Sajt Savremeno Virtuelna tura FB IN YT   Image Map   Пошаљите нам ваше  сугестије на имејл:

Јавне набавке 2023 на које се закон не примењује >>>

01. Јавна набавка добара – набавка репрезентације – бр. 01/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

02. Јавна набавка услуга – набавка кетеринга и ресторанских услуга – бр. 02/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

03. Јавна набавка добара – набавка материјала за одржавање хигијене просторија и запослених – бр. 03/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

04. Јавна набавка добара – набавка материјала за текуће одржавање оба објекта Факултета – бр. 04/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

05. Јавна набавка добара – набавка тонера за штампаче и фото копир машине – бр. 06/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

06. Јавна набавка добара – набавка канцеларијског материјала – бр. 07/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

07. Јавна набавка услуга – коришћење базена – бр. 8/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

08. Јавна набавка добара – набавка пелета за објекат Факултета у Љутице Богдана 46 – бр. 9/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

09. Јавна набавка добара – набавка рачунарске опреме – бр. 10/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

10. Јавна набавка добара – набавка литературе за библиотеку – бр. 11/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

11. Јавна набавка добара – набавка дидактичког материјала – бр. 12/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

12. Јавна набавка услуга – услуга заштите података ИТ система (антивирус и емаил заштита) – бр. 13/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

13. Јавна набавка радова – испитивање, отклањање кварова и довођење у функционално стање канализационе мреже објекта Факултета у Краљице Наталије 43 – бр, 14/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

14. Јавна набавка услуга – услуга израде кључева, печата и гравирања – бр. 15/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

15. Јавна набавка услуга – услуга штампања – мајице са логом Факултета за потребе студената – бр. 16/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

16. Јавна набавка услуга – одржавање расхладно грејних уређаја у оба објекта – бр. 17/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

17. Јавна набавка радова – радови на замени паркета у фискултурној сали објекта Факултета у Краљице Наталије 43 – бр. 18/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

18. Јавна набавка добара – набавка спортских реквизита и спортске опреме – бр. 19/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

19. Јавна набавка добара – набавка ХТЗ опреме за запослене – бр. 20/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

20. Јавна набавка добара – набавка резервних делова за одржавање аудио, видео и рачунарске опреме – бр. 21/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

21. Јавна набавка услуга – набавка услуга референта за непосредно организовање и спровођење превентивних мера заштите од пожара за оба објекта Факултета – бр. 23/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

22. Јавна набавка услуга – набавка услуга референта безбедности и здравља на раду, за оба објекта Факултета – бр. 24/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

23. Јавна набавка услуга – пружање услуга санитарно превентивне заштите – дезинсекције и дератизације у објектима Факултета – бр. 27/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

24. Јавна набавка добара – набавка расхладно-грејних уређаја – бр. 28/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

25. Јавна набавка услуга – услуга хемијског чишћења, прања стаза и тепиха у објектима Факултета – бр. 29/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

26. Јавна набавка радова – Адаптација и санација санитарних чворова са довођењем у функционално стање водоводне и канализационе мреже објекта Факултета у Љутице Богдана 46. – бр. 31/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

27. Јавна набавка добара – набавка нафтних деривата – бр. 32/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

28. Јавна набавка услуга – промотивне, логистичке и остале маркетиншке услуге/ Услуга израде пројекта са применом вештачке интелигенције у служби маркетинга и оглашавања – бр. 33/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

29. Јавна набавка добара – набавка наставних средстава и учила/ Набавка најсавременијих мерних инструмената који се користе у не инвазивној дијагностици актуелних не заразних здравствених проблема у оквиру образовних циљева и исхода учења – бр. 34/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

30. Јавна набавка добара – набавка новогодишњих пакетића за децу запослених на Факултету – бр. 36/23
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

novi-logo-cir
novi-logo-cir
unesco-konkurs
unesco-konkurs
novi-logo-cir
novi-logo-cir
novi-logo-cir
1224
novi-logo-cir
Медијски прилози
ДРЖАВНА МАТУРА
СТРУКТУРА ВРЕДНОВАЊА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ И ОСТАЛИХ ЕЛЕМЕНАТА У ПРОЦЕСУ СЕЛЕКЦИЈЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ   Детљније >>>
Актуелно
obuka
obuka
obuka
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
dnevnik
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони
Факултетa за образовање учитеља и васпитача:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу
Факултетa за образовање учитеља и васпитача контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 09–10 часова.

Категорије вести
Архива вести