baner_naucni_skup   Image Map

Васпитачи – Изборни предмети

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Изборни предмети I година 2016/2017 за васпитаче >>>

Изборни предмети II година 2016/2017 за васпитаче >>>

Изборни предмети III година 2016/2017 за васпитаче >>>

Изборни предмети IV година 2016/2017 за васпитаче >>>

* * *

Обавештење >>>

* * *

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

I година

Историја педагогије >>>

Историја француске цивилизације >>>

Керамика I >>>

Филозофија васпитања и образовања >>>

Основни појмови опште психологије >>>

Пливање >>>

Покрет у визуелним уметностима I >>>

Специјална педагогија >>>

Тумачење библије I >>>

Увод у теорију и праксу позоришне уметности I >>>

Управљање иновацијама у васпитно-образовним установама >>>

Хор I >>>

 

II година

Европски стандарди информатичких знања >>>

Истраживање природних појава на предшколском узрасту >>>

Керамика II >>>

Музичка литература за децу II >>>

Основе организације и управљања образовним институцијама >>>

Покрет у визуелним уметностима II >>>

Портофилио у предшколским установама >>>

Психологија даровитости >>>

Психологија личности >>>

Социологија моде >>>

Тумачење библије II -етика и култура >>>

Увод у теорију и праксу позоришне уметности II >>>

Хор II

 

III година

Форме учтивости у српском језику >>>

Хор III >>>

Игра у функцији дисциплине на предшколском узрасту >>>

Математичке игре >>>

Ментално здравље >>>

Образовање на даљину >>>

Од игре до здравља >>>

Основи сценске уметности >>>

Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту >>>

Појам и одређење ауторске бајке >>>

Путовања као вид образовања и културе >>>

Српски културни круг 1900-1950. >>>

Стратегија избора музичке литературе за децу >>>

Визуелни садржаји позоришта за децу >>>

 

IV година

Активности у природи >>>

Деца у улози чувара природе >>>

Хор IV >>>

Методика дикције и реторике >>>

Методика информатичког образовања >>>

Обликовање дидактичких средстава >>>

Основе реторике, методички аспекти >>>

Сценска уметност, методички аспекти >>>

Упознавање околине кроз покрет >>>