Image Map   Image Map   poziv-2020   Image Map

Васпитачи – Изборни предмети

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Изборни предмети I година 2020/2021 за васпитаче >>>

Изборни предмети II година 2020/2021 за васпитаче >>>

Изборни предмети III година 2020/2021 за васпитаче >>>

Изборни предмети IV година 2020/2021 за васпитаче >>>

* * *

ПРОМЕНЕ У НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ

Детаљније >>>

III година

Вредновање педагошког рада >>>

Игра у функцији дисциплине на предшколском узрасту >>>

Лексичке вежбе и игре у васпитно-образовном раду >>>

Ликовне игре у вртићу >>>

Образовање за медије >>>

Образовање на даљину >>>

Од игре до здравља >>>

Планирање наставе енглеског језика >>>

Појам и одређење ауторске бајке >>>

Путовања као вид образовања и културе >>>

Стратегија избора музичке литературе за децу >>>

Учење страног језика на дечијем узрасту >>>

Форме учтивости у српском језику >>>

Хор III >>>

IV година

Активности у природи >>>

Деца у улози чувара природе >>>

Истраживачки процеси у ликовним активностима >>>

Методика дикције и реторике >>>

Методика информатичког образовања >>>

Методика наставе енглеског језика >>>

Методички приступ теми смрти у поезији за децу и младе >>>

Млади јунак у савременом српском роману за децу, методички аспекти >>>

Од питања до теме >>>

Организација активности у настави енглеског језика >>>

Упознавање околине кроз покрет >>>

Хор IV >>>