baner-za-pripremnu-nastavu   baner-za-sajt   Image Map

Учитељи – Изборни предмети

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Изборни предмети II година 2022/2023. за учитеље >>>

Изборни предмети III година 2022/2023. за учитеље >>>

Изборни предмети IV година 2022/2023. за учитеље >>>

 

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

 

I година

Дигитална писменост у васпитно-образовној делатности >>>

Енглески језик за децу уз песму и покрет >>>

Историја немачке цивилизације >>>

Историја руске цивилизације >>>

Историја француске цивилизације >>>

Образовање за демократију и грађанско друштво >>>

Пливање >>>

Правопис и књижевнојезичка норма >>>

Специјална педагогија >>>

Стратегије успешног учења >>>

Тумачење библије I >>>

Увод у студије глобализације >>>

Хор I >>>

 

II година

Вршњачко насиље у школи >>>

Европски стандарди информатичких знања >>>

Завичајна географија >>>

Иновативни програми у физичком васпитању деце >>>

Казивање уметничког текста >>>

Камерна музика II >>>

Керамика у основној школи II >>>

Креативне игре на енглеском језику >>>

Креативни покрет >>>

Основе дечијих плесова >>>

Основе организације и управљања образовним институцијама >>>

Развијање језичких знања и вештина на енглеском језику >>>

Савремена француска култур >>>

Сарадња породице и школе >>>

Тумачење библије II – eтика и култура >>>

Хор II >>>

 

III година

Вредновање педагошког рада

Географски појмови кроз огледе

Настава у природи

Образовање на даљину

Основе сценске уметности

Планирање наставе енглеског језика

Појам и одређење ауторске бајке

Практични аспекти наставе енглеског језика I

Путовања као вид образовања и културе

Савремене концепције и стратегије разредне дисциплине

Учење страног језика на дечијем узрасту

Форме учтивости у српском језику

Хор III

 

IV година

Деца у улози чувара природе

Методика дикције и реторике

Методика допунске и додатне наставе

Методика наставе енглеског језика

Методички приступ теми смрти у поезији за децу и младе

Млади јунак у савременом српском роману за децу, методички аспекти

Организација активности у настави енглеског језика

Практични аспекти наставе енглеског језика II

Проблемски задаци у почетној настави математике

Пројектна настава у ИКТ окружењу

Рад са дечјим инструментима

Свет науке из угла енглеског језика

Сценска уметност, методички аспект

Телевизијска радионица

Уџбеник математике – основна књига за учење

Хор IV