Kliknite na logo za povratak na početnu stranicu

 

др Зорана Опачић


 Опачић, мр Зорана (1970), асистент (2005) за предмете Књижевност за децу и младе и Увод у тумачење књижевности. Ради на Учитељском факултету од 1999. године. Магистрирала је на Филолошком факултету у Београду (2005) у области Српске књижевности 20. века.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: Алхемичар приповедања Станислав Краков, Учитељски факултет, Београд (2007), „Изабрани радови: Силазак у изгубљено време (путописи Станислава Кракова Кроз Јужну Србију)“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LIV (1/2006), „Мемоари Станислава Кракова Живот човека са Балкана (о двосмерном односу фикционалног и документарног у Краковљевом књижевном делу)“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LIV, свеска 54/3 (2006), „Нове тенденције у књижевности за децу и наставни програми“, Настава српског језика и књижевности (савремени пресек), XIX (1/2006), „Наслеђе бајке Ханса К. Андерсена у бајкама Гроздане Олујић“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. LV, св. 1 (2007), „Нефикционална књижевна дела у настави српског језика“, Дидактичко- методички аспекти промена у основношколском образовању (зборник радова), Учитељски факултет, Београд (2007), „Игра и апсурд у причама за децу Душана Радовића и Ежена Јонеска“, Душан Радовић и развој модерне српске књижевности (зборник радова), Учитељски факултет, Београд (2008).

Добитица је награде „Стојан Новаковић“ Завода за уџбенике и наставна средства у Београду за најбољи уџбеник у млађим разредима основне школе у 2005 (Читанка Прича без краја за 4. разред основне школе).

 

e-mail: zorana.opacic@uf.bg.ac.rs

   
   
 

Povratak na početnu stranicu