Image Map   ucitelj-za-digitalno-drustvo   ucitelj-za-digitalno-drustvo   Image Map

Васпитачи – Изборни предмети

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Изборни предмети I година 2019/2020 за васпитаче >>>

Изборни предмети II година 2019/2020 за васпитаче >>>

Изборни предмети III година 2019/2020 за васпитаче >>>

Изборни предмети IV година 2019/2020 за васпитаче >>>

* * *

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

I година

Енглески језик за децу уз песму и покрет >>>

Историја педагогије >>>

Историја француске цивилизације >>>

Пливање >>>

Савремени педагошки правци >>>

Специјална педагогија >>>

Стратегије успешног учења >>>

Тумачење библије I >>>

Увод у студије глобализације >>>

Филозофија васпитања и образовања >>>

Хипермедији у образовању >>>

Хор I >>>

II година

Европски стандарди информатичких знања >>>

Иновативни програми у физичком васпитању деце >>>

Керамика II >>>

Креативне игре на енглеском језику >>>

Креативни покрет II >>>

Музичка литература за децу II >>>

Портофилио у предшколским установама >>>

Портфолио у предшколској установи-1 >>>

Развијање језичких знања и вештина на енглеском језику >>>

Савремена француска култура >>>

Сарадња породице и вртића >>>

Социологија моде >>>

Тумачење библије II -етика и култура >>>

Увод у теорију и праксу позоришне уметности II >>>

Хор II >>>

III година

Вредновање педагошког рада >>>

Игра у функцији дисциплине на предшколском узрасту >>>

Лексичке вежбе и игре у васпитно-образовном раду >>>

Ликовне игре у вртићу >>>

Образовање на даљину >>>

Од игре до здравља >>>

Основи сценске уметности >>>

Појам и одређење ауторске бајке >>>

Путовања као вид образовања и културе >>>

Стратегија избора музичке литературе за децу >>>

Форме учтивости у српском језику >>>

Хор III >>>

 

IV година

Активности у природи >>>

Деца у улози чувара природе >>>

Истраживачки процеси у ликовним активностима >>>

Методика дикције и реторике >>>

Методика информатичког образовања >>>

Млади јунак у савременом српском роману за децу, методички аспекти >>>

Од питања до теме >>>

Сценска уметност, методички аспект >>>

Упознавање околине кроз покрет >>>

Хор IV >>>