Sajt Savremeno Virtuelna tura FB IN YT   Image Map   Пошаљите нам ваше  сугестије на имејл:

Јавне набавке 2021 на које се закон не примењује

01. Јавна набавка добара, потрошни материјал за потребе клуба Факултета за запослене 1/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

02. Јавна набавка услуга, кетеринга и ресторанских услуга 2/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

03. Јавна набавка добара, рачунарска опрема 3/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

04. Јавна набавка добара, стручни часописи 4/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

05. Јавна набавка услуга , услуга штампе и сродних услуга 5/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

06. Јавна набавка, радова, молерски радови у Краљице Наталије 6/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

07. Јавна набавка услуга, услуга штампе и сродних услуга – доштампавање брошуре 7/2021

Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

08. Јавна набавка радова, паркетарски радови у Љутице Богдана 8/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

09. Јана набавка  услуга, промотивне услуге 10/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

10. Јавна набавка радова, столарски радови на опреми у Љутице Богдана 11/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

11. Јавна набавка услуга, услуга штампе и сродних услуга 12/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

12. Јавна набавка радова, радови на информатичкој мрежи Факултета у оба објекта 13/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

13. Јавна набавка услуга, услуга штампе и сродних услуга 14/2021

Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

14. Јавна набавка услуга, услуга заштите података ИТ система (антивирус и емаил заштита) 15/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

15. Јавна набавка услуга, услуга референта безбедности и здравља на раду за оба објекта Учитељског факултета 16/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

16. Јавна набавка, набавка добара, тонери за штампаче и фото копир машине 17/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

17. Јавна набавка услуга, одржавање копир апарата 18/2021

Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

18. Јавна набавка радова, молерски радови у Краљице Наталије 19/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

19. Јавна набавка услуга, пружање услуга санитарно превентивне заштите – дезинсекције и дератизације 20/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

20. Јавна набавка, набавка услуга, услуга референта за непосредно организовање и спровођење превентивних мера заштите од пожара за оба објекта Факултета 21/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

21. Јавна набавка услуга, услуга одржавања расхладно грејних уређаја у објекту Краљице Наталије 25/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

22. Јавна набавка услуга, консултантске услуге у јавним набавкама 26/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

23. Јавна набавка добара, набавка материјала за текуће одржавање оба објекта Учитељског факултета 27 /2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

24. Јавна набавка услуга, набавка услуга израде кључева, печата и гравирања 28/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

25. Јавна набавка услуга, набавка услуга – промотивне услуге (мајице са логом Факултета) 29/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

26. Јавна набавка услуга, консултантске услуге – обука за писање ЕУ пројекта 30/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

27. Јавна набавка радова, радови на крову објекта у Краљице Наталије 31/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

28 Јавна набавка добара, набавка канцеларијског намештаја 32/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

29. Јавна набавка услуга, услуга рентирања копир машине 33/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

30. Јавна набавка добара, набавка расхладно грејних уређаја 34/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

31. Јавна набавка услуга, услуга образовања, обука за комуникацију у online окружењу 35/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

32. Јавна набавка услуга, промотивне услуге, промоција Факултета у другом уписном року 36/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

33. Јавна набавка добара, набавка материјала за хигијену 37/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

34. Јавна набавка добара, набавка нафтних деривата 38/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

35. Јавна набавка добара, набавка пелета 39/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

36. Јавна набавка услуга, услуга хемијског чишћења, прања стаза и тепиха у објектима Факултета 40/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

37. Јавна набавка услуга, услуга информисања 41/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

38. Јавна набавка услуга, специјализоване услуге 42/2021
Одлука о издавању наруџбенице >>>

novi-logo-cir
novi-logo-cir
unesco-konkurs
unesco-konkurs
novi-logo-cir
novi-logo-cir
novi-logo-cir
1224
novi-logo-cir
Медијски прилози
ДРЖАВНА МАТУРА
СТРУКТУРА ВРЕДНОВАЊА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ И ОСТАЛИХ ЕЛЕМЕНАТА У ПРОЦЕСУ СЕЛЕКЦИЈЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ   Детљније >>>
Актуелно
obuka
obuka
obuka
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
dnevnik
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони
Факултетa за образовање учитеља и васпитача:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу
Факултетa за образовање учитеља и васпитача контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 09–10 часова.

Категорије вести
Архива вести