Image Map   ucitelj-za-digitalno-drustvo   ucitelj-za-digitalno-drustvo

Учитељи – Изборни предмети

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Изборни предмети I година 2018/2019. за учитеље >>>

Изборни предмети II година 2018/2019. за учитеље >>>

Изборни предмети III година 2018/2019. за учитеље >>>

Изборни предмети IV година 2018/2019. за учитеље >>>

* * *

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

 

I година

Енглески језик за децу уз песму и покрет >>>

Историја педагогије >>>

Историја француске цивилизације >>>

Камерна музика I >>>

Пливање >>>

Правопис и књижевнојезичка норма >>>

Савремени педагошки правци >>>

Стратегије успешног учења >>>

Тумачење Библије I >>>

Увод у студије глобализације >>>

Увод у теорију и праксу позоришне уметности I >>>

Филозофија васпитања и образовања >>>

Хипермедији у образовању >>>

Хор I >>>

 

II година

Вршњачко насиље у школи >>>

Европски стандардни информатичких знања >>>

Завичајна географија >>>

Казивање уметничког текста >>>

Камерна музика >>>

Керамика у основној школи >>>

Креативне игре на енглеском језику >>>

Основе дечијих плесова >>>

Основе организације у управљања образовним институцијама >>>

Покрет у визуелним уметностима II >>>

Развијање језичких знања и вештина >>>

Савремена француска култура >>>

Социологија моде >>>

Тумачење Библије II >>>

Увод у теорију и праксу позоришне уметности II >>>

Хор II >>>

 

III година

Луткарска уметност – методички аспекти >>>

Образовање на даљину >>>

Основе сценске уметности >>>

Основни географски појмови кроз огледе >>>

Појам и одређење ауторске бајке >>>

Путовања као вид образовања и културе >>>

Савремене концепције и стратегије разредне дисциплине >>>

Стратегија избора музичке литературе за децу >>>

Форме учтивости у српском језику >>>

Хор III >>>

 

IV година

Активности у природи >>>

Буквари и букварска настава – компаративни приступ >>>

Велики српски сликари и вајари као подстицај за ликовни рад >>>

Деца у улози чувара природе >>>

Методика дикције и реторике >>>

Методика информатичког образовања >>>

Млади јунак у савременом српском роману за децу, методички аспекти >>>

Проблемски задаци у почетној настави математике >>>

Рад са дечјим инструментима >>>

Стваралачке активности у настави српског језика и књижевности >>>

Сценска уметност, методички аспект >>>

Уџбеник математике – основна књига за учење >>>

Хор IV >>>