Image Map   Image Map

Васпитачи – Вежбаонице

РАСПОРЕД МЕТОДИЧКИХ ВЕЖБИ НА ФАКУЛТЕТУ (ВЕЖБАОНИЦE – СИМУЛАЦИЈЕ), У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

Прва група >>>

Друга група >>>

Трећа група >>>

Четврта група >>>

Пета група >>>

Шеста група >>>

Седма група >>>

***
Распоред наставних недеља >>>

***
Молимо све студенте да редовно прате обавештења на сајту и огласним таблама факултета у вези са вежбаоницама.

За евентуална питања и недоумице доћи лично или доставити на мејл jelena.radojicic@uf.bg.ac.rs.

* * *