ucitelj-za-digitalno-drustvo   ucitelj-za-digitalno-drustvo

Списак одобрених тема за мастер студије

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ

школска 2017/2018.

 

Српски језик

проф. др Горан Зељић

 1. Синтакса реченице у основношколским уџбеницима
 2. Александар Белић као нормативиста – Белићев правопис
 3. Бројне именице и изведенице од бројева у систему врста речи
 4. Правописни изузеци – компаративна анализа нормативних приручника после Другог светског рата
 5. Стандардизација верзалних и вербализованих скраћеница
 6. Фонолошка и морфолошка адаптација скраћеница из страних језика
 7. Декомпоновани предикат и функционалностилска маркираност
 8. Српски правопис за средње школе из 1914. године Милана Петровића и данашња правописна норма
 9. Футуроид у делима савремених српских писаца
 10. Морфофонолошка правила и изузеци у граматичким приручницима од М. Стевановића до данас

   

 проф. др Бојана Милосављевић

 1. Типови лексике у основношколским уџбеницима за предмет Свет око нас
 2. Најзначајнија лексикографска остварења код нас – једнојезични речници српскога језика
 3. Функционално раслојавање језика: разговорни стил
 4. Лексика страног порекла у српском језику, с посебним освртом на англицизме
 5. Језички механизми полисемије: метафора
 6. Односна зависна реченица у граматици и правопису

 

Увод у тумачење књижевности

проф. др. Слађана Јаћимовић

 1. Мотиви приче и причања у збирци Лица Иве Андрића
 2. Историјско и легендарно у роману Омер паша Латас Иве Андрића
 3. Између стварног и виртуелног – слика модерног света у роману Ми, избрисани Слободана Владушића
 4. Трагично и сентиментално у романима Топ је био врео и Осама Владимира Кецмановића
 5. Љубавна поезија Милутина Бојића
 6. Фигуре речи у поезији Лазе Костића
 7. Родољубива поезија српског романтизма
 8. Хумор и гротеска у драмама Душана Ковачевића;
 9. Слика рата и људских судбина у роману Судбине Мирослава Поповића
 10. Људске судбине у роману Дан шести Растка Петровића
 11. Слика рата у приповеткама Драгиша Васића

доц. др Валентина Хамовић

 1. Легендарно и митско у Усправној земљи Васка Попе
 2. Структура и мотиви Непочин-поља Васка Попе
 3. Херојско-патриотска слика света у драми Пера Сегединац Лазе Костића
 4. Максим Црнојевић – епски јунак Старца Милије у драмском делу Лазе Костића
 5. Портрет хероја у драми Станоје Главаш Ђуре Јакшића
 6. Слика сувишних људи у романима Беспуће Вељка Милићевића и Дошљаци Милутина Ускоковића
 7. Човек на рубу човечности – ратна трагика и приповедачев ток свести у роману Дан шести Растка Петровића
 8. Љубавна поезија Ивана В. Лалића
 9. Сусрети култура у роману Таи Горана Гоцића

 

Драма и покрет

доц. др Ана Миловановић

 1. Однос деце и одраслих у телевизијској серији „На слово, на слово“ Душана Радовића
 2. Луткарски ликови у телевизијској серији „На слово, на слово“ Душана Радовића
 3. Особености драматизације за луткарско позориште
 4. Српска народна бајка као узоран семантички модел драме за децу
 5. Принципи драматизације народне бајке за луткарско позориште
 6. Принципи драматизације народне лирске песме за луткарско позориште
 7. Принципи драматизације народне јуначке песме за луткарско позориште

 

Српска култура у европском језику

проф. др Александар Јовановић

 1. Културни значај Матице српске
 2. Слика српске културе у Описанију Србије Вука Стефановића Караџића
 3. Ја и други у Писмима из Италије Љубомира Ненадовића
 4. Културни значај Српске књижевне задруге (1892–1914)
 5. Развој високог образовања у Србији (1808–1905)
 6. Век Универзитета у Београду: образовни, научни и културни значај
 7. Развој и значај Образовног програма Телевизије Београд (1958–2013)
 8. Јелисавета Начић, прва жена архитекта у Србији
 9. Словенска митологија у Бурлесци Господина Перуна Бога Грома Растка Петровића
 10. Симболика биља у српској култури
 11. Развој становања у Србији током 20. века
 12. Народна библиотека Србије: историја и културно-образовни значај
 13. Задужбине и задужбинари Универзитета у Београду
 14. Модели српске културе у језичким фразеологизмима
 15. Српско културно наслеђе у Будимпешти
 16. Први светски рат у српској ликовној уметности
 17. Српска штампа у првој половини деветнаестог века
 18. Просветно-културни значај гимназије у Сремским Карловцима
 19. Личност Гаврила Принципа у српској историји и уметности
 20. Идеја националног стила у српској музици 19. века
 21. Идеја националног стила у српској архитектури 20. века
 22. Развој филмске уметности у Србији у првој половини 20. века
 23. Слика учитељског позива у српском роману с почетка двадесетог века
 24. Меморијална архитектура у Србији после Другог светског рата
 25. Слика преображаја српског друштва у роману Ходочашће Арсенија Његована Борислава Пекића
 26. Модернизам у српској архитектури (1918–1945)
 27. Историја и културно-просветно деловање Народне библиотеке Србије
 28. Развој школства у Србији током Првог и Другог српског устанка
 29. Одевање у Србији током двадесетог века: континуитет и промене
 30. Позоришта у Београду с краја деветнаестог и почетка двадесетог века (1868‒1914): мисија, репертоари, културни значај
 31. Српски интелектуалци током Првог светског рата
 32. Од древних цивилизација до културног туризма: ходочашће Дунавом кроз Србију
 33. Историјат и културни значај музичког фестивала Мокрањчеви дани

 

Књижевност за децу

проф. др Зорана Опачић

 1. Слика детета у поезији Јована Јовановића Змаја
 2. Место и значај поема Александра Вуча у књижевности за децу (надреализам и социјална критика)
 3. Језичке игре у поезији Душана Радовића
 4. Поетика наивне песме Милована Данојлића
 5. Побуна детета у поезији Драгомира Ђорђевића / Рајка Петрова Нога / Владимира Андрића
 6. Однос деце и одраслих у поезији за децу – између ауторитета и слободе (на одабраним примерима)
 7. Преобликовање елемената народне бајке у ауторској бајци (на примеру једног аутора)
 8. Слика савременог света у бајкама Гроздане Олујић
 9. Приповедање као повратак у детињство у приповеткама Бранка Ћопића и Данила Киша
 10. Између сатире и фантастике (дете и одрасли читалац романа Џонатана Свифта Гуливерова путовања)
 11. Земља чуда као алузија на реалност – Луис Керол, Алиса у земљи чуда
 12. Сан о вечитом детињству – Џејмс Метју Бери, Петар Пан
 13. Феномен Харија Потера Џ. Роулинг
 14. Вршњачки односи у романима Хајдуци Бранислава Нушића и Орлови рано лете Бранка Ћопића (или Хајдук у Београду Градимира Стојковића)
 15. Бунтовни јунак омладинског романа (Гласам за љубав Гроздане Олујић или Ловац у ражи Џерома Дејвида Селинџера или Белешке једне Ане Моме Капора)
 16. Одлике сценске бајке Александра Поповића („Пепељуга“ или „Црвенкапа“ или „Снежана и седам патуљака“)
 17. Нова слика детињства у савременом роману за децу (Игор Коларов / Јасминка Петровић / Владимир Андрић)
 18. Постмодернистичка фантастика у савременој прози за децу и младе (Михаел Енде / Корнелија Функе / Гордана Тимотијевић)

 доц. др Јелена Панић Мараш

 1. Постмодернистички елементи у романима Гордане Тимотијевић Владимир из чудне приче и Милорада Павића Невидљиво огледало/Шарени хлеб
 2. Анализа једног часописа за децу с краја 19. и почетком 20. века
 3. Елементи словенске митологије и усмене књижевности у романима Иване Нешић Зеленбабини дарови и Тајна немуштог језика
 4. Слика детињства у збирци Деца Иве Андрића
 5. Идеолошки аспекти сликовница
 6. Односи између генерација у романима Јасминке Петровић и Весне Алексић
 7. Средњовековна историја и култура у Књизи за Марка Светлане Велмар Јанковић
 8. Модели приповедања у прози Душана Радовића и Дејана Алексића
 9. Дете и дечји свет у романима Игора Коларова
 10. Упоредна анализа бајке Шарла Пероа „Лепотица и звер“ и мјузикла Лепотица и звер Бил Кондона

 

Методика развоја говора

проф. др Зорица Цветановић

 1. Развијање предчиталачких вештина у васпитно-образовном раду
 2. Графомоторичке вежбе у васпитно-образовном раду
 3. Облици усменог изражавања деце предшколског узраста
 4. Говорне радионице у васпитно-образовном раду
 5. Рецитовање у функцији развоја говора предшколског детета
 6. Материјали за рад на развоју говора детета у предшколској установи
 7. Лексичке вежбе и развој говора предшколског детета

доц. др Валерија Јанићијевић

 1. Творба речи у васпитно-образовном раду – методички аспект
 2. Песничко дело Григора Витеза у контексту Методике развоја говора
 3. Проза Душана Радовића у васпитно-образовном раду
 4. Методички приступ разговорним играма у раду са предшколском децом
 5. Ситуационе игре у предшколској установи
 6. Савремена поезија за децу у васпитно-образовном раду
 7. Драматизација књижевног текста у васпитно-образовном раду

доц. др Вишња Мићић

 1. Игролики приступ настајању сложеница у раду са децом предшколског узраста
 2. Синтаксичке вежбе као подстицај развоја говора предшколске деце
 3. Семантичке и стилске вежбе као подстицај развоја говора
 4. Интертекстуалне везе као чинилац избора и редоследа читања књижевних дела у раду са децом предшколског узраста
 5. Лик Марка Краљевића у савременој поезији за децу – методички аспект
 6. Уметнички одговори на етику традиционалне басне (у поезији Бране Црнчевића, Душка Трифуновића, Бранка Стевановића и др.) – методички аспект
 7. Улога загонетки у васпитно-образовном раду

 

Методика наставе српског језика и књижевности

проф. др Зорица Цветановић

 1. Језичке игре у настави почетног читања и писања
 2. Методичка анализа уџбеника за учење латинице
 3. Моделовање часова граматике у млађим разредима основне школе
 4. Методичко тумачење народних басни у разредној настави
 5. Нелинеарни текст у настави српског језика
 6. Групни облик рада у настави језичке културе
 7. Препричавање у разредној настави
 8. Проверавање разумевања прочитаног текста у настави српског језика

доц. др Валерија Јанићијевић

 1. Читање као разумевање смисла текста у разредној настави
 2. Контекстуализација и тумачење одломка из романа у разредној настави
 3. Стилске фигуре у разредној настави
 4. Методички приступ мотиву смрти у књижевним текстовима за млађе разреде
 5. Поезија Григора Витеза у разредној настави
 6. Поезија Драгомира Ђорђевића у разредној настави
 7. Бајке Гроздане Олујић у разредној настави
 8. Поезија Душана Радовића у разредној настави
 9. Драмска књижевност у разредној настави
 10. Методички приступ садржајима из правописа у разредној настави

 доц. др Вишња Мићић

 1. Развој појмова субјекат и предикат у првом циклусу наставе српског језика
 2. Развој појма прилошке одредбе у првом циклусу наставе српског језика
 3. Аналитичко-синтетички приступ реченици у разредној настави
 4. Интертекстуалне везе у програмском избору лектире
 5. Лик Марка Краљевића у савременој књижевности за децу – методички аспект
 6. Методички приступ делу Владимира Андрића

 

Румунски језик

доц. др Бриндуша Жујка

 1. Мотиви повратка у детињство у прози Јона Креанге и Радуа Флоре
 2. Симболизам у румунској лирици
 3. Дете и детињство у румунској књижевности
 4. Лирски жанр у књижевности за децу и младе

 

Методика наставе румунског језика и књижевности

доц. др Маринел Негру

 1. Развој комуникативних способности деце млађег школског узраста у двојезичној средини
 2. Методички проблеми у обради именице у млађим разредима основне школе
 3. Улога и значај предбукварског периода за увођење ученика у вештину читања и писања
 4. Методички аспекти наставе лексике у млађим разредима основне школе

 

Академско писање

проф. др Александар Јовановић

 1. Одлике и врсте стручних студентских радова
 2. Методологија израде мастер рада
 3. Критичка издања, одлике и значај
 4. Одлике научног стила
 5. Етика научног рада
 6. Појам и стилови цитирања

 

Методика наставе физичког васпитања

проф.др Драгана Мартиновић

доц.др Драган Бранковић

 1. Компарација програма Активности у природи University College of Southeast Norway и Учитељског факултета у Београду
 2. Плес као саставни део физичког васпитања
 3. Спорт и здравље
 4. Аспекти здравственог статуса пре почињања вежбања
 5. Физичка активност као компонента очувања здравља
 6. Прва помоћ код поремећаја дисајних органа
 7. Физичка активност и здравље
 8. Прва помоћ код крварења и повреде главе на часовима физичког васпитања
 9. Физичке активности и тестови за процену физичке форме
 10. Прва помоћ код повреда трбуха и грудног коша
 11. Методе процене елемената физичке форме повезане са здрављем
 12. Прва помоћ код повреда коштано-зглобних система
 13. Логоровање као облик активности у природи
 14. Спасавање утопљеника и прва помоћ
 15. Камповање у функцији одмора и рекреације
 16. Механизми повређивања на часу физичког васпитања
 17. Оријентационо кретање и исхрана у природи
 18. Болести зависности
 19. Активности на води
 20. Специфичности повређивања и пружања прве помоћи код деце
 21. Планинарство и модели пешачења у природи
 22. Боравак, оријентација и сналажење у природи
 23. Основни елементи технике у одбојци
 24. Разумевање система игре у фудбалу, улога и одговорност играча
 25. Вредновање васпитно-образовног рада у физичком васпитању

 

Образовна технологија

проф. др Данимир Мандић

 1. Планирање и реализација наставе уз коришћење информационе технологије
 2. Учење на даљину путем интелигентних туторских система
 3. Информационе технологије у програмираној настави
 4. Дидактички медији за реализацију наставе природе и друштва путем Интернета
 5. Примена образовно-рачунарског софтвера у предшколским установама
 6. Интернет технологије у функцији реализације пројектне наставе
 7. Информационе технологије у праћењу и евалуацији промена у школи
 8. Управљање иновацијама у образовању
 9. Савремени дидактички медији у настави природе и друштва
 10. Образовни рачунарски софтвери у реализацији индивидуализоване наставе
 11. Перманентно усавршавање учитеља коришћењем интернет технологије
 12. Савремени дидактички медији у интегративној настави
 13. Улога школске медијатеке у савременој школи
 14. Педагошки ефекти примене хипермедија у разредној настави
 15. Образовни рачунарски софтвери у програмираној настави
 16. Интернет технологије у индивидуализацији наставе природе и друштва
 17. Информационе технологије у програмираној настави природе и друштва
 18. Информационе технологије у реализацији наставе физичког васпитања
 19. Web портали у моделовању савремених дидактичких система
 20. Иновирање образовања као фактор мењања положаја и функције наставника у настави
 21. Информатичко-образовне иновације у функцији продизања ефикасности наставног процеса

проф. др Мирослава Ристић

 1. Ванучионичке активности у настави природе и друштва подржане мобилним апликацијама
 2. Стандарди квалитета дигиталних образовних апликација
 3. Веб алати за вредновање знања ученика у настави природе и друштва
 4. Дигитални портфолио у разредној настави
 5. Мобилне технологије у функцији реализације наставе страног језика
 6. Дигиталне компетенције ученика у базичном образовању
 7. Веб алати у функцији реализације историјских садржаја у настави природе и друштва
 8. Дигиталне технологије у функцији реализације пројектне наставе
 9. Образовни потенцијали дигиталних игара у настави природе и друштва
 10. Дигитална подршка унапређењу односа наставник-ученик-родитељ
 11. Образовни потенцијали QR кодова у настави природе и друштва
 12. Модел развоја дигиталних компетенција наставника
 13. Дигиталне технологије у функцији реализације географских садржаја у настави природе и друштва
 14. Програмски системи за управљање учењем у разредној настави – могућности и ограничења
 15. Компетенције наставника за дигиталну инклузију
 16. Образовни потенцијали дигиталних игара у настави страног језика
 17. Модел развоја дигиталних компетенција васпитача
 18. Веб алати у функцији реализације васпитно-образовног рада
 19. Дигитална подршка унапређењу комуникације у предшколској установи

 доц. др Филдуза Прушевић Садовић

 1. Циљеви и задаци иновативних школа
 2. Циљеви и задаци иновативне наставе
 3. Улога и положај наставника у савременој школи
 4. Услови за ефикасно  интегрисање савремене технологије у наставни процес
 5. Активно учење у дигиталном окружењу
 6. Дигиталне компетенције студената Учитељског факултета
 7. Изазови и проблеми имплементације иновација у савременим школама
 8. Могућности и предности коришћења видео игара у настави
 9. Могућности примене електронских енциклопедија у настави
 10. Прихватање парадигме дигиталног учења
 11. Настава оријентисана на учење у дигиталном окружењу
 12. Дидактичке стратегије за учење у мултимедијском окружењу
 13. Значај развоја медијских компетенција наставника у савременом окружењу
 14. Основе образовне технологије учења на даљину
 15. Изазови, стратегије и могућности учења на даљину

 

Шкoлскa пeдaгoгиja

Проф.др Нада Вилотијевић

 1.    Експерименталне школе као носиоци развојних промена
 2. Улога и компетенције наставника у школи која се убрзано мења
 3. Еманципаторско васпитање као чинилац моделовања функције школе
 4. Критичко-комуникативне и еманципаторске основе квалитетне  – иновативне школе
 5. Емоционалне компетенције наставника као чинилац ефикасног педагошког рада школе
 6. Педагошко-инструктивни и саветодавни рад одељенског старешине
 7. Особине које ученици цене а које не цене код својих наставника
 8. Педагошки стандарди у функцији екстерне и интерне евалуације рада школе
 9. Битна обележја квалитетне иновативне школе у друштву које се убрзано мења
 10. Стратегијско и оперативно програмирање као чинилац управљања развојних промена у школи
 11. Самовредновање као фактор квалитетне школе

 доц.др Мирсада Зукорлић

 1. Сaрaдња шкoлe и пoрoдицe
 2. Еколошко васпитање у млађим разредима основне школе
 3. Ученик – субјекат васпитног процеса
 4. Oргaнизoвaњe вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa сa учeницимa вaн учиoницe и вaн шкoлe
 5. Културнe aктивнoсти шкoлe
 6. Емпатија као кључна димензија педагошке компетенције учитеља
 7. Друштвeнe и слoбoднe aктивнoсти учeникa
 8. Васпитање за хумане односе међу половима
 9. Улога школе у интегацији деце са посебним потребама
 10. Јачање аутономије ученика у васпитном раду
 11. Педагошки значај школе у природи

 

Методика наставе природе и друштва,

 проф. др Нада Вилотијевић

 1. Значај пројектне наставе за социјализацију ученика у настави природе и друштва
 2. Повезаност тематског планирања и интегративне наставе
 3. Улога игролике наставе у социјализацији ученика у првом циклусу основног образовања у настави пририоде и друштва
 4. Улога мулитмедије у настави природе и друштва
 5. Хеуристичка настава као окосница развијајуће наставе природе и друштва
 6. Заступљеност еколошких садржаја у настави природе и друштва
 7. Место и улога одрживог развоја у настави природе и друштва
 8. Родна равноправност у уџбеницима природе и друштва

проф.др Сања Благданић

 1. Методичке специфичности конструисања наставних средстава у настави природе и друштва
 2. Наставни садржаји из природе и друштва од почетка 20. века до данас – континуитет и промене
 3. Квалитет знања ученика о физичким садржајима у настави природе и друштва
 4. 4. Квалитет знања ученика о биолошким садржајима у настави природе и друштва
 5. Квалитет знања ученика о хемијским садржајима у настави природе и друштва
 6. Интеграција садржаја из природе и друштва и ликовне културе у млађим разредима основне школе – могућности и ограничења
 7. Методичке специфичности реализације посета ваншколским објектима у настави природе и друштва
 8. Методичке специфичности пројектне наставе у настави природе и друштва
 9. Значај и методичке специфичности ученичких белешки у настави природе и друштва
 10. Методичке специфичности коришћења различитих врста географских карата у настави природе и друштва
 11. Графичко приказивање садржаја у настави природе и друштва – могућности и ограничења
 12. Методичка анализа уџбениџких е-додатака за наставу природе и друштва
 13. Дигитани извори знања у настави природе и друштва

 

Методика упознавања околине

проф. др Гордана Мишчевић Кадијевић

 1. Интеграција садржаја упознавања предшколске деце са околином и осталих области.
 2. Вербална метода рада и заинтересованост деце за садржаје упознавања околине.
 3. Заинтересованост васпитача за употребу савремене образовне технологије приликом припреме и реализације активности упознавања околине.
 4. Концепције деце предшколског узраста о садржајима у вези са Сунчевим системом.
 5. Компаративна анализа уџбеника упознавања околине за припремни предшколски програм.
 6. Место и улога садржаја упознавања околине у иностраним програмима предшколског васпитања и образвања.

 доц. др Зорица Веиновић

 1. Истраживачке активности у упознавању околине: значај и могућности
 2. Уџбеници из упознавања околине за припремни предшколски програм
 3. Улога еколошког филма у упознавању околине
 4. Саобраћајно васпитање у упознавању околине
 5. Упознавање околине: значај и могућности развоја компетенција деце за одрживи начин живота
 6. Метода разговора у упознавању околине
 7. Упознавање околине: пројекти у функцији заштите животне средине
 8. Упознавање околине: методички поступци у упознавању живог света
 9. Амбијентално учење у упознавању околине
 10. Образовање и васпитање за животну средину у упознавању околине

 

Савремени методички правци у настави музичке културе

доц. др Александар Стошић

 1. Музичке преференције ученика млађих разреда основне школе према традиционалној музици
 2. Методичка функционалност нових медија у настави музичке културе
 3. Функционалност дечјег покрета и рад на развоју слушне пажње и формирања музичких појмова у активности слушања музике
 4. Улога уџбеника у подстицању дечјег музичког стваралаштва
 5. Народне игре са певањем у настави музичке културе
 6. Анализа приручника за наставу музичке културе у прва два разреда основне школе
 7. Интегративни приступ садржајима наставе музичке културе у функцији сценског извођења

 доц. др Александра Милетић

 1. Алтернативни музички инструменти – спој инвентивности и иновативних праваца музичке педагогије у развоју музичких способности
 2. Идентификација музичких способности и њихов развој кроз наставу музичке културе у млађим разредима основне школе
 3. Интеграција музички савременог и традиционалног у настави музичке културе
 4. Музичка ментална комбинаторика у корелацији са другим наставним предметима у млађим разредима основне школе
 5. Српски музички методичари – значај и последице
 6. Анализа званичних Приручника за наставу музичке културе у млађим разредима основне школе
 7. Утицај историјских прилика у образовању учитеља на стање наставе музичке културе
 8. Покрет у настави музичке културе у млађим разредима основне школе
 9. Игра у настави музичке културе у млађим разредима основне школе
 10. Стварање предиспозиција за музичко описмењавање – настава музичке културе у 1. и 2. разреду основне школе
 11. Упознавање основне музичке формуле српске народне песме у млађим разредима основне школе
 12. Приближавање стваралачког опуса композитора уметничке музике у млађим разредима основне школе

 

Савремени методички правци у физичком васпитању

проф.др Даница Џиновић Којић

 1. Реализација физичког васпитања у предшколској установи.
 2. Методика посматрања и оцена разноврсних кретања деце млађе узрасне групе у самосталним физичким активностима.
 3. Методика посматрања и оцена разноврсних кретања деце средње узрасне групе у самосталним физичким активностима.
 4. Методика посматрања и оцена разноврсних кретања деце старије узрасне групе у самосталним физичким активностима.
 5. Динамика кретања оптерећења на усмереној физичкој активности код  деце припремне предшколске групе.
 6. Динамика кретања оптерећења на усмереној физичкој активности код  деце средње предшколске групе.
 7. Динамика кретања ангажованости на усмереној физичкој активности код  деце припремне предшколске групе.
 8. Динамика кретања ангажованости на усмереној физичкој активности код  деце средње предшколске групе.
 9. Праћење физичког развоја и физичких способности деце средње предшколске групе.
 10. Праћење физичког развоја и физичких способности деце старије предшколске групе.
 11. Праћење физичког развоја и физичких способности деце припремне предшколске групе.
 12. Оцена физичиог развоја четворогодишње деце по методи руских аутора
 13. Оцена физичког развоја петогодишње деце по методи руских аутора
 14. Оцена физичког развоја шестогодишње деце по методи руских аутора
 15. Координационе способности  деце старије предшколске групе.
 16. Координационе способности  деце припремне предшколске групе.
 17. Оцена брзине и снаге код деце  припремне предшколске групе.
 18. Заступљеност пилатес лопти у физичком васпитању предшколске деце
 19. Пилатес гимнастика у превенцији постуралног статуса деце
 20. Пилатес гимнастика у превенцији статуса стопала

 

Дидактика

проф. др Александар Стојановић

 1. Значај хеуристичких дидактичких стратегија
 2. Дидактичке компетенције учитеља у функцији савремене наставе
 3. Компетенције учитеља за рад са даровитим ученицима
 4. Могућности индивидуализоване наставе у млађим разредима основне школе
 5. Наставне методе у функцији иновација у раду учитеља
 6. Савремена дидактичко-методичка решења у настави
 7. Функција знања у савременом образовању
 8. Значај евалуације и самоевалуације за квалитет наставе
 9. Морално васпитање ученика у разредној настави
 10. Саморефлексија као предуслов дидактичких иновација

 

Дидактике са методиком ВОР

проф. др Александар Стојановић

 1. Савремене педагошке тенденције у методици васпитно-образовног рада са предшколском децом
 2. Индивидуализација методичких поступака
 3. Компетенције васпитача у служби посебне припреме предшколске деце за школу
 4. Методичке иновације у предшколском васпитању
 5. Развијање потенцијала предшколске деце
 6. Методе и облици васпитно-образовног рада у функцији социјалног развоја деце у вртићу
 7. Евалуација у предшколском васпитању
 8. Значај сарадње васпитача и родитеља
 9. Дидактичко-методичке стратегије у функцији предшколског васпитања
 10. Дидактичке стратегије и дивергентна продукција предшколске деце

доц. др Зорица Ковачевић

 1. Физичка средина као подстицај за учење предшколске деце
 2. Посматрање и праћење деце као полазиште приликом избора садржаја и активности васпитно-образовног рада и развијања програма
 3. Тематско планирање – од теоријских полазишта до практичне реализације
 4. Пројектни приступ у планирању и реализацији васпитно-образовног рада
 5. Практична активност као основа учења предшколског детета
 6. Интеракција са друштвеном средином као основа учења предшколског детета
 7. Истраживање света око себе као основа учења предшколског детета
 8. Дечја игра и учење предшколског детета
 9. Животно-практичне ситуације и учење предшколског детета
 10. Планирано учење у васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста
 11. Оспособљавање деце за самостални рад и учење
 12. Методички аспект васпитно-образовног рада са предшколском децом
 13. Значај и улога дидактичког материјала у учењу предшколске деце
 14. Документовање у процесу развијања програма

 

Педагошка психологија

проф.др Биљана Требјешанина

 1. Циљеви учења деце млађег школског узраста у зависности од пола
 2. Разлози немотивисаности за учење из перспективе ученика
 3. Разлози мотивисаности за учење из перспективе ученика
 4. Саморегулисано учење у нижим разредима основне школе: могућности и тешкоће
 5. Саморегулација учења на млађем школском узрасту у зависности од пола ученика
 6. Разлози повољног и неповољног социометријског статуса ученика почетних разреда основне школе
 7. Опажање прихваћености од стране вршњака и неприхватљиво понашање ученика
 8. Ангажовање наставника на превенцији неприхватљивог понашања ученика
 9. Интервенције учитеља у случају неприхватљивог понашање ученика у зависности од нивоа образовања (или неке друге независне веријабле)

 

Математика

 доц. др Радош Бакић

 1. Одабрана поглавља из историје математике
 2. Шах и математика
 3. У договору са студентом

 доц. др Јелена Станковић

 1. Такмичарски задаци из алгебре
 2. Такмичарски задаци из геометрије
 3. Такмичарски задаци из теорије бројева
 4. Такмичарски задаци из комбинаторике
 5. У договору са студентом

 

Методика наставе математике

проф. др Мирко Дејић

 1. Методичка упутства за реализацију наставе математике у млађим разредима ОШ
 2. Историја наставе математике у Србији
 3. Математика у свакодневном животу
 4. Нестандардни математички задаци
 5. Елементи занимљиве математике у млађим разредима ОШ
 6. Психолошко-педагошке основе наставе математике
 7. Припрема деце за математичка такмичења
 8. Математичка даровитост
 9. Идентификација математички даровите деце
 10. Рад са математички даровитом децом
 11. Математичке игре за развијање математичких појмова
 12. Методичка трансформација геометријских садржаја у млађим разредима ОШ
 13. Мотивација деце за усвајање математичких садржаја

проф. др Јасмина Милинковић

 1. Развој математичке писмености од 1. до 4. разреда
 2. Развој статистичке писмености од 1. до 4. разреда
 3. Математичке игре са природним материјалима
 4. Математичке игре у домену бројеви
 5. Методе оцењивања у настави математике
 6. Математичке игре у другим културама
 7. Приказивање података у уџбенику математике
 8. Игре у функцији развоја математичко-логичког мишљења
 9. Бројевна полуправа
 10. Методички приступ у области Мере и мерење

проф. др Маријана Зељић

 1. Ментална аритметика
 2. Когнитивне репрезентације појма броја
 3. Неформалне стратегије рачунања
 4. Типови задатака у почетној настави математике
 5. Функционална примена правила аритметике
 6. Математички језик
 7. Карактеристике наставног часа математике
 8. Компетенције учитеља за наставу математике
 9. Контекст математичког задатка као фактор успешности ученика у њиховом решавању
 10. Улога модела и репрезентација у решавању задатака

доц. др Оливера Ђокић

 1. Јапанска „студија часа“ и професионални развој учитеља
 2. Поенкареова идеја простора и просторно поимање у уџбеницима математике
 3. Манипулативни материјал као основа развоја просторног резоновања ученика
 4. Геометријски задаци ̶  елементи просторне оријентације и просторне визуелизације
 5. Увођење појма мерења дужине
 6. Увођење појма мерења површине
 7. Увођење појма мерења запремине
 8. Увођење појма угла
 9. Представљање и развијање алгоритама сабирања и одузимања
 10. Преиспитивање улогe алгоритама рачунања