Image Map   Image Map

Учитељи – Изборни предмети

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Изборни предмети I година 2017/2018. за учитеље >>>

Изборни предмети II година 2017/2018. за учитеље >>>

Изборни предмети III година 2017/2018. за учитеље >>>

Изборни предмети IV година 2017/2018. за учитеље >>>

* * *

Обавештење >>>

* * *

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

I година

Енглески језик за децу уз песму и покрет >>>

Историја педагогије >>>

Историја француске цивилизације >>>

Камерна музика I >>>

Керамика у основној школи I >>>

Основни појмови опште психологије >>>

Пливање >>>

Правопис и књижевнојезичка норма >>>

Савремени пшедагошки правци >>>

Специјална педагогија >>>

Тумачење библије I >>>

Увод у теорију и праксу позоришне уметности I >>>

Филозофија васпитања и образовања >>>

Хипермедији у образовању >>>

Хор I >>>

II година

Европски стандарди информатичких знања >>>

Завичајна географија >>>

Истраживање природних појава у настави >>>

Казивање уметничког текста >>>

Камерна музика II >>>

Керамика у основној школи II >>>

Облици писменог и усменог изражавања >>>

Основе дечијих плесова >>>

Основе организације и управљања образовним институцијама >>>

Покрет у визуелним уметностима II >>>

Психологија даровитости >>>

Психологија личности >>>

Савремена француска култура >>>

Социологија моде >>>

Тумачење Библије II-етика и култура >>>

Увод у логику и научни метод >>>

Увод у теорију и праксу позоришне уметности II >>>

Управљање агресивним понашањем ученика >>>

Хор II >>>

 

III година

Луткарска уметност – методички аспекти >>>

Математичке игре >>>

Ментално здравље >>>

Образовање на даљину >>>

Основе сценске уметности >>>

Основни географски појмови кроз огледе >>>

Педагошке радионице >>>

Појам и одређење ауторске бајке >>>

Путовања као вид образовања и културе >>>

Савремене концепције и стратегије разредне дисциплине >>>

Стратегија избора музичке литературе за децу >>>

Форме учтивости у српском језику >>>

Хор III >>>

IV година

Активности у природи >>>

Буквар и букварска настава код Срба >>>

Велики српски сликари и вајари као подстицај за ликовни рад >>>

Деца у улози чувара природе >>>

Методика дикције и реторике >>>

Методика информатичког образовања >>>

Млади јунак у савременом српском роману за децу, методички аспекти >>>

Проблемски задаци у почетној настави математике >>>

Рад са дечјим инструментима >>>

Стваралачке активности у настави српског језика и књижевности >>>

Сценска уметност, методички аспект >>>

Теорија књижевности у разредној настави >>>

Уџбеник математике >>>

Хор IV >>>