baner-za-pripremnu-nastavu   baner-za-sajt   Image Map

Списак одобрених тема за мастер студије

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ

школска 2020/2021.

 

Српски језик
Проф. др Горан Зељић

 1. Синтакса реченице у основношколским уџбеницима
 2. Александар Белић као нормативиста – Белићев правопис
 3. Бројне именице и изведенице од бројева у систему врста речи
 4. Правописни изузеци – компаративна анализа нормативних приручника после Другог светског рата
 5. Стандардизација верзалних и вербализованих скраћеница
 6. Фонолошка и морфолошка адаптација скраћеница из страних језика
 7. Декомпоновани предикат и функционалностилска маркираност
 8. Српски правопис за средње школе из 1914. године Милана Петровића и данашња правописна норма
 9. Футуроид у делима савремених српских писаца
 10. Морфофонолошка правила и изузеци у граматичким приручницима од М. Стевановића до данас

 

Проф. др Бојана Милосављевић

 1. Класификација простих реченица према комуникативној функцији у граматикама српског језика и уџбеницима за основну школу
 2. Граматички садржаји и граматичка терминологија у Вуковој Писменици
 3. Односна зависна реченица у граматици и правопису
 4. О конотацијској компоненти лексичког значења у лексиколошкој литератури
 5. Садржаји из лексикологије у основношколским граматичким уџбеницима
 6. Типови застареле лексике у 20. тому Речника САНУ
 7. Лексика свадбених обичаја у Вуковом Српском рјечнику
 8. Изрази и фразеологизми са компонентама ВАТРА, ОГАЊ, ПЛАМЕН – прилог изучавању фразеологије и националне културе

 

Увод у тумачење књижевности
Проф. др. Слађана Јаћимовић

 1. Епски јунаци у песмама косовског циклуса и драми Бој на Косову Љубомира Симовића
 2. Љубавна поезија Милутина Бојића
 3. Слика мегалополиса у Роману о Лондону Милоша Црњанског
 4. Женски ликови у Другој књизи Сеоба Милоша Црњанског
 5. Траума одрастања – Рани јади и Башта, пепео Данила Киша
 6. Проклета авлија Владимира Кецмановића – пораз људскости у роману Осама
 7. Хумор и сатира у роману Бакоња фра-Брне Симе Матавуља
 8. Између профаног и светог – ликови у роману Доротеј Добрила Ненадића
 9. Родољубива поезија о Великој сеоби: Прелест Севера. Круг рачански, Дунавом Милосава Тешића
 10. Историјско и легендарно у роману Омер паша Латас Иве Андрића
 11. Књижевни ликови у збирци Лица Иве Андрића
 12. Хумор и гротеска у драмама Душана Ковачевића
 13. Слика рата и људских судбина у роману Судбине Мирослава Поповића
 14. Људске судбине у роману Дан шести Растка Петровића

 

Проф. др Валентина Хамовић

 1. Детињство као златна бајка о људима Башта сљезове боје Бранка Ћопића
 2. Балада о сиромаштву Милована Данојлића као модерни билдунгсроман
 3. Елементи дечјег фолклора у циклусу „Игре” из збирке песама Непочин поље Васка Попе
 4. Феноменологија простора у приповеци „Буре” Исидоре Секулић и „Лилика” Драгослава Михаиловића у контексту дечјег поимања света
 5. Лирски дневник одрастања: дете као сведок историјских догађаја у поеми „Детињство” Оскара Давича
 6. Људске судбине у збирци приоповедaка Фреде, лаку ноћ Драгослава Михаиловића
 7. Наивна перспектива и доживљај рата у роману Топ је био врео Владимира Кецмановића

 

Драма и покрет
Доц. др Ана Миловановић

 1. Лутка Аћим као главни дечји лик  у телевизијској серији „На слово, на слово” Душана Радовића
 2. Mетафорични и метонимијски потенцијали лутке у телевизијској серији „На слово, на слово” Душана Радовића
 3. Слика предшколског детета у телевизијској серији „На слово, на слово” ДушанаРадовића
 4. Потенцијали лутке у функцији усвајања почетних математичких појмова и релација у телевизијској серији „На слово, на слово” Душана Радовића
 5. Представљање образовних садржаја лутком у функцији дететовог упознавања околине у програмима за децу Телевизије Београд
 6. Представљање наставних садржаја природе и друштва у луткарским програмима за децу Телевизије Београд
 7. Лутка у функцији развоја дечје визуелне перцепције и креативности у програмима за децу Телевизије Београд
 8. Језик и говор лутке у програмима за децу Телевизије Београд у функцији развоја дечјег говорa
 9. Значај лутке за морално васпитање у „Коларићу –Панићу” Љубише Ђокића

 

Српска култура у европском контексту
проф. др Слађана Јаћимовић

 1. Културни значај Матице српске
 2. Слика српске културе у Описанију Србије Вука Стефановића Караџића
 3. Ја и други у Писмима из Италије Љубомира Ненадовића
 4. Културни значај Српске књижевне задруге
 5. Развој високог образовања у Србији (1808–1905)
 6. Век Универзитета у Београду: образовни, научни и културни значај
 7. Јелисавета Начић, прва жена архитекта у Србији
 8. Словенска митологија у Бурлесци Господина Перуна Бога Грома Растка Петровића
 9. Развој становања у Србији током 20. века
 10. Народна библиотека Србије: историја и културно-образовни значај
 11. Модели српске културе у језичким фразеологизмима
 12. Српско културно наслеђе у Будимпешти
 13. Сукоб различитих културних модела у романима Јакова Игњатовића
 14. Први светски рат у српској ликовној уметности
 15. Просветно-културни значај гимназије у Сремским Карловцима
 16. Идеја националног стила у српској архитектури 20. века
 17. Развој филмске уметности у Србији у првој половини 20. века
 18. Слика учитељског позива у романима српске модерне
 19. Модернизам у српској архитектури (1918–1945)
 20. Историја и културно-просветно деловање Народне библиотеке Србије
 21. Одевање у Србији током двадесетог века: континуитет и промене
 22. Слика српског друштва у роману Корени Добрице Ћосића
 23. Позоришта у Београду с краја деветнаестог и почетка двадесетог века (1868‒1914): мисија, репертоари, културни значај
 24. Српски интелектуалци током Првог светског рата
 25. Историјат и културни значај музичког фестивала Мокрањчеви дани

 

Књижевност за децу и младе
проф. др Зорана Опачић

 1. Слика детета у поезији Јована Јовановића Змаја
 2. Место и значај поема Александра Вуча у књижевности за децу (надреализам и социјална критика)
 3. Језичке игре у поезији Душана Радовића
 4. Драмски текстови Душана Радовића
 5. Слика света у збирци Фуруница јогуница (или Родна година или Песме за веома паметну децу) Милована Данојлића
 6. Побуна детета у поезији Драгомира Ђорђевића / Рајка Петрова Нога / Владимира Андрића
 7. Однос деце и одраслих у поезији за децу – између ауторитета и слободе (на одабраним примерима)
 8. Улога и значај листа Политика за децу (или Пионири или Полетарац)
 9. Алегорија у руху бајке (Ханс Кристијан Андерсен или Оскар Вајлд или Гроздана Олујић)
 10. Словенска митологија у Причама из давнина Иване Брлић Мажуранић
 11. Преобликовање елемената народне бајке у ауторској бајци (на примеру једног аутора)
 12. Слика савременог света у бајкама Гроздане Олујић
 13. Приповедање као повратак у детињство у приповеткама Бранка Ћопића и Данила Киша (или Ива Андрића)
 14. Приповедна проза Бранка Ћопића
 15. Земља чуда као алузија на реалност – Луис Керол, Алиса у земљи чуда
 16. Вршњачки односи у романима Хајдуци Бранислава Нушића и Орлови рано лете Бранка Ћопића (или Хајдук у Београду Градимира Стојковића)
 17. Бунтовни јунак омладинског романа (Гласам за љубав Гроздане Олујић или Ловац у ражи Џерома Дејвида Селинџера или Белешке једне Ане Моме Капора)
 18. Одлике сценске бајке Александра Поповића („Пепељуга“ или „Црвенкапа“ или „Снежана и седам патуљака“)
 19. Млади јунак савременог романа за децу (на примеру романа Игора Коларова или Јасминке Петровић или Владимира Андрића или Уроша Петровића)
 20. Читалац као јунак у савременој прози за децу и младе (Михаел Енде или Корнелија Функе или Гордана Тимотијевић)
 21. Сан о вечитом детињству – Џејмс Метју Бери, Петар Пан
 22. Модел младог хероја у фантастичном роману (на одабраним примерима)

 

 Проф. др Јелена Панић Мараш

 1. Портрети деце у поемама Александра Вуча
 2. Мотив љубави у поезији Мирослава Антића
 3. Између хумора и педагогије – поезија за децу Јована Јовановића Змаја
 4. Игра са словима и речима у поезији Душана Радовића
 5. Мотив дечје дружине у роману по избору из серијала о Хари Потеру Џ. К. Роулинг
 6. Елементи словенске митологије и усмене књижевности у романима Иване Нешић Зеленбабини дарови и Тајна немуштог језика
 7. Свет детињства у збирци Деца Иве Андрића
 8. Идеолошки подтекст сликовница (на примеру изабраних сликовница)
 9. Хронотоп у романима Фолиранти и Белешке једне Ане Моме Капора
 10. Табу теме у књижевности за децу (на примеру изабраних романа)
 11. Родни стереотипи у романима Јасминке Петровић
 12. Стварносна проза Весне Алексић
 13. Поређење бајке по избору и цртаног (играног) филма (Пепељуга, Лепотица и звер, Снежна краљица, Успавана лепотица…)
 14. Средњовековна историја и култура у Књизи за Марка Светлане Велмар Јанковић
 15. Школа и школски систем у Хајдуцима и Аутобиографији Бранислава Нушића и Орлови рано лете Бранка Ћопића
 16. Хришћански елементи у бајкама Х. К. Андерсена и Оскара Вајлда
 17. Лик Светог Саве у народној књижевности
 18. Свет природе у поезији за децу Десанке Максимовић
 19. Чудесна бића у поезији Љубивоја Ршумовића
 20. Модели приповедања у романима Игора Коларова Аги и Ема и Дванаесто море

 

Методика развоја говора
Проф. др Зорица Цветановић

 1. Развијање предчиталачких вештина у васпитно-образовном раду
 2. Облици усменог изражавања деце предшколског узраста
 3. Говорне радионице у васпитно-образовном раду
 4. Лексичке вежбе и развој говора предшколског детета
 5. Упознавање и тумачење басне са децом предшколског узраста
 6. Богаћење активног речника код деце предшколског узраста
 7. Препричавање у предшколској установи

 

Проф. др Валерија Јанићијевић

 1. Песничко дело Григора Витеза у васпитно-образовном раду
 2. Проза Душана Радовића у васпитно-образовном раду
 3. Методички приступ разговорним играма у раду са предшколском децом
 4. Ситуационе игре у предшколској установи
 5. Савремена поезија за децу у васпитно-образовном раду
 6. Драматизација књижевног текста у васпитно-образовном раду

 

Доц. др Вишња Мићић

 1. Подстицање развоја ране писмености
 2. Функција алтернативног представљања гласова и речи
 3. Читање с испитивањем хоризонта очекивања
 4. Интертекстуалне везе као чинилац избора и редоследа читања књижевних дела
 5. Уметнички одговори на етику традиционалне басне – методички аспект
 6. Лик Марка Краљевића у савременој поезији за децу – методички аспект
 7. Пројектни приступ бајци
 8. Улога загонетки у васпитно-образовном раду
 9. Семантичке вежбе
 10. Синтаксичке вежбе
 11. Графомоторичке вежбе

 

Доц. др Владимир Вукомановић Растегорац

 1. Симболички гестови у васпитно-образовном раду
 2. Шта речи значе деци: механизми разумевањa значења речи код предшколског детета
 3. Реченични модели у говору трогодишњака
 4. Упитни искази деце предшколског узраста
 5. Како дете прича снове: тематско-мотивске и структурне одлике наратива
 6. Прагматички аспекти дечјег говора у ситуационим играма
 7. Како тумачити бунт: методички приступ песништву за децу Рајка Петрова Нога
 8. Рецепција кратких прича Данила Хармса код деце предшколског узраста
 9. Методички потенцијал песама о пролећу у васпитно-образовном раду
 10. Тумачење цртаног филма у предшколској установи

 

Методика наставе српског језика и књижевности
Проф. др Зорица Цветановић

 1. Поступци обраде слова у настави почетног читања и писања
 2. Редослед учења слова у савременим букварима
 3. Писмене вежбе у настави почетног читања и писања
 4. Методичка структура уџбеника за учење другог писма − латинице
 5. Дидактичко-методичка средства у настави почетног читања и писања
 6. Методичко тумачење народне басне у разредној настави
 7. Басне Доситеја Обрадовића у млађим разредима основне школе
 8. Дидактичко-методичка апаратура за народне бајке у читанкама за разредну наставу
 9. Обрада домаће лектире у трећем разреду основне школе
 10. Врсте читања у млађим разредима основне школе
 11. Методички приступ препричавању у разредној настави
 12. Богаћење речника ученика у настави српског језика
 13. Моделовање часова граматике у млађим разредима основне школе
 14. Лингвометодички текстови и задаци за обраду именица у уџбеницима
 15. Правописне вежбе у млађим разредима основне школе
 16. Групни облик рада у настави српског језика

 

Проф. др Валерија Јанићијевић

 1. Читање као разумевање смисла текста у разредној настави
 2. Концепција предмета Српски језик у разредној настави
 3. Разредна и предметна настава књижевности – континуитет или прекид (у програмима и уџбеницима за четврти и пети разред основне школе)
 4. Савремена поезија за децу у разредној настави
 5. Савремена прича за децу у разредној настави
 6. Контекстуализација и тумачење одломка из романа у разредној настави
 7. Стилске фигуре у разредној настави
 8. Методички приступ мотиву смрти у књижевним текстовима за млађе разреде
 9. Поезија Григора Витеза у разредној настави
 10. Поезија Драгомира Ђорђевића у разредној настави
 11. Бајке Гроздане Олујић у разредној настави
 12. Поезија Душана Радовића у разредној настави
 13. Драмска књижевност у разредној настави
 14. Методичка анализа савремених буквара (одобрених за школску 2018/2019. годину)
 15. Књижевноуметнички текстови у савременим букварима (одобреним за школску 2018/2019. годину)
 16. Методички приступ учењу другог писма
 17. Променљиве врсте речи у разредној настави српског језика
 18. Именице у разредној настави српског језика
 19. Глаголи у разредној настави српског језика
 20. Придеви у разредној настави српског језика
 21. Методички приступ садржајима из правописа у разредној настави
 22. Књижевноуметнички текст у настави говорне културе


 Доц. др Вишња Мићић

 1. Развој појмова из синтаксе у првом циклусу наставе српског језика
 2. Аналитичко-синтетички приступ реченици у разредној настави
 3. Предвиђање као стратегија разумевања прочитаног
 4. Интертекстуалне везе у програмском избору лектире
 5. Лик Марка Краљевића у савременој књижевности за децу – методички аспект
 6. Методички приступ делу Владимира Андрића
 7. Разумевање и стварање загонетки у настави

 

 Доц. др Владимир Вукомановић Растегорац

 1. Врсте речи у разредној настави
 2. Адекватност уџбеничких примера из морфологије у првом циклусу образовања
 3. Тумачење непознатих речи – између читанке и реализације наставе
 4. Метафоре у програмским текстовима и њихово разумевање у образовном контексту
 5. Методички приступ поезији Дејана Алексића у првом циклусу образовања
 6. Рецепција дела Игора Коларова у учионици
 7. Трагови идеологије у методичком обликовању читанки

 

Академско писање
Проф. др Слађана Јаћимовић
Проф. др Александар Јовановић

 1. Одлике и врсте стручних студентских радова
 2. Методологија израде мастер рада
 3. Критичка издања, одлике и значај
 4. Одлике научног стила
 5. Појам и стилови цитирања

 

Методика наставе физичког васпитања
Проф.др Драгана Мартиновић
Доц.др Драган Бранковић

 1. Природни облици кретања у настави физичког васпитања
 2. Заступљеност народних игара у програму физичког васпитања
 3. Телесно вежбање и здравље младих
 4. Одбојка као спортска игра
 5. Полигони
 6. Игре на снегу
 7. Техника леђног пливања
 8. Логоровање као облик наставног рада
 9. Организација ваннаставних активности у физичкој култури
 10. Физичко васпитање – мишљење ученика
 11. Вештине у оквиру активности у природи
 12. Основни елементи одбојке
 13. Историјски развој рукомета у Србији
 14. Утицај игре на психо-физички развој деце
 15. Неправилна телесна држања ученика
 16. Народне игре у настави физичког васпитања
 17. Игре скакања, поскакивања и прескакања
 18. Елементарне игре засноване на природним облицима кретања
 19. Улога вежби обликовања у припремној фази часа
 20. Игре у функцији психо-моторних способности
 21. Настава у природи
 22. Оријентационо кретање у природи
 23. Могућност спровођења камповања с обзиром на место, време, материјално-техничку опремљеност
 24. Анатомско-физиолошке основе телесног вежбања
 25. Сервис у одбојци
 26. Значај вежбања за правилан развој и васпитање деце
 27. Методски поступци обуке непливача
 28. Игре бацања и гађања
 29. Рукомет – мини рукомет
 30. Постурални проблем деце у развојном узрасту
 31. Тактика у фудбалу – Сташа Драгић
 32. Балет као ванчасовна активност – Милена Јаковљевић
 33. Историјски развој кошарке
 34. Значај рекреације у очувању здравља
 35. Утицај спортских активности на децу
 36. Народне игре
 37. Обука непливача
 38. Корективно вежбање у настави физичког васпитања
 39. Праћење и оцењивање физичког развитка и физичких способности ученика
 40. Основи пливачких техника
 41. Телесне вежбе и игре у уводном делу часа
 42. Образовни и васпитни значај излета у природи
 43. Ходање и трчање као терапија здравља
 44. Опасности у природи у току лета
 45. Примена елементарних игара у рукомету
 46. Методика обучавања скока увис
 47. Боравак у природи – опасности и превенција
 48. Рукомет – теорија и пракса
 49. Одбојка као средство наставе физичког васпитања
 50. Допинг у спорту
 51. Плесови и народна кола у програму физичког васпитања
 52. Вредност кинезитерапије као методе у лечењу
 53. Кошарка – тактика
 54. Акробатика
 55. Здравствено-рекреативна функција спорта

 

Методика упознавања околине
Проф. др Гордана Мишчевић Кадијевић

 1. Примена полупрограмираних материјала у области упознавања околине.
 2. Nature-deficit disorder и могућности прилагођавања простора вртића у складу са природним окружењем.
 3. Истраживање и развијање дечијих интересовања у области упознавања околине.
 4. Упознавање околине у функцији очувања народне традиције у савременом друштву.
 5. Организација експеримената у области упознавања околине.
 6. Приче о животињама у упознавању околине.
 7. Живи свет у мору и упознавање околине

 

Методика физичког васпитања
проф.др Даница Џиновић
доц.др Владан Пелемиш

 1. Компетенција васпитача у реализацији физичког васпитања са децом предшколског узраста
 2. Реализација физичког васпитања са предшколском децом кроз пројектне активности
 3. Реализација летњих пројектних активности са предшколском децом
 4. Реализација пројектних активности са децом мешовите групе
 5. Реализација пројектних активности са децом средње узрасне групе
 6. Реализација пројектних активности са децом старије узрасне групе
 7. Реализација пројектних активности са децом припремне предшколске групе
 8. Игра као детерминанта усавршавања дечјих облика кретања
 9. Такмичарске игре у формама рада предшколске деце
 10. Елементарне игре у формама рада предшколске деце
 11. Мини спортске игре у формама рада предшколске деце
 12. Нетрадиционалне игре у формама рада предшколске деце
 13. Примена такмичарских игара у слободним активностима предшколске деце
 14. Примена елементарних игара у слободним активностима предшколске деце
 15. Примена мини-спортских игара у слободним активностима предшколске деце
 16. Праћење оптерећења деце средње узрасне групе током усмерене физичке активности
 17. Праћење оптерећења деце старије узрасне групе током усмерене физичке активности
 18. Превентивно-корективне вежбе намењене деци са равним стопалима
 19. Инспекција статуса ногу и стопала код деце средњег предшколског узраста
 20. Инспекција статуса ногу и стопала код деце старијег предшколског узраста
 21. Инспекција статуса ногу и стопала код деце припремног предшколског узраста
 22. Инспекција статуса кичменог стуба код деце млађег предшколског узраста
 23. Инспекција статуса кичменог стуба код деце средњег предшколског узраста
 24. Инспекција статуса кичменог стуба код деце старијег предшколског узраста
 25. Инспекција статуса кичменог стуба код деце припремног предшколског узраста
 26. Пилатес лопта као превентивно и корективно средство у физичком васпитању предшколске деце
 27. Вежбе обликовања као фактор лепог држања тела деце
 28. Фактори развоја ситне моторике деце средње узрасне групе
 29. Фактори развоја ситне моторике код деце старије узрасне групе
 30. Фактори развоја ситне моторике код деце припремне узрасне групе
 31. Квалитет ходања код деце мешовите узрасне групе
 32. Квантитативно и квалитативно скакање код деце старије узрасне групе
 33. Показатељи ангажованости деце млађе узрасне групе на усмереној активности
 34. Показатељи ангажованости деце средње узрасне групе на усмереној активности
 35. Показатељ ангажованости деце старије узрасне групе на усмереној активности
 36. Ангажованост деце у слободној физичкој активности
 37. Јога у физичком васпитању деце предшколског узраста
 38. Етно плес у формама рада предшколске деце
 39. Фолклор у формама рада предшколске деце
 40. Фитнес у физичком васпитању деце предшколског узраста
 41. Елементарна гимнастика у физичком васпитању предшколске деце
 42. Елементарна атлетика у физичком васпитању предшколске деце
 43. Пилатес лопте у физичком васпитању предшколске деце
 44. Реализација плесних активности у формама рада предшколске деце
 45. Реализација плесних садржаја са децом мешовите узрасне групе
 46. Реализација плесних садржаја са децом млађе узрасне групе
 47. Реализација плесних садржаја са децом средње узрасне групе
 48. Реализација плесних садржаја са децом старије узрасне групе
 49. Реализација плесних садржаја са децом припремне узрасне гупе
 50. Дидактички медији у физичком васпитању предшколске деце
 51. Монтесори програм у физичком васпитању
 52. Физичко васпитање деце ометене у развоју
 53. Вежбе обликовања у јутарњим активностима са децом предшколског узраста
 54. Вежбе обликовања у усмереним активностима са децом предшколског узраста
 55. Полигон као облик реализације усмерене активности са децом
 56. Оцена психомоторног развоја деце до годину дана
 57. Оцена моторичких способноси четвотогодишње деце
 58. Оцена моторичких способности петогодишње деце
 59. Оцена моторичких способности шестогодишње деце
 60. Оцена моторичких способности деце припремне предшколске групе
 61. Превенција лошег држања деце предшколског узраста
 62. Област плеса у реализацији усмерених активности са децом
 63. Значај физичких активности за психички развој детета
 64. Препоруке васпитача у реализацији покретних игара са децом
 65. Фитнес, теретана, деца
 66. Препоруке васпитача за реализацију физичких активности са децом у време ванредне ситуације
 67. Компетенције васпитача за реализацију пројектних физичких активности са децом предшколског узраста
 68. Фактори правилног држања тела код деце
 69. Методе у оцењивању постуралног статуса деце
 70. Плес као форма сценске уметности са децом предшколског узраста
 71. Атлетске, тркачке и скакачке дисциплине са децом старије узрасне групе
 72. Заступљеност атлетских дисциплина на усмереним активностима
 73. Процена психомоторике доњих екстремитета код деце предшколског узраста
 74. Игра као детерминанта усаглашавања дечјих облика кретања

 

Образовна технологија
Доц. др Филдуза Прушевић Садовић

 1. Утицај дигиталног окружења на креативност ученика
 2. Могућности унапређења ефикасности наставе и учења применом система тимске наставе
 3. Међузависност традиционалних и савремених технологији учења и поучавања
 4. Савремена наставно-образовна технологија у функцији развоја комуниколошких вештина наставника
 5. Образовна технологија као нужност савременог образовања
 6. Образовна технологија и компетенције наставника
 7. Личност ученика у средишту процеса савремене наставе
 8. Учење на даљину, од теорије до праксе
 9. Савремене улоге наставника у дигиталном окружењу
 10. Разлике и сличности образовног процеса на крају 20. и на почетку 21. Века
 11. Традиција и иновације у модернизацији школе
 12. Развој медијске писмености у млађим разредима основне школе
 13. Функције и задаци савремене основне школе у Србији и у свету
 14. Веб портали као наставна средства и извор информација
 15. Путеви иновација у образовању

 

Савремени токови у дидактици
Проф. др Сефедин Шеховић

 1. Учити како учити и учити како мислити
 2. Нови програми за креативно размишљање
 3. Како планирати успех у образовању
 4. Наставник интегративног убрзаног учења
 5. Ефикасни светски програми за надокнаду пропуштеног у образовању
 6. Планирање школе сутрашњице
 7. Школе као доживотни и целогодишњи центри ресурса локалних заједница
 8. Васпитање и образовна технологија сутрашњице
 9. Савремене технике поучавања
 10. Значај педагошке статистике у поучавању и учењу
 11. Наставник као модел понашања
 12. Истраживање комуникацијских образаца у одељењу
 13. Компарација методе директног поучавања и методе поучавања расправом
 14. Поучавање у природним наукама
 15. Хуманистички приступ у образовању
 16. Алтернативне школе
 17. Савремени програми и правци у образовању
 18. Целоживотно образовање
 19. Самостално учење и поучавање у вештинама учења
 20. Етичност васпитања


Социологија образовања
Доц. др Иљаз Османлић

 1. Васпитање и утицај вршњачких група
 2. Масовни медији и васпитање деце
 3. Културне активности ученика основне школе
 4. Различити облици насиља над децом
 5. Девијантна понашања младих
 6. Васпитна вредност народног стваралаштва
 7. Место и улога грађанског васпитања у основној школи

 

Дидактике
Проф. др Александар Стојановић

 1. Вредновање рада школе
 2. Комплексност компетенција учитеља
 3. Могућности подстицања стваралаштва у млађим разредима основне школе
 4. Компетенције учитеља у функцији квалитета савремене наставе
 5. Евалуација и самоевалуација у савременој школи
 6. Значај индивидуализације у разредној настави
 7. Сарадње школе и породице
 8. Даровитост ученика – васпитни изазов
 9. Дидактички поступци у настави страног језика
 10. Значај перманентног стручног усавршавања учитеља
 11. Облици наставног рада – предности и ограничења
 12. Морално васпитање ученика у разредној настави
 13. Значај идентификације даровитих ученика у млађим разредима основне школе
 14. Иновација у настави и стручна оспособљеност учитеља
 15. Наставне методе у савременој школи
 16. Креативност у настави
 17. Могућности примене Монтесори принципа у млађим разредима основне школе
 18. Квалитет комуникације између учитеља и ученика

 

Дидактике са методиком ВО
Проф. др Александар Стојановић

 1. Подстицање креативности у вртићу као отвореном систему
 2. Вртић као простор рефлексивне праксе
 3. Примена савремених педагошких теорија у васпитно-образовној пракси вртића
 4. Креирање подстицајног окружења за учење и развој предшколске деце
 5. Култура предшколске установе као димензија савременог курикулума за вртић
 6. Стратегије васпитача у подстицању креативности деце
 7. Игра као развијајући потенцијал у предшколском васпитању
 8. Значај социјалне интеракције у предшколском васпитању
 9. Креативни потенцијал деце – васпитни изазов
 10. Поступци васпитача при развијању програма усмереног на подршку добробити деце
 11. Партнерство са породицом и локалном заједницом
 12. Значај подршке васпитача дечјем учењу у вртићу
 13. Значај интегрисаног приступа васпитању предшколске деце
 14. Педагошке компетенције васпитача у функцији подстицања дечје даровитости
 15. Вредновање у предшколском васпитању
 16. Педагошко образовање родитеља

 

Општа пeдaгoгиja
Проф.др Мирсада Зукорлић

 1. Дијалог – највиши ниво комуницирања у васпитно-образовном раду
 2. Учитељски позив – изазов и  (или)  привилегија
 3. Смисао и значај физичко-здравственог васпитања
 4. Васпитање у слободном времену
 5. Смисао и значај интелектуалног васпитања
 6. Васпитни значај средстава масовног комуницирања
 7. Смисао и значај еколошког васпитања
 8. Смисао и значај друштвено-моралног васпитања
 9. Ученик – субјекат  васпитног процеса
 10. Емпатија као кључна димензија педагошке компетенције учитеља
 11. Васпитање за хумане односе међу половима
 12. Васпитање за одговорно родитељство
 13. Јачање аутономије ученика у васпитном раду
 14. Педагошки значај школе у природи
 15. Смисао и значај радног васпитања