761   Image Map   poziv-2020   Image Map

Васпитачи – Изборни предмети

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Изборни предмети II година 2021/2022 за васпитаче >>>

Изборни предмети III година 2021/2022 за васпитаче >>>

Изборни предмети IV година 2021/2022 за васпитаче >>>

 

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

 

III година

Вредновање педагошког рада >>>

Друштвено ангажована уметност у раду са децом >>>

Игра у функцији дисциплине на предшколском узрасту >>>

Лексичке вежбе и игре у васпитно-образовном раду >>>

Образовање за медије >>>

Образовање на даљину >>>

Од игре до здравља >>>

Планирање наставе енглеског језика >>>

Појам и одређење ауторске бајке >>>

Практични аспекти наставе енглеског језика I >>>

Путовања као вид образовања и културе >>>

Стратегија избора музичке литературе за децу >>>

Учење страног језика на дечијем узрасту >>>

Хор III >>>

 

IV година

Активности у природи >>>

Деца у улози чувара природе >>>

Истраживачки процеси у ликовним активностима >>>

Методика дикције и реторике >>>

Методика информатичког образовања >>>

Методика наставе енглеског језика >>>

Методички приступ теми смрти у поезији за децу и младе >>>

Млади јунак у савременом српском роману за децу, методички аспекти >>>

Организација активности у настави енглеског језика >>>

Практични аспекти наставе енглеског језика II >>>

Упознавање околине кроз покрет >>>

Хор IV >>>