Image Map   Image Map   Пошаљите нам ваше  сугестије на имејл:

Васпитачи – Изборни предмети

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Изборни предмети II година 2022/2023 за васпитаче >>>

Изборни предмети III година 2022/2023 за васпитаче >>>

Изборни предмети IV година 2022/2023 за васпитаче >>>

 

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

 

I година

Дигитална писменост у васпитно-образовној делатности >>>

Енглески језик за децу уз песму и покрете >>>

Историја руске цивилизације >>>

Историја француске цивилизације >>>

Камерна музика I >>>

Керамика I >>>

Пливање >>>

Специјална педагогија >>>

Стратегије успешног учења >>>

Тумачење библије >>>

Увод у студије глобализације >>>

Хор I >>>

 

II година

Европски стандарди информатичких знања >>>

Иновативни програми у физичком васпитању деце >>>

Казивање уметничког текста >>>

Креативне игре на енглеском језику >>>

Креативни покрет >>>

Основе организације и управљања образовним институцијама >>>

Портфолио у предшколској установи >>>

Развијање језичких знања и вештина на енглеском језику >>>

Савремена француска култура >>>

Сарадња породице и вртића >>>

Тумачење библије II -етика и култура >>>

Хор II >>>

 

III година

Вредновање педагошког рада >>>

Игра у функцији дисциплине на предшколском узрасту >>>

Интерактивни приступ читању текста деци >>>

Како читати између редова-увод у анализу дискурса >>>

Образовање на даљину >>>

Од игре до здравља >>>

Планирање наставе енглеског језика >>>

Појам и одређење ауторске бајке >>>

Практични аспекти наставе енглеског језика I >>>

Путовања као вид образовања и културе >>>

Учење страног језика на дечијем узрасту >>>

Форме учтивости у српском језику >>>

Хор III >>>

 

IV година

Деца у улози чувара природе >>>

Истраживачки процеси у ликовним активностима >>>

Методика дикције и реторике >>>

Методика наставе енглеског језика >>>

Методички приступ теми смрти у поезији за децу и младе >>>

Млади јунак у савременом српском роману за децу, методички аспекти >>>

Организација активности у настави енглеског језика >>>

Практични аспекти наставе енглеског језика II >>>

Телевизијска радионица >>>

Упознавање околине кроз покрет >>>

Хор IV >>>