Image Map   Image Map

Васпитачи – Изборни предмети

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Изборни предмети I година 2017/2018 за васпитаче >>>

Изборни предмети II година 2017/2018 за васпитаче >>>

Изборни предмети III година 2017/2018 за васпитаче >>>

Изборни предмети IV година 2017/2018 за васпитаче >>>

* * *

Обавештење >>>

* * *

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

I година

Енглески језик за децу уз песму и покрет >>>

Историја педагогије >>>

Историја француске цивилизације >>>

Камерна музика 1 >>>

Керамика 1 >>>

Основни појмови опште психологије >>>

Пливање >>>

Савремени педагошки правци >>>

Специјална педагогија >>>

Тумачење библије 1 >>>

Увод у теорију и праксу позоришне уметности >>>

Филозофија васпитања и образовања >>>

Хипермедији у образовању >>>

Хор 1 >>>

II година

Европски стандарди информатичких знања >>>

Истраживање природних појава на предшколском узрасту >>>

Казивање уметничког текста >>>

Керамика II >>>

Музичка литература за децу II >>>

Облици писменог и усменог изражавања >>>

Основе организације и управљања образовним институцијама >>>

Покрет у визуелним уметностима II >>>

Портфолио у предшколској установи >>>

Психологија даровитости >>>

Психологија личности >>>

Савремена француска култура >>>

Социологија моде >>>

Тумачење библије II -етика и култура >>>

Увод у теорију и праксу позоришне уметности II >>>

Хор II >>>

 

III година

Игра у функцији дисциплине на предшколском узрасту >>>

Ликовне игре у вртићу >>>

Математичке игре >>>

Ментално здравље >>>

Образовање на даљину >>>

Од игре до здравља >>>

Појам и одређење ауторске бајке >>>

Путовања као вид образовања и културе >>>

Синтакса просте реченице – методички аспект >>>

Стратегија избора музичке литературе за децу >>>

Форме учтивости у српском језику >>>

Хор III >>>

 

IV година

Активности у природи >>>

Деца у улози чувара природе >>>

Методика дикције и реторике >>>

Методика информатичког образовања >>>

Млади јунак у савременом српском роману за децу, методички аспекти >>>

Обликовање дидактичких средстава >>>

Од питања до теме >>>

Упознавање околине кроз покрет >>>

Хор IV >>>