Image Map   Image Map

Васпитачи – Вежбаонице

РАСПОРЕД ВЕЖБИ У ВРТИЋИМА ВЕЖБАОНИЦАМА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

Прва група >>>

Друга група >>>

Трећа група >>>

Четврта група >>>

Пета група >>>

Шеста група >>>

Обавештење о вежбаоницама и распоред наставних недеља >>>

* * *

ПРИЈАВА ЗА ВЕЖБАОНИЦУ (летњи семестар школске 2017/18. године)  — Студијски програм за образовање васпитача

Детаљније >>>

* * *

Молимо све студенте да редовно прате обавештења на сајту и огласним таблама факултета у вези са вежбаоницама.

За евентуална питања и недоумице доћи лично или доставити на мејл jelena.radojicic@uf.bg.ac.rs.

* * *