baner_naucni_skup   baner_naucni_skup baner_naucni_skup

Учитељи – Изборни предмети

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Изборни предмети I година 2016/2017. за учитеље >>>

Изборни предмети II година 2016/2017. за учитеље >>>

Изборни предмети III година 2016/2017. за учитеље >>>

Изборни предмети IV година 2016/2017. за учитеље >>>

* * *

Обавештење >>>

* * *

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

I година

Историја педагогије >>>

Историја француске цивилизције >>>

Камерна музика I >>>

Керамика у основној школи I >>>

Основни појмови опште психологије >>>

Филозофија васпитања и образовања >>>

Пливање >>>

Покрет у визуелним уметностима I >>>

Правопис и књижевнојезичка норма >>>

Специјална педагогија >>>

Тумачење библије I >>>

Увод у теорију и праксу позоришне уметности I >>>

Управљање иновацијама у васпитно-образовним установама >>>

Хор I >>>

 

II година

Европски стандарди информатичких знања >>>

Завичајна географија >>>

Истраживање природних појава у настави >>>

Казивање уметничког текста >>>

Камерна музика II >>>

Керамика у основној школи II >>>

Облици писменог и усменог изражавања >>>

Основе дечијих плесова >>>

Основе организације и управљања образовним институцијама >>>

Покрет у визуелним уметностима II >>>

Психологија даровитости >>>

Психологија личности >>>

Савремена француска култура >>>

Социологија моде >>>

Тумачење библије II – eтика и култура >>>

Увод у теорију и праксу позоришне уметности II >>>

Управљање агресивним понашањем ученика >>>

Хор II >>>

 

III година

Докимологија >>>

Форме учтивости у српском језику >>>

Хор III >>>

Математичке игре >>>

Ментално здравље >>>

Образовање на даљину >>>

Организација рада у продуженом боравку у целодневној школи >>>

Основе сценске уметности >>>

Основни географски појмови кроз огледе >>>

Појам и одређење ауторске бајке >>>

Путовања као вид образовања и културе >>>

Српски културни круг 1900-1950. >>>

Стратегија избора музичке литературе за децу >>>

Визуелни садржаји позоришта за децу >>>

 

IV година

Активности у природи

Буквар и настава почетног читања и писања >>>

Деца у улози чувара природе >>>

Хор IV >>>

Рад са дечјим инструментима >>>

Савремене форме визуелно-графичке презентације >>>

Интегративна настава >>>

Методика дикције и реторике >>>

Методика информатичког образовања >>>

Основе реторике, методички аспекти >>>

Проблемски задаци у почетној настави математике >>>

Сценска уметност, методички аспекти >>>

Стваралачке активности у настави српског језика и књижевности >>>

Уџбеник математике – основна књига за учење >>>