Sajt Savremeno Virtuelna tura FB IN YT   Image Map   Пошаљите нам ваше  сугестије на имејл:

Учитељи – Изборни предмети

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Изборни предмети I година 2023/2024. за учитеље >>>

Изборни предмети II година 2023/2024. за учитеље >>>

Изборни предмети III година 2023/2024. за учитеље >>>

Изборни предмети IV година 2023/2024. за учитеље >>>

 

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

 

I година

Архитектура рачунара и рачунарске мреже >>>

Геометријски објекти у равни и простору >>>

Дигитална писменост у васпитно-образовној делатности >>>

Енглески језик за децу уз песму и покрет >>>

Интеркултурално образовање >>>

Историја педагогије >>>

Историја француске цивилизације >>>

Камерна музика I >>>

Керамика у основној школи I >>>

Образовање за демократију и грађанско друштво >>>

Пливање >>>

Правопис и књижевнојезичка норма у румунском језику >>>

Правопис и књижевнојезичка норма >>>

Рачунари у савременом друштву >>>

Савремене педагошке теорије >>>

Специјална педагогија >>>

Стратегије успешног учења >>>

Тумачење библије I >>>

Увод у студије глобализације >>>

Хор I >>>

 

II година

Вршњачко насиље у школи >>>

Европски стандарди информатичких знања >>>

Завичајна географија >>>

Иновативни програми у физичком васпитању деце >>>

Истраживање природних појава у настави >>>

Казивање уметничког текста >>>

Креативне игре на енглеском језику >>>

Основе дечијих плесова >>>

Основе организације и управљања образовним институцијама >>>

Развијање језичких знања и вештина на енглеском језику >>>

Савремена француска култура >>>

Сарадња породице и школе >>>

Социологија културе >>>

Тумачење библије II – eтика и култура >>>

Хор II >>>

 

III година

Вредновање педагошког рада >>>

Географски појмови кроз огледе >>>

Настава у природи >>>

Образовање на даљину >>>

Планирање наставе енглеског језика >>>

Практични аспекти наставе енглеског језика I >>>

Путовања као вид образовања и културе >>>

Савремене концепције и стратегије разредне дисциплине >>>

Учење страног језика на дечијем узрасту >>>

Хор III >>>

 

IV година

Активности у природи >>>

Деца у улози чувара природе >>>

Методика дикције и реторике >>>

Методика допунске и додатне наставе >>>

Методика наставе енглеског језика >>>

Методички приступ теми смрти у поезији за децу и младе >>>

Млади јунак у савременом српском роману за децу, методички аспекти >>>

Организација активности у настави енглеског језика >>>

Практични аспекти наставе енглеског језика II >>>

Проблемски задаци у почетној настави математике >>>

Пројектна настава у ИКТ окружењу >>>

Свет науке из угла енглеског језика >>>

Уџбеник математике – основна књига за учење >>>

Хор IV >>>