јаћимовић, др Слађана (1969), доцент (2008) за предмете Увод у тумачење књижевности и Књижевност за децу и младе. Ради на Учитељском факултету од 1995. године. Докторирала је 2007. године на тему Путописна проза Милоша Црњанског, на Групи наука о књижевности.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: Путописи српске авангарде, Српска књижевна задруга, Београд (2005), „Роман- оксиморон (поступак контраста у Зимском љетовању Владана Деснице)“, Књижевност (3-4-5/1995), „Плава гробница и крстаче окренуте наопако (три крфска путописа Милоша Црњанског)“, Књига о путопису (зборник), Институт за књижевност и уметност, Београд (2001), „Тропи и тропични описи у Коренима Добрице Ћосића“, Књижевна историја (122–123/2005), „Жанровски полиморфизам у Сицилији Растка Петровића“, Зборник Матице српске за књижевност и језик (2/2005), „Симболизација пејзажа у поезији Милана Ракића“, Милан Ракић и модерно српско песништво (зборник), Институт за књижевност и уметност, Учитељски факултет, Београд (2007), „Путописни елементи у поезији Ивана В. Лалића“, Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића (зборник), Институт за књижевност и уметност, Београд (2007).

Члан је пројекта Поетика српске поезије друге половине 20. века, Института за књижевност и уметност у Београду.

Добитник је Октобарске награде града Београда за најбољи студентски рад (1989), Бранкове награде Матице српске (1993) и награде Филолошког факултета за најбољи дипломски рад (1996). Била је стипендиста Републичког фонда за научни подмладак и Фонда Мадлена Јанковић.

 

e-mail: sladjana.jacimovic@uf.bg.ac.rs

   
   
 

Povratak na početnu stranicu