Image Map   ucitelj-za-digitalno-drustvo   ucitelj-za-digitalno-drustvo

Васпитачи – Изборни предмети

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Изборни предмети I година 2019/2020 за васпитаче >>>

Изборни предмети II година 2019/2020 за васпитаче >>>

Изборни предмети III година 2019/2020 за васпитаче >>>

Изборни предмети IV година 2019/2020 за васпитаче >>>

* * *

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

III година

Вредновање педагошког рада >>>

Игра у функцији дисциплине на предшколском узрасту >>>

Лексичке вежбе и игре у васпитно-образовном раду >>>

Ликовне игре у вртићу >>>

Образовање на даљину >>>

Од игре до здравља >>>

Основи сценске уметности >>>

Појам и одређење ауторске бајке >>>

Путовања као вид образовања и културе >>>

Стратегија избора музичке литературе за децу >>>

Форме учтивости у српском језику >>>

Хор III >>>

 

IV година

Активности у природи >>>

Деца у улози чувара природе >>>

Истраживачки процеси у ликовним активностима >>>

Методика дикције и реторике >>>

Методика информатичког образовања >>>

Млади јунак у савременом српском роману за децу, методички аспекти >>>

Од питања до теме >>>

Сценска уметност, методички аспект >>>

Упознавање околине кроз покрет >>>

Хор IV >>>