baner-za-pripremnu-nastavu   baner-za-sajt   Image Map

Реализовани – Пројекти

У периоду од 1993-2002. године на Факултету је, поред индивидуалног научног рада, реализовано 8 научно-истраживачких пројеката:

Емпиријска верификација Наставног плана и програма учитељских факултета;

Даровити ученици и неуспех;

Вредновање и рејтинг основне школе;

Чиниоци, индикатори и методе унапређивања основног васпитања и образовања;

Наша основна школа будућности;

Интерактивне мултимедијалне учионице;

Експерименталне школе као носиоци развојних промена;

Образовање учитеља у свету и код нас.

У периоду од 2002. до 2010. године, уз финансијску подршку Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, реализована су 4 пројекта:

Креирање модела Центра за проучавање медија и развој образовања на даљину (2002-2005), руководилац Светлана Безданов-Гостимир;

 

Промене у основношколском образовању- проблеми, циљеви, стратегије (2006-2010), руководилац проф. др Ивица Радовановић, у реализацији учествовало 23 наставника и сарадника Факултета;

Евалуација курикулума Учитељског факултета и промена информационо-комуникационих технологија ради подизања квалитета наставе (2006-2010), руководилац проф. др Данимир Мандић, у рализацији учествовало седам професора и сарадника Факултета;

Web point for teachers и World University Austrija (2006-2007).