baner-za-pripremnu-nastavu   baner-za-sajt   Image Map

ЦНИРС

ЦЕНТАР ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД СТУДЕНАТА

Центар за научно-истраживачки рад студената је организација студената, који у сарадњи са Студентским парламентом, за циљ има окупљање студената и њихово организовано укључивање у научно-истраживачки рад који се одвија на Учитељском факултету. Задаци Центра су правовремено информисање истраживачке јавности Факултета о могућностима за унапређивање истраживачких резултата и потенцијала, као и подстицај развоја научног подмлатка Факултета. Рад Центра је усаглашен са Законом о високом образовању, Статутом Учитељског факултета и Правилником о раду Студентског парламента Учитељског факултета Универзитета у Београду. Чланство у Центру је добровољно. Члан Центра може постати сваки редовни студент Учитељског факултета

П Р А В И Л Н И К >>>