Sajt Savremeno Virtuelna tura FB IN YT   Image Map   Пошаљите нам ваше  сугестије на имејл:

Јавне набавке 2024 на које се закон не примењује >>>

01. Јавна набавка добара – набавка канцеларијског материјала – бр. 01/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

02. Јавна набавка добара – набавка тонера за штампаче и фото копир машине – бр. 02/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

03. Јавна набавка услуга – услуга коришћења базена – бр. 03/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

04. Јавна набавка услуга – услуга образовања – израда виртуелног аватара у метаверзуму као алат за образовање и обраћање на више језика – бр. 04/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

05. Јавна набавка добара – набавка литературе за библиотеку – бр. 05/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

06. Јавна набавка добара – набавка репрезентације – бр. 06/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

07. Јавна набавка добара – набавка материјала за одржавање хигијене просторија запослених – бр. 07/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

08. Јавна набавка добара – набавка рачунарске опреме – бр. 08/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

09. Јавна набавка услуга – набавка кетеринга и ресторанских услуга – бр. 9/24
Одлука о издавању наруџбенице – Партија 1 >>>
Одлука о издавању наруџбенице – Партија 2 >>>
Одлука о издавању наруџбенице – Партија 3 >>>

 

10. Јавна набавка добара – набавка материјала за текуће одржавање оба објекта Факултета – бр. 10/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

11. Јавна набавка добара – набавка пелета – објекат Факултета у Љутице Богдана 46 – бр. 12/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

12. Јавна набавка добара – набавка стручних часописа 13/24 и 14/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

13. Јавна набавка услуга – услуга рентирања фото копир машине – бр. 15/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

14. Јавна набавка добара – набавка дидактичког материјала – бр. 16/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

15. Јавна набавка услуга – медицинске услуге – бр. 17/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

16. Јавна набавка добара – набавка резервних делова за одржавање аудио, видео и рачунарске опреме – бр. 18/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

17. Јавна набавка услуга – Промотивне, логистичке и остале маркетиншке услуге/Услуга израде пројекта интерактивне наставе у виртуелном окружењу уз помоћ вештачке интелигенције – бр. 19/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

18. Јавна набавка услуга – одржавање копир апарата – бр. 20/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

19. Јавна набавка услуга – услуга образовања – додатне услуге уређивања 3Д виртуелног аватара – бр. 21/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

20. Јавна набавка радова – Грађевинско – занатски радови на одржавању оба објекта Факултета –  Радови на хидроизолацији зида у фускултурној сали објекта Факултета у Краљице Наталије 43 – бр. 22/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

21. Јавна набавка добара – набавка резервних делова за сервис рачунара и видео БИМ-а – бр. 23/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

22. Јавна набавка добара – набавка ХТЗ опреме за запослене – бр. 24/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

23. Јавна набавка добара – набавка спортских реквизита и спортске опреме – бр. 25/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

24. Јавна набавка услуга – услуга образовања – израда новог виртуелног аватара у метаверзуму као алат за образовање и обраћање на више језика – бр. 26/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

25. Јавна набавка услуга – пружање услуга санитарно превентивне заштите – дезинсекције и дератизације у објектима Факултета – бр. 27/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

26. Јавна набавка услуга – услуга образовања – оживљавање фотографија проф. др Ане Миловановић кроз израду виртуелног Аватара са њеним ликом, за потребе презентације и упознавање посетилаца са садржајем изложбе Факултета за образовање учитеља и васпитача „ПОЗОИШНЕ ЛУТКЕ КОСОВСКОГ ЗАВЕТА“ која се одржава у галерији Народне банке Србије у Београду – бр. 28/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

27. Јавна набавка услуга – услуга референта безбедности и здравља на раду за оба објекта Факултета – бр. 29/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

28. Јавна набавка услуга – одржавање расхладно грејних уређаја у оба објекта – бр. 30/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

29. Јавна набавка услуга – услуга референта за непосредно организовање и спровођење превентивних мера заштите од пожара за оба објекта Факултета – бр. 31/24
Одлука о издавању наруџбенице >>>

novi-logo-cir
novi-logo-cir
unesco-konkurs
unesco-konkurs
novi-logo-cir
novi-logo-cir
novi-logo-cir
1224
novi-logo-cir
Медијски прилози
ДРЖАВНА МАТУРА
СТРУКТУРА ВРЕДНОВАЊА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ И ОСТАЛИХ ЕЛЕМЕНАТА У ПРОЦЕСУ СЕЛЕКЦИЈЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ   Детљније >>>
Актуелно
obuka
obuka
obuka
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
dnevnik
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони
Факултетa за образовање учитеља и васпитача:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу
Факултетa за образовање учитеља и васпитача контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 09–10 часова.

Категорије вести
Архива вести