Image Map   Image Map   poziv-2020   Image Map

Списак одобрених тема за мастер студије

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ

школска 2019/2020.

 

Методика наставе физичког васпитања
проф.др Драгана Мартиновић
доц.др Драган Бранковић

 1. Развој и историја рукомета у Србији
 2. Ванчасовне активности ученика у физичком васпитању
 3. Улога и место пливања у систему физичког васпитања
 4. Полигони препрека у настави физичког васпитања
 5. Кошарка као спортска игра
 6. Игре у води
 7. Примена мини-рукомета у физичком васпитању
 8. Развој физичких способности утицајем вежбања у појединим фазама часа
 9. Игре у природи
 10. Специјално-корективно телесно вежбање
 11. Школска вежбалишта и игралишта
 12. Методика почетне обуке пливања
 13. Фудбал – тактика
 14. Техника трчања
 15. Спортске активности деце у слободном времену

 

Образовна технологија
доц. др Филдуза Прушевић Садовић

 1. Мултимедијална настава и поучавање на даљину као елементи савременог образовања
 2. Примена мултимедијалних наставних садржаја у нижим разредима основне школе
 3. Учење у виртуелном свету компјутерских игара
 4. Утицај савремених наставних средстава на повећање ефикасности наставе у основној школи
 5. Савремена образовна технологија и функције наставника
 6. Дидактичко-методички аспекти интерактивне стваралачке комуникације у настави
 7. Едукативна комуникација на даљину
 8. Примена савремених медија у дидактичкој комуникацији
 9. Могућности савремених наставних средстава у изграђивању стваралачке личности ученика
 10. Претпоставке и импликације информатизације образовања
 11. Електронски уџбеник као средство учења и поучавања
 12. Тешкоће у примени савремених медија у наставном процесу
 13. Улога наставника у развоју ученичких вештина за 21. век
 14. Утицај савремених средства на промену улоге и активност ученика у настави
 15. Утицај наставних фактора на одабир и примену савремених медија у настави

 

Српски језик
проф. др Горан Зељић

 1. Синтакса реченице у основношколским уџбеницима
 2. Александар Белић као нормативиста – Белићев правопис
 3. Бројне именице и изведенице од бројева у систему врста речи
 4. Правописни изузеци – компаративна анализа нормативних приручника после Другог светског рата
 5. Стандардизација верзалних и вербализованих скраћеница
 6. Фонолошка и морфолошка адаптација скраћеница из страних језика
 7. Декомпоновани предикат и функционалностилска маркираност
 8. Српски правопис за средње школе из 1914. године Милана Петровића и данашња правописна норма
 9. Футуроид у делима савремених српских писаца
 10. Морфофонолошка правила и изузеци у граматичким приручницима од М. Стевановића до данас

 

 проф. др Бојана Милосављевић

 1. Класификација простих реченица према комуникативној функцији у граматикама српског језика и уџбеницима за основну школу
 2. Граматички садржаји и граматичка терминологија у Вуковој Писменици
 3. Односна зависна реченица у граматици и правопису
 4. О конотацијској компоненти лексичког значења у лексиколошкој литератури
 5. Садржаји из лексикологије у основношколским граматичким уџбеницима
 6. Типови застареле лексике у 20. тому Речника САНУ
 7. Лексика свадбених обичаја у Вуковом Српском рјечнику
 8. Изрази и фразеологизми са компонентама ВАТРА, ОГАЊ, ПЛАМЕН – прилог изучавању фразеологије и националне културе

 

Увод у тумачење књижевности
проф. др. Слађана Јаћимовић

 1. Епски јунаци у песмама косовског циклуса и драми Бој на Косову Љубомира Симовића
 2. Епске песме о женидбама јунака
 3. Лик Светог Саве у средњовековним житијима и народним легендама
 4. Љубавна поезија Милутина Бојића
 5. Слика мегалополиса у Роману о Лондону Милоша Црњанског
 6. Женски ликови у Другој књизи Сеоба Милоша Црњанског
 7. Траума одрастања – Рани јади и Башта, пепео Данила Киша
 8. Проклета авлија Владимира Кецмановића – пораз људскости у роману Осама
 9. Хумор и сатира у роману Бакоња фра-Брне Симе Матавуља
 10. Егзотична култура у Африци Растка Петровића
 11. Између профаног и светог – ликови у роману Доротеј Добрила Ненадића
 12. Родољубива поезија о Великој сеоби: Прелест Севера. Круг рачански, Дунавом Милосава Тешића
 13. Историјско и легендарно у роману Омер паша Латас Иве Андрића
 14. Хумор и гротеска у драмама Душана Ковачевића
 15. Слика рата и људских судбина у роману Судбине Мирослава Поповића
 16. Људске судбине у роману Дан шести Растка Петровића

 

    доц. др Валентина Хамовић

 1. Детињство као златна бајка о људима Башта сљезове боје Бранка Ћопића
 2. Балада о сиромаштву Милована Данојлића као модерни билдунгсроман
 3. Елементи дечјег фолклора у циклусу „Игре” из збирке песама Непочин поље Васка Попе
 4. Феноменологија простора у приповеци „Буре” Исидоре Секулић и „Лилика” Драгослава Михаиловића у контексту дечјег поимања света
 5. Лирски дневник одрастања: дете као сведок историјских догађаја у поеми „Детињство” Оскара Давича
 6. Људске судбине у збирци приоповедaка Фреде, лаку ноћ Драгослава Михаиловића
 7. Наивна перспектива и доживљај рата у роману Топ је био врео Владимира Кецмановића

 

Драма и покрет
доц. др Ана Миловановић

 1. Лутка Аћим као главни дечји лик  у телевизијској серији „На слово, на слово” Душана Радовића
 2. Mетафорични и метонимијски потенцијали лутке у телевизијској серији „На слово, на слово” Душана Радовића
 3. Слика предшколског детета у телевизијској серији „На слово, на слово” ДушанаРадовића
 4. Потенцијали лутке у функцији усвајања почетних математичких појмова и релација у телевизијској серији „На слово, на слово” Душана Радовића
 5. Представљање образовних садржаја лутком у функцији дететовог упознавања околине у програмима за децу Телевизије Београд
 6. Представљање наставних садржаја природе и друштва у луткарским програмима за децу Телевизије Београд
 7. Лутка у функцији развоја дечје визуелне перцепције и креативности у програмима за децу Телевизије Београд
 8. Језик и говор лутке у програмима за децу Телевизије Београд у функцији развоја дечјег говорa
 9. Значај лутке за морално васпитање у „Коларићу –Панићу” Љубише Ђокића

 

Српска култура у европском контексту
проф. др Александар Јовановић
проф. др Слађана Јаћимовић

 1. Културни значај Матице српске
 2. Слика српске културе у Описанију Србије Вука Стефановића Караџића
 3. Ја и други у Писмима из Италије Љубомира Ненадовића
 4. Културни значај Српске књижевне задруге
 5. Развој високог образовања у Србији (1808–1905)
 6. Век Универзитета у Београду: образовни, научни и културни значај
 7. Јелисавета Начић, прва жена архитекта у Србији
 8. Словенска митологија у Бурлесци Господина Перуна Бога Грома Растка Петровића
 9. Симболика биља у српској култури
 10. Развој становања у Србији током 20. века
 11. Народна библиотека Србије: историја и културно-образовни значај
 12. Модели српске културе у језичким фразеологизмима
 13. Српско културно наслеђе у Будимпешти
 14. Сукоб различитих културних модела у романима Јакова Игњатовића
 15. Први светски рат у српској ликовној уметности
 16. Просветно-културни значај гимназије у Сремским Карловцима
 17. Идеја националног стила у српској архитектури 20. века
 18. Развој филмске уметности у Србији у првој половини 20. века
 19. Слика учитељског позива у романима српске модерне
 20. Модернизам у српској архитектури (1918–1945)
 21. Историја и културно-просветно деловање Народне библиотеке Србије
 22. Одевање у Србији током двадесетог века: континуитет и промене
 23. Слика српског друштва у роману Корени Добрице Ћосића
 24. Позоришта у Београду с краја деветнаестог и почетка двадесетог века (1868‒1914): мисија, репертоари, културни значај
 25. Српски интелектуалци током Првог светског рата
 26. Историјат и културни значај музичког фестивала Мокрањчеви дани

 

 Књижевност за децу и младе
 проф. др Зорана Опачић

 1. Слика детета у поезији Јована Јовановића Змаја
 2. Место и значај поема Александра Вуча у књижевности за децу (надреализам и социјална критика)
 3. Језичке игре у поезији Душана Радовића
 4. Драмски текстови Душана Радовића
 5. Слика света у збирци Фуруница јогуница (или Родна година или Песме за веома паметну децу) Милована Данојлића
 6. Побуна детета у поезији Драгомира Ђорђевића / Рајка Петрова Нога / Владимира Андрића
 7. Однос деце и одраслих у поезији за децу – између ауторитета и слободе (на одабраним примерима)
 8. Улога и значај листа Политика за децу (или Пионири или Полетарац)
 9. Алегорија у руху бајке (Ханс Кристијан Андерсен или Оскар Вајлд или Гроздана Олујић)
 10. Словенска митологија у Причама из давнина Иване Брлић Мажуранић
 11. Преобликовање елемената народне бајке у ауторској бајци (на примеру једног аутора)
 12. Слика савременог света у бајкама Гроздане Олујић
 13. Приповедање као повратак у детињство у приповеткама Бранка Ћопића и Данила Киша (или Ива Андрића)
 14. Приповедна проза Бранка Ћопића
 15. Земља чуда као алузија на реалност – Луис Керол, Алиса у земљи чуда
 16. Вршњачки односи у романима Хајдуци Бранислава Нушића и Орлови рано лете Бранка Ћопића (или Хајдук у Београду Градимира Стојковића)
 17. Бунтовни јунак омладинског романа (Гласам за љубав Гроздане Олујић или Ловац у ражи Џерома Дејвида Селинџера или Белешке једне Ане Моме Капора)
 18. Одлике сценске бајке Александра Поповића („Пепељуга“ или „Црвенкапа“ или „Снежана и седам патуљака“)
 19. Млади јунак савременог романа за децу (на примеру романа Игора Коларова или Јасминке Петровић или Владимира Андрића или Уроша Петровића)
 20. Читалац као јунак у савременој прози за децу и младе (Михаел Енде или Корнелија Функе или Гордана Тимотијевић)
 21. Сан о вечитом детињству – Џејмс Метју Бери, Петар Пан
 22. Модел младог хероја у фантастичном роману (на одабраним примерима)

 

 доц. др Јелена Панић Мараш

 1. Постмодернистички елементи у романима Гордане Тимотијевић Владимир из чудне приче и Милорада Павића Невидљиво огледало/Шарени хлеб
 2. Анализа једног часописа за децу с краја 19. и почетком 20. века
 3. Елементи словенске митологије и усмене књижевности у романима Иване Нешић Зеленбабини дарови и Тајна немуштог језика
 4. Слика детињства у збирци Деца Иве Андрића
 5. Идеолошки аспекти сликовница
 1. Односи између генерација у романима Јасминке Петровић и Весне Алексић
 2. Средњовековна историја и култура у Књизи за Марка Светлане Велмар Јанковић
 3. Модели приповедања у прози Душана Радовића и Дејана Алексића
 4. Дете и дечји свет у романима Игора Коларова
 5. Упоредна анализа бајке Шарла Пероа „Лепотица и звер“ и мјузикла Лепотица и звер Бил Кондона

 

Методика развоја говора
проф. др Зорица Цветановић

 1. Развијање предчиталачких вештина у васпитно-образовном раду
 2. Облици усменог изражавања деце предшколског узраста
 3. Говорне радионице у васпитно-образовном раду
 4. Лексичке вежбе и развој говора предшколског детета
 5. Упознавање и тумачење басне са децом предшколског узраста
 6. Богаћење активног речника код деце предшколског узраста
 7. Препричавање у предшколској установи

 

доц. др Валерија Јанићијевић

 1. Песничко дело Григора Витеза у васпитно-образовном раду
 2. Проза Душана Радовића у васпитно-образовном раду
 3. Методички приступ разговорним играма у раду са предшколском децом
 4. Ситуационе игре у предшколској установи
 5. Савремена поезија за децу у васпитно-образовном раду
 6. Драматизација књижевног текста у васпитно-образовном раду

 

доц. др Вишња Мићић

 1. Подстицање развоја ране писмености
 2. Функција алтернативног представљања гласова и речи
 3. Читање с испитивањем хоризонта очекивања
 4. Интертекстуалне везе као чинилац избора и редоследа читања књижевних дела
 5. Уметнички одговори на етику традиционалне басне – методички аспект
 6. Лик Марка Краљевића у савременој поезији за децу – методички аспект
 7. Пројектни приступ бајци
 8. Улога загонетки у васпитно-образовном раду
 9. Семантичке вежбе
 10. Синтаксичке вежбе
 11. Графомоторичке вежбе

 

доц. др Владимир Вукомановић Растегорац

 1. Симболички гестови у васпитно-образовном раду
 2. Шта речи значе деци: механизми разумевањa значења речи код предшколског детета
 3. Реченични модели у говору трогодишњака
 4. Упитни искази деце предшколског узраста
 5. Како дете прича снове: тематско-мотивске и структурне одлике наратива
 6. Прагматички аспекти дечјег говора у ситуационим играма
 7. Како тумачити бунт: методички приступ песништву за децу Рајка Петрова Нога
 8. Рецепција кратких прича Данила Хармса код деце предшколског узраста
 9. Методички потенцијал песама о пролећу у васпитно-образовном раду
 10. Тумачење цртаног филма у предшколској установи

 

Методика наставе српског језика и књижевности
проф. др Зорица Цветановић

 1. Редослед учења слова у савременим букварима
 2. Писмене вежбе у настави почетног читања и писања
 3. Учење читања и писања по комплексном поступку
 4. Дидактичко-методичка средства у настави почетног читања и писања
 5. Методичко тумачење народне басне у разредној настави
 6. Методичко тумачење басни Доситеја Обрадовића у разредној настави
 7. Бајке Десанке Максимовић као домаћа лектира у другом разреду основне школе
 8. Методичка структура читанки за четврти разред основне школе
 9. Врсте читања у млађим разредима основне школе
 10. Методички приступ препричавању у разредној настави
 11. Методички приступ описивању у разредној настави
 12. Моделовање часова граматике у млађим разредима основне школе
 13. Правописне вежбе у млађим разредима основне школе
 14. Групни облик рада у настави српског језика

 

доц. др Валерија Јанићијевић

 1. Читање као разумевање смисла текста у разредној настави
 2. Концепција предмета Српски језик у разредној настави
 3. Разредна и предметна настава књижевности – континуитет или прекид (у програмима и уџбеницима за четврти и пети разред основне школе)
 4. Лектира у разредној настави књижевности
 5. Савремена поезија за децу у разредној настави
 6. Савремена прича за децу у разредној настави
 7. Контекстуализација и тумачење одломка из романа у разредној настави
 8. Стилске фигуре у разредној настави
 9. Методички приступ мотиву смрти у књижевним текстовима за млађе разреде
 10. Поезија Григора Витеза у разредној настави
 11. Поезија Драгомира Ђорђевића у разредној настави
 12. Бајке Гроздане Олујић у разредној настави
 13. Поезија Душана Радовића у разредној настави
 14. Драмска књижевност у разредној настави
 15. Методичка анализа савремених буквара (одобрених за школску 2018/2019. годину)
 16. Књижевноуметнички текстови у савременим букварима (одобреним за школску 2018/2019. годину)
 17. Методички приступ учењу другог писма
 18. Променљиве врсте речи у разредној настави српског језика
 19. Именице у разредној настави српског језика
 20. Глаголи у разредној настави српског језика
 21. Придеви у разредној настави српског језика
 22. Методички приступ садржајима из правописа у разредној настави
 23. Књижевноуметнички текст у настави говорне културе

 

 доц. др Вишња Мићић

 1. Развој појмова из синтаксе у првом циклусу наставе српског језика
 2. Аналитичко-синтетички приступ реченици у разредној настави
 3. Предвиђање као стратегија разумевања прочитаног
 4. Интертекстуалне везе у програмском избору лектире
 5. Лик Марка Краљевића у савременој књижевности за децу – методички аспект
 6. Методички приступ делу Владимира Андрића
 7. Разумевање и стварање загонетки у настави

 

 доц. др Владимир Вукомановић Растегорац

 1. Врсте речи у разредној настави
 2. Адекватност уџбеничких примера из морфологије у првом циклусу образовања
 3. Тумачење непознатих речи – између читанке и реализације наставе
 4. Метафоре у програмским текстовима и њихово разумевање у образовном контексту
 5. Методички приступ поезији Дејана Алексића у првом циклусу образовања
 6. Рецепција дела Игора Коларова у учионици
 7. Трагови идеологије у методичком обликовању читанки

 

 Академско писање
проф. др Александар Јовановић

 1. Одлике и врсте стручних студентских радова
 2. Методологија израде мастер рада
 3. Критичка издања, одлике и значај
 4. Одлике научног стила
 5. Етика научног рада
 6. Појам и стилови цитирања

 

Дидактика
проф. др Александар Стојановић

 1. Стратегије подстицања стваралаштва у млађим разредима основне школе
 2. Значај сарадње са родитељима даровитих ученика
 3. Вредновање ефеката савремене наставе
 4. Компетенције учитеља за рад са даровитим ученицима
 5. Савремена дидактичка решења у настави страног језика
 6. Значај и могућности стручног усавршавања учитеља
 7. Морално васпитање у савременој школи
 8. Саморефлексија учитеља у функцији квалитетније наставе
 9. Идентификација даровитих ученика у млађим разредима основне школе
 10. Компетенције учитеља у функцији иновација у настави

 

Дидактике са методиком ВО
проф. др Александар Стојановић

 1. Значај подстицајне средине за учење деце предшколског узраста
 2. Начини подршке васпитача дечјем учењу у вртићу
 3. Значај развијања партнерства са породицом
 4. Стратегије подстицања стваралаштва на предшколском узрасту
 5. Интегрисани приступ васпитању предшколске деце
 6. Методичке стратегије у функцији дечјих потреба, развоја и учења
 7. Васпитно-образовна комуникација и интеракција у вртићу
 8. Значај праћења, документовања и вредновања у раду васпитача
 9. Идентификација и фактори развоја дечје даровитости
 10. Евалуација и самоевалуација у предшколском васпитању

 

Савремени токови у дидактици
Проф. др Сефедин Шеховић

 1. Темељна питања у развоју курикулума усмереног на исходе учења;
 2. Компетенције као исходи учења;
 3. Нивои и принципи планирања у млађим разредима основне школе;
 4. Захтевност у настави – оптимизација наставног процеса;
 5. Теорије о избору наставних садржаја у основним школама;
 6. Вредновање квалитета педагошког рада школе;
 7. Савремена дидактика и савремено образовање;
 8. Моделовање ефикасније школе;
 9. Иновације у организацији наставног рада;
 10. Ефикасност поучавања и учења;
 11. Медијска писменост;
 12. Иновације у поучавању и учењу;
 13. Информационо-комуникацијска технологија;
 14. Улога хипермедија у поучавању и учењу;
 15. Групни облици поучавања;
 16. Избор метода учења и поучавања;
 17. Компјутери у процесу поучавања и учења;
 18. Критеријуми за процењивање квалитета наставног софтвера;
 19. Курикулум у конструктивистичкој дидактици;
 20. Мултимедији и управљање процесом образовања;
 21. Облици и стратегије примене компјутера у настави;
 22. Систем дидактичких научно-истраживачких метода;
 23. Стваралаштво ученика у процесу учења;
 24. Питања и задаци у функцији неговања мисаоних активности ученика;
 25. Креативна и нормативна функција дидактичких принципа;
 26. Модели инклузивне иновативне наставе;
 27. Компетенције наставника за успешно поучавање;
 28. Дидактичка ефикасност принципа очигледности у млађим разредима основне школе;
 29. Улога објеката, средстава и амбијента поучавања у настави;

 

Методика физичког васпитања
проф.др Даница Џиновић
доц.др Владан Пелемиш

 1. Инспекција постуралног статуса предшколске деце.
 2. Статус ногу и стопала деце млађег предшколског узраста
 3. Статус ногу и стопала деце средњег предшколског узраста
 4. Статус ногу и стопала деце старијег предшколског узраста
 5. Статус ногу и стопала деце припремног предшколског узраста
 6. Статус кичменог стуба код деце млађег предшколског узраста
 7. Статус кичменог стуба код деце средњег предшколског узраста
 8. Статус кичменог стуба код деце старијег предшколског узраста
 9. Статус кичменог стуба код деце припремног предшколског узраста
 10. Дечји цртеж као фактори развоја ситне моторике деце средње узрасне групе
 11. Дечји цртеж као фактори развоја ситне моторике деце старије узрасне групе
 12. Дечји цртеж као фактори развоја ситне моторике деце припремне узрасне групе
 13. Елементи који одређују квалитет скакања деце мешовите узрасне групе
 14. Елементи који одређују квалитет скакања деце средње узрасне групе
 15. Елементи који одређују квалитет скакања деце старије узрасне групе
 16. Елементи који одређују квалитет скакања деце припремне узрасне групе
 17. Елементи који одређују квалитет бацања деце мешовите узрасне групе.
 18. Елементи који одређују квалитет бацања деце средње узрасне групе
 19. Елементи који одређују квалитет бацања деце старије узрасне групе
 20. Елементи који одређују квалитет бацања деце припремне узрасне групе
 21. Зимске пројектне активности са предшколском децом.
 22. Летње пројектне активности са предшколском децом.
 23. Пројектне активности из физичког васпитања са децом млађе узрасне групе
 24. Пројектне активности из физичког васпитања са децом мешовите групе
 25. Пројектне активности из физичког васпитања са децом средње узрасне групе
 26. Пројектне активности из физичког васпитања са децом старије узрасне групе
 27. Пројектне активности из физичког васпитања са децом припремне предшколске групе.
 28. Развој ситне моторике и креативних способности предшколске деце реализацијом пројектних активности цртежа
 29. Показатењи оптерећења деце мешовите узрасне групе на усмереној активности
 30. Показатењи оптерећења деце млађе узрасне групе на усмереној активности
 31. Показатењи оптерећења деце средње узрасне групе на усмереној активности
 32. Показатењи оптерећења деце старије узрасне групе на усмереној активности
 33. Показатењи оптерећења деце припремне узрасне групе на усмереној активности
 34. Показатељи ангажованости деце на усмереној активности.
 35. Заступљеност јоге у физичком васпитању деце предшколског узраста
 36. Заступљеност етно плеса у формама рада предшколске деце
 37. Заступљеност плесних активности у формама рада предшколске деце
 38. Плесни садржаји намењени деци мешовите узрасне групе
 39. Плесни садржаји намењени деци млађе узрасне групе
 40. Плесни садржаји намењени деци средње узрасне групе
 41. Плесни садржаји намењени деци старије узрасне групе
 42. Плесни садржаји намењени деци припремне узрасне групе
 43. Фолкор у функцији васпитања деце
 44. Компетенције васпитача у реализацији физичког васпитања са децом предшколског узраста
 45. Компетенције васпитача у реализацији физичког васпитања са децом припремног предшколског узраста
 46. Дидактички медији у физичком васпитању предшколске деце
 47. Примена Монтесори програма у физичком васпитању деце
 48. Такмичарске игре у формама рада предшколске деце
 49. Елементарне игре у формама рада предшколске деце
 50. Мини спортске игре у формама рада предшколске деце
 51. Нетрадиционалне игре у формама рада предшколске деце
 52. Проблеми у физичким активностима са децом ометеном у развоју
 53. Заступљеност вежби обликовања у јутарњим активностима са децом предшколског узраста
 54. Заступљеност имитативних моторичких игара код деце
 55. Организација и реализација физичког васпитање деце јасленог узраста.
 56. Организација и реализација физичког васпитање деце од 3-4 године живота.
 57. Организација и реализација физичког васпитање деце од 4-5 година живота.
 58. Организација и реализација физичко васпитање деце од 5-6 година живота.
 59. Организација и реализација физичко васпитање деце од 6-7 година живота.
 60. Заступљеност елементарне гимнастике у физичком васпитању предшколске деце.
 61. Заступљеност елементарне атлетике у физичком васпитању предшколске деце
 62. Заступљеност пилатес лопте у физичком васпитању предшколске деце
 63. Пилатес лопта као превентивно и корективно средство у физичком васпитању предшколске деце
 64. Врсте слободних моторичких игара у дворишту.
 65. Вежбе обликовања као фактор лепог и правилног држања тела деце.
 66. Савремене справе и реквизити у физичком васпитању предшколске деце.
 67. Реализација усмерене физичке активности кроз полигон.
 68. Реализација физичког васпитања са предшколском децом на општини………
 69. Карактеристике и оцена психомоторног развоја деце до годину дана
 70. Карактеристике и оцена психомоторног развоја двогодишње деце.
 71. Карактеристике и оцена психомоторног развоја трогодишње деце.
 72. Карактеристике развоја и оцена моторичких способности четворогодишње деце
 73. Карактеристике развоја и оцена моторичких способности петогодишње деце
 74. Карактеристике развоја и оцена моторичких способности шестогодишње деце
 75. Карактеристике развоја и оцена моторичких способности деце припремне предшколске групе
 76. Слободна физичка активност и ангажованост деце у њој.
 77. Корелација области физичког, математичких појмова и развоја говора.
 78. Физичко васпитање као окосница других васпитних области.
 79. Иновативни реквизити у физичком васпитању предшколске деце.
 80. Однос и спремност родитеља да се укључе у активности деце у вртићу
 81. Вежбе организованог постављања и кретања као детерминанта ефикасне усмерене активности

 

Социологија образовања
проф. др Иљаз Османлић

 1. Глобализација друштва и промене у образовању
 2. Место и улога грађанског васпитања у основној школи
 3. Васпитна вредност народног стваралаштва
 4. Девијантна понашања младих
 5. Различити облици насиља над децом
 6. Културне активности ученика основне школе
 7. Васпитна улога патријархалне и савремене породице
 8. Масовни медији и васпитање деце
 9. Васпитање и утицај вршњачких група