Image Map   ucitelj-za-digitalno-drustvo   ucitelj-za-digitalno-drustvo

Учитељи – Изборни предмети

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Изборни предмети I година 2019/2020. за учитеље >>>

Изборни предмети II година 2019/2020. за учитеље >>>

Изборни предмети III година 2019/2020. за учитеље >>>

Изборни предмети IV година 2019/2020. за учитеље >>>

* * *

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

III година

Вредновање педагошког рада >>>

Настава у природи >>>

Образовање на даљину >>>

Основе сценске уметности >>>

Основни географски појмови кроз огледе >>>

Појам и одређење ауторске бајке >>>

Путовања као вид образовања и културе >>>

Савремене концепције и стратегије разредне дисциплине >>>

Стратегија избора музичке литературе за децу >>>

Форме учтивости у српском језику >>>

Хор III >>>

 

IV година

Активности у природи >>>

Буквар и букварска настава код Срба >>>

Велики српски сликари и вајари у настави ликовне културе >>>

Деца у улози чувара природе >>>

Методика дикције и реторике >>>

Методика информатичког образовања >>>

Млади јунак у савременом српском роману за децу, методички аспекти >>>

Проблемски задаци у почетној настави математике >>>

Рад са дечјим инструментима >>>

Сценска уметност, методички аспект >>>

Уџбеник математике – основна књига за учење >>>

Хор IV >>>