Image Map   Image Map   poziv-2020   Image Map

Учитељи – Изборни предмети

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Изборни предмети I година 2020/2021. за учитеље >>>

Изборни предмети II година 2020/2021. за учитеље >>>

Изборни предмети III година 2020/2021. за учитеље >>>

Изборни предмети IV година 2020/2021. за учитеље >>>

* * *

ПРОМЕНЕ У НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ

Детаљније >>>

III година

Вредновање педагошког рада >>>

Математичке игре >>>

Настава у природи >>>

Образовање за медије >>>

Образовање на даљину >>>

Основе сценске уметности >>>

Основи фотографије и примена у настави >>>

Основни географски појмови кроз огледе >>>

Планирање наставе енглеског језика >>>

Појам и одређење ауторске бајке >>>

Путовања као вид образовања и културе >>>

Савремене концепције и стратегије разредне дисциплине >>>

Учење страног језика на дечијем узрасту >>>

Форме учтивости у српском језику >>>

Хор III >>>

IV година

Активности у природи >>>

Велики српски сликари и вајари у настави ликовне културе >>>

Деца у улози чувара природе >>>

Методика дикције и реторике >>>

Методика информатичког образовања >>>

Методика наставе енглеског језика >>>

Методички приступ теми смрти у поезији за децу и младе >>>

Млади јунак у савременом српском роману за децу, методички аспекти >>>

Настава природе и друштва кроз отворена питања >>>

Организација активности у настави енглеског језика >>>

Проблемски задаци у почетној настави математике >>>

Рад са дечјим инструментима >>>

Свет науке из угла енглеског језика >>>

Стваралачке активности у настави српског језика и књижевности >>>

Сценска уметност, методички аспект >>>

Теорија књижевности у разредној настави >>>

Уџбеник математике – основна књига за учење >>>

Хор IV >>>