baner-svecani-prijem  

Списак одобрених тема за мастер студије

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ

школска 2016/2017.

 

Образовна технологија

проф. др Мирослава Ристић

 1.  Дигитални портфолио у разредној настави
 2. Компетенције учитеља за дигиталну инклузију
 3. Дигиталне игре у разредној настави
 4. Дигитална подршка унапређењу односа наставник-ученик-родитељ
 5. Хибридни модели у разредној настави
 6. Дигиталне технологије у вредновању знања ученика
 7. Дигиталне технологије у настави страних језика
 8. Стандардизација и вредновање дигиталних образовних материјала
 9. Дигиталне технологије у раду са предшколском децом
 10. Дигиталне кометенције васпитача
 11. Стандарди квалитета дигиталних образовних апликација
 12. Дигиталне технологије у васпитно-образовном окружењу
 13. Дигитални портфолио у  вредновању знања ученика
 14. Дигиталне компетенције ученика у базичном образовању
 15. Модели е-учења у хибридној настави
 16. Дигитални портфолио у васпитно-образовном раду

проф. др Данимир Мандић

 1. Интерактивна WEB телевизија у образовању
 2. Планирање и реализација наставе уз коришћење информационе технологије
 3. Учење на даљину путем интелигентних туторских система
 4. Информационе технологије у програмираној настави
 5. Вештачка интелигенција у функцији диференциране наставе
 6. Дидактички медији за реализацију наставе природе и друштва путем Интернета
 7. Хипермедији у реализацији наставе математике у 4. Разреду
 8. Дидактички медији за презентацију биљака и животиња
 9. Примена образовно-рачунарског софтвера у предшколским установама
 10. Интернет технологије у функцији реализације пројектне наставе
 11. Информационе технологије у праћењу и евалуацији промена у школи
 12. Информационе технологије у егземпларној настави
 13. Управљање иновацијама у образовању
 14. Савремени дидактички медији у настави природе и друштва
 15. Образовни рачунарски софтвер у школском менаџменту
 16. Образовни рачунарски софтвери у реализацији индивидуализоване наставе
 17. Перманентно усавршавање учитеља коришћењем интернет технологије
 18. Савремени дидактички медији у интегративној настави
 19. Веб портали у планирању и реализацији наставе физичке културе
 20. Улога школске медијатеке у савременој школи
 21. Педагошки ефекти примене хипермедија у разредној настави
 22. Информациони системи у образовању
 23. Образовни рачунарски софтвери у програмираној настави
 24. Компетентности професора разредне наставе у области информационе технологије
 25. Интернет технологије у разредној настави
 26. Интернет технологије у индивидуализацији наставе природе и друштва
 27. Информационе технологије у програмираној настави природе и друштва
 28. Информационе технологије у реализацији наставе физичког васпитања
 29. Интерактивна Web телевизија у функцији подизања квалитета наставе
 30. Web портали у моделовању савремених дидактичких система
 31. Иновирање образовања као фактор мењања положаја и функције наставника у настави
 32. Управљање иновацијама у образовању

 

Књижевност за децу и младе

проф. др Зорана Опачић

 1. Слика детета у поезији за децу Јована Јовановића Змаја
 2. Поеме Александра Вуча – иновативност и значај у књижевности за децу (елементи надреализма и социјалне критике друштва, пародија, игра језиком)
 3. Однос према усменој књижевности у поезији Душана Радовића или Љубивоја Ршумовића
 4. Језичке игре у поезији Душана Радовића
 5. Поетика наивне песме Милована Данојлића
 6. Однос деце и одраслих у поезији за децу – између ауторитета и слободе (на одабраним примерима)
 7. Алегорија у бајкама Ханса Кристијана Андерсена или Оскара Вајлда или Гроздане Олујић
 8. Слика савременог света у бајкама Гроздане Олујић
 9. Приповедање као повратак у детињство у приповеткама Бранка Ћопића и Данила Киша
 10. Мотив немуштог језика у народним и уметничким приповеткама
 11. Бајка са елементима мита Иване Брлић Мажуранић
 12. Алегоријско значење романа Гуливерова путовања Џонатана Свифта
 13. Земља чуда као алузија на реалност – Луис Керол, Алиса у земљи чуда
 14. Композиција и симболика Бескрајне приче Михаила Ендеа
 15. Вршњачки односи у романима Хајдуци Бранислава Нушића и Орлови рано лете Бранка Ћопића (или Хајдук у Београду Градимира Стојковића)
 1. Бунтовни јунак омладинског романа (Гласам за љубав Гроздане Олујић или Ловац у ражи Џерома Дејвида Селинџера или Белешке једне Ане Моме Капора)
 2. Одлике сценске бајке Александра Поповића („Пепељуга“ или „Црвенкапа“ или „Снежана и седам патуљака“)
 3. Одлике савремене поезије за децу (на примеру поезије Драгомира Ђорђевића / Владимира Андрића / Душана Попа Ђурђева / Бранка Стевановића и др.)
 4. Слика детињства у савременој прози за децу и младе (на примеру Пустолова Владимира Андрића / романа Игора Коларова / романа Јасминке Петровић / прозе Дејана Алексића)
 5. Видови фантастике у савременој прози за децу и младе (на примеру прозе Гордане Тимотијевић или романа Уроша Петровића)

 

Књижевност за децу и младе

доц. др Јелена Панић Мараш

 1. Постмодернистички елементи у романима Гордане Тимотијевић Владимир из чудне приче и Милорада Павића Невидљиво огледало/Шарени хлеб
 2. Анализа једног часописа за децу с краја 19. и почетком 20. века
 3. Упоредна анализа романа Мали принц Антоана де Сент Егзиперија и анимираног филма Мали принц Марка Озборна
 4. Елементи словенске митологије и усмене књижевности у романима Иване Нешић Зеленбабини дарови и Тајна немуштог језика
 5. Слика детињства у збирци Деца Иве Андрића
 6. Идеолошки аспекти сликовница
 7. Хронотоп у романима Фолиранти и Белешке једне Ане Моме Капора
 8. Измештени јунак у романима Јасминке Петровић и Весне Алексић
 9. Средњовековна историја и култура у Књизи за Марка Светлане Велмар Јанковић
 10. Модели приповедања у прози Душана Радовића и Дејана Алексића

 

Методика наставе математике

проф. др Мирко Дејић

 1.  Историја наставе математике у Србији.
 2. Дидактичке основе наставе математике.
 3. Методичка трансформација садржаја о скуповима у млађим разредима ОШ.
 4. Методичка трансформација садржаја о бројевима у млађим разредима ОШ.
 5. Методичка трансформација геометријских садржаја у млађим разредима ОШ.
 6. Методичка упутства за реализацију наставе математике у млађим разредима ОШ.
 7. Математичка такмичења у млађим разредима ОШ.
 8. Додатна настава математике у млађим разредима ОШ.
 9. Идентификација математички даровите деце за математику.
 10. Рад са математички даровитом децом за математику.
 11. Развијање интересовања за математику.
 12. Нестандардни задаци у настави математике.
 13. Математика као игра.
 14. Примена дидактичких система у математици.
 15. Историјски развој математичких појмова који се формирају у млађим разредима ОШ.

 

Методика почетних математичких појмова

проф.др Мирко Дејић

 1. Развијање појма броја на предшколском нивоу.
 2. Психолошке основе развоја математичких појмова.
 3. Игре за развијање математичких појмова.
 4. Идентификација и рад са математички даровитом децом на предшколском нивоу.
 5. Метамтика у свакодневном животу.
 6. Основе васпитно-образовног рада за развијање математичких појмова на предшколском нивоу (методе, начела, садржаји, циљеви итд.).

 

Методика почетних математичких појмова    

доц. др Маријана Зељић

 1. Правила аритметике у почетној настави математике
 2. Поступци рачунања у почетној настави математике
 3. Једначине – методе и поступци решавања
 4. Развијање идеје о променљивој у почетној настави математиике
 5. Улога и значај коришћења репрезентација у настави аритметике
 6. Улога и значај коришћења репрезентација у настави алгебре
 7. Однос процедуралног и концептуалног знања у формирању математичких појмова
 8. Стратегије решавања текстуалних задатака у почетној настави математике
 9. Развијање програма математике
 10. Компетенције учитеља за почетну наставу математике

 

Методика наставе математике

доц. др Оливера Ђокић

 1. Увођење појма мерења дужине у почетној настави математике
 2. Увођење појма угла у уџбеницима почетне наставе математике
 3. Критеријуми као оријентир учитељу приликом избора уџбеника математике
 4. Преглед стручних семинара посвећених настави математике – развојни статус и правци
 5. Преглед истраживања о стратегијама рада учитеља са ученицима потенцијално даровитим за математику
 6. Представљање и развијање алгоритама рачунања у уџбеницима математике за IV разред основне школе
 7. Интерпретација наставног програма математике: геометрија у уџбеницима математике
 8. Дидактичка средства у настави математике и њихова улога – од изграђивања до формирања појма
 9. Манипулативни материјал као покретач у изграђивању геометријског знања у уџбеницима математике и приручницима за учитеље
 10. Диференцирани задаци у уџбеницима математике за IV разред основне школе

 

Школско право и администрација

проф. др Данијела Костадиновић-Красић

 1.  Права грађана у основном и средњем образовању
 2. Демократичност и равноправност у образовању
 3. Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника и могућност стицања виших звања
 4. Улога инспекцијског надзора у образовном систему
 5. Реформа радног законодавства у Републици Србији
 6. Надзор над поштовањем права на рад и права из рада
 7. Преглед законодавства система образовања и васпитања у Републици Србији
 8. Aнализа законских прописа из области права детета
 9. Право на образовање са аспекта деце у образовном систему
 10. Образовање и професионални развој наставника

 

Српска култура у европском контексту

проф. др Александар Јовановић

 1. Културни значај Матице српске
 2. Слика српске културе у Описанију Србије Вука Стефановића Караџића
 3. Ја и други у Писмима из Италије Љубомира Ненадовића
 4. Културни значај Српске књижевне задруге
 5. Развој високог образовања у Србији (1808–1905)
 6. Век Универзитета у Београду: образовни, научни и културни значај
 7. Развој и значај Образовног програма Телевизије Београд (1958–2013)
 8. Јелисавета Начић, прва жена архитекта у Србији
 9. Слика балканске културе и књижевности у студији Имагинарни Балкан Марије Тодорове
 10. Словенска митологија у Бурлесци Господина Перуна Бога Грома Растка Петровића
 11. Симболика биља у српској култури
 12. Развој становања у Србији током 20. века
 13. Народна библиотека Србије: историја и културно-образовни значај
 14. Задужбине и задужбинари Универзитета у Београду
 15. Модели српске културе у језичким фразеологизмима
 16. Српско културно наслеђе у Будимпешти
 17. Први светски рат у српској ликовној уметности
 18. Српска штампа у првој половини деветнаестог века
 19. Просветно-културни значај гимназије у Сремским Карловцима
 20. Личност Гаврила Принципа у српској историји и уметности
 21. Идеја националног стила у српској музици 19. века
 22. Идеја националног стила у српској архитектури 20. века
 23. Развој филмске уметности у Србији у првој половини 20. века
 24. Слика учитељског позива у српском роману с почетка двадесетог века
 25. Меморијална архитектура у Србији после Другог светског рата
 26. Слика преображаја српског друштва у роману Ходочашће Арсенија Његована Борислава Пекића
 27. Модернизам у српској архитектури (1918–1945)
 28. Архитектура Новог Београда
 29. Историја и културно-просветно деловање Народне библиотеке Србије
 30. Развој школства у Србији током Првог и Другог српског устанка
 31. Одевање у Србији током двадесетог века: континуитет и промене
 32. Позоришта у Београду с краја деветнаестог и почетка двадесетог века (1868‒1914): мисија, репертоари, културни значај
 33. Српски интелектуалци током Првог светског рата
 34. Од древних цивилизација до културног туризма: ходочашће Дунавом кроз Србију

 

Академско писање

проф. др Александар Јовановић

 1. Одлике и врсте стручних студентских радова
 2. Методологија израде мастер рада
 3. Критичка издања, одлике и значај
 4. Одлике научног стила
 5. Етика научног рада
 6. Појам и стилови цитирања

 

Методика упознавања околине

проф. др Гордана Мишчевић Кадијевић

 1.  Игролике активности у упознавању предшколске деце са околином.
 2. Организација дидактичких игара у упознавању околине.
 3. Откривачка метода рада и заинтересованост деце за садржаје упознавања околине.
 4. Проблемска метода рада и заинтересованост деце за садржаје упознавања околине.
 5. Вербална метода рада и заинтересованост деце за садржаје упознавања околине.
 6. Показивачка метода рада и заинтересованост деце за садржаје упознавања околине.
 7. Концепције деце предшколског узраста о садржајима у вези са Сунчевим системом.
 8. Развој еколошке културе у предшколском узрасту;
 9. Развој метакогнитивних активности предшколске деце у оквиру упознавања околине;
 10. Компаративна анализа уџбеника упознавања околине за припремни предшколски програм;
 11. Компаративна анализа програма предшколског васпитања у свету, са посебним освртом на садржаје упознавања околине.
 12. Тематско планирање садржаја упознавања околине.
 13. Примена егземпларног приступа у упознавању предшколске деце са околином.
 14. Примена пограмираниог приступа у упознавању предшколске деце са околином.
 15. Примена проблемског приступа у упознавању предшколске деце са околином.
 16. Примена кооператвног приступа у упознавању предшколске деце са околином.

 

Увод у тумачење књижевности

проф. др Слађана Јаћимовић

 1. Историјско и легендарно у роману Омер паша Латас Иве Андрића
 2. Фантастична бића у српским народним бајкама;
 3. Слика села и патријархалне културе у приповеткама Милована Глишића;
 4. Између стварног и виртуелног – слика модерног света у роману Ми, избрисани Слободана Владушића
 5. Родољубива поезија српског романтизма;
 6. Хумор и гротеска у драмама Душана Ковачевића;
 7. Слика рата и људских судбина у роману Судбине Мирослава Поповића
 8. Људске судбине у роману Дан шести Растка Петровића
 9. Слика рата у приповеткама Драгиша Васића

 

Увод у тумачење књижевности

доц. др Валентина Хамовић

 1. Легендарно и митско у Усправној земљи Васка Попе
 2. Структура и мотиви Непочин-поља Васка Попе
 3. Херојско-патриотска слика света у драми Пера Сегединац Лазе Костића
 4. Максим Црнојевић – епски јунак Старца Милије у драмском делу Лазе Костића
 5. Портрет хероја у драми Станоје Главаш Ђуре Јакшића
 6. Слика сувишних људи у романима Беспуће Вељка Милићевића и Дошљаци Милутина Ускоковића
 7. Човек на рубу човечности – ратна трагика и приповедачев ток свести у роману Дан шести Растка Петровића
 8. Љубавна поезија Ивана В. Лалића
 9. Сусрети култура у роману Таи Горана Гоцића

 

Дидактика

доц. др Вера Ж. Радовић

 

 1. Историјски развој наставе
 2. Интердисциплинарне везе дидактике и других наука – импликације за наставну праксу
 3. Ниво и квалитет знања ученика основне школе
 4. Имплементација дидактичких принципа у настави
 5. Диференцијација у основношколској настави – дилеме и изазови
 6. Примена принципа очигледности и апстратактности у настави
 7. Систематизација знања у настави
 8. Вежбање – етапа наставног процеса
 9. Скривени курикулум у основношколској настави
 10. Вербалне методе у савременој настави
 11. Демонстрација у основношколској настави
 12. Практични радови у основношколској настави
 13. Дидактичка функција питања у настави
 14. Сарадња наставника и ученика у примени различитих метода наставног рада
 15. Мишљење наставника о избору и примени дидактичких медија у настави
 16. Интернет у основношколској настави
 17. Разредно-предметно и часовни систем наставе пред изазовима у 21. веку
 18. Распоред часова у настави – дидактички захтеви и дилеме у изради
 19. Групни рад у основношколској настави
 20. Предности и ограничења тандемског рада у основношколској настави
 21. Тимски рад учитеља и предметних наставника
 22. Организација и реализација додатне наставе у основној школи
 23. Фактори који утичу на објективност оцењивања у настави
 24. Индивидуализовано оцењивање ученика
 25. Настава у малим сеоским школама

 

 Увод у тумачење књижевности

 доц. др Бриндуша Жујка

 1.  Мотиви повратка у детињство у прози Јона Креанге и Радуа Флоре.
 2. Трагикомично у делима Ј.Л. Карађалеа.
 3. Симболизам у румунској лирици.
 4. Еволуција румунског романа у послератном периоду.
 5. Књижевност на румунском језику писана у Војводини као специфични мост сарадње између српске и румунске културе.

 

 

 

   Методика наставе румунског језика и књижевности

   доц. др Маринел Негру

 1.  Унутрашња организација речника – методичко-научни приступ у млађим разредима основне школе
 2. Савремено и традиционално у евалуацији наставе румунског језика у млађим разредима основне школе.
 3. Методички проблеми у обради именице у млађим разредима основне школе.
 4. Психопедагошки и методички аспекти усвајања читања и писања код деце млађег школског узраста.
 5. Развој креативних способности ученика кроз читање.

 

Методика физичког васпитања

проф.др Даница Џиновић Којић

 1.  Структура моторичких способности деце предшколског узраста
 2. Структура морфолошких карактеристика деце предшколског узраста
 3. Анализа извођења моторичких тестова предшколске деце у зависности од доба дана
 4. Утицај естетско-конвенционих кретних активности на моторичко понашање предшколске деце
 5. Утицај полиструктурално-ацикличних кретних активности на моторичко понашање предшколске деце
 6. Ефекат функционалног оптерећења у зависности од врсте моторне активности
 7. Стање ухрањености као предиктивни фактор биотичких моторичких знања предшколске деце
 8. Телесни раст и развој предшколске деце пре уписа у школу
 9. Поткожно масно ткиво као реметећи фактор биотичких моторичких знања предшколске деце
 10. Подударност избора спортских активности предшколске деце у зависности од њихових моторичких способности

 

Методика развоја говора

проф. др Зорица Цветановић

 1. Развијање предчиталачких вештина у васпитно-образовном раду
 2. Графомоторичке вежбе у васпитно-образовном раду
 3. Облици усменог изражавања деце предшколског узраста
 4. Говорне радионице у васпитно-образовном раду
 5. Рецитовање у функцији развоја говора предшколског детета
 6. Материјали за рад на развоју говора детета у предшколској установи
 7. Лексичке вежбе и развој говора предшколског детета

 

Методика развоја говора

доц. др Валерија Јанићијевић

 1. Творба речи у васпитно-образовном раду – методички аспект
 2. Песничко дело Григора Витеза у контексту Методике развоја говора
 3. Проза Душана Радовића у васпитно-образовном раду
 4. Методички приступ разговорним играма у раду са предшколском децом
 5. Ситуационе игре у предшколској установи

 

Методика развоја говора

доц. др Вишња Мићић

 1. Игролики приступ настајању сложеница у раду са децом предшколског узраста
 2. Синтаксичке вежбе као подстицај развоја говора предшколске деце
 3. Семантичке и стилске вежбе као подстицај развоја говора предшколске деце
 4. Интертекстуалне везе као чинилац избора и редоследа читања књижевних дела у раду са децом предшколског узраста
 5. Лик Марка Краљевића у савременој поезији за децу – методички аспект
 6. Уметнички одговори на етику традиционалне басне (у поезији Бране Црнчевића, Душка Трифуновића, Бранка Стевановића и др.) – методички аспект
 7. Улога загонетки у васпитно-образовном раду

 

Методика наставе српског језика и књижевности

проф. др Зорица Цветановић

 1. Писмене вежбе у настави почетног читања и писања
 2. Проблемско-истраживачки поступци обраде бајке у разредној настави
 3. Методички приступ баснама Доситеја Обрадовића
 4. Методичко тумачење народних басни у разредној настави
 5. Моделовање часова граматике у млађим разредима основне школе
 6. Лингвометодички текст у разредној настави
 7. Облици усменог и писменог изражавања у разредној настави
 8. Методичко сачињавање плана за усмено и писмено изражавање ученика
 9. Школски писмени задаци у разредној настави српског језика
 10. Интерпретативно читање у млађим разредима основне школе

 

Методика наставе српског језика и књижевности

доц. др Валерија Јанићијевић

 1. Стилске фигуре у разредној настави
 2. Поезија Григора Витеза у разредној настави
 3. Поезија Драгомира Ђорђевића у разредној настави
 4. Бајке Гроздане Олујић у разредној настави
 5. Поезија Душана Радовића у разредној настави

 

Методика наставе српског језика и књижевности

доц. др Вишња Мићић

 1. Развој појмова субјекат и предикат у првом циклусу наставе српског језика
 2. Развој појма прилошке одредбе у првом циклусу наставе српског језика
 3. Аналитичко-синтетички приступ реченици у разредној настави
 4. Интертекстуалне везе у програмском избору лектире
 5. Лик Марка Краљевића у савременој књижевности за децу – методички аспект
 6. Методички приступ делу Владимира Андрића

 

Методика наставе природе и друштва

проф. др Нада Вилотијевић

 1.  Значај пројектне наставе за социјализацију ученика у настави природе и друштва
 2. Повезаност тематског планирања и интегративне наставе
 3. Улога игролике наставе у социјализацији ученика у првом циклусу образовања у настави пририоде и друштва
 4. Улога мулитмедије у настави природе и друштва
 5. Заступљеност еколошких садржаја у настави природе и друштва
 6. Место и улога одрживог развоја у настави природе и друштва
 7. Родна равноправност у уџбеницима природе и друштва

 

Методика природе и друштва

проф. др Вељко Банђур, доц. др Сања Благданић

 1.  Методичке специфичности конструисања наставних средстава у настави природе и друштва
 2. Наставни садржаји из природе и друштва од почетка 20. века до данас – континуитет и промене
 3. Квалитет знања ученика о физичким садржајима у настави природе и друштва
 4. Интеграција садржаја из природе и друштва и математике у млађим разредима основне школе – могућности и ограничења
 5. Типови питања и ниво знања који се захтева од ученика у радним свескама за Свет око нас и Природу и друштво
 6. Методичка функција сликовних извора знања у уџбеницима за Свет око нас
 7. Методичка функција сликовних извора знања у уџбеницима за Природу и друштво
 8. Методичке специфичности реализације огледа у настави природе и друштва
 9. Методичке специфичности пројектне наставе у настави природе и друштва
 10. Значај и специфичности ученичких белешки у настави природе и друштва
 11. Методичке специфичности коришћења различитих врста географских карата у настави природе и друштва
 12.  Графичко приказивање садржаја у настави природе и друштва – могућности и ограничења
 13. Дигиталне игре у настави природе и друштва
 14. Вредновање знања ученика из природе и друштва применом  информационих технологија
 15. Примена отворених WEB алата у настави природе и друштва

 

Методика наставе природе и друштва

     доц. др Зорица Веиновић

 1.  Активности у природи и упознавање околине
 2. Истраживачке активности у упознавању околине: значај и могућности
 3. Уџбеници из упознавања околине за припремни предшколски програм
 4. Улога еколошког филма у упознавању околине
 5. Саобраћајно васпитање у упознавању околине
 6. Метода разговора у упознавању околине
 7. Интегративне активности у упознавању околине
 8. Упознавање околине: методички поступци у упознавању живог света
 9. Амбијентално учење у упознавању околине
 10. Образовање и васпитање за животну средину у упознавању околине
 11. Развијање функционалног знања у упознавању околине

 

Филозофија са етиком

проф. др Дејан Вук Станковић

 1. Појам паидеје у грчкој филозофији
 2. Етика врлине и морално образовање
 3. Платонова филозофија образовања -етичkи аспект
 4. Русоова филозофија образовања и хришћанска етика
 5. Морална структура образовања у филозофији Имануела Канта;
 6. Утилитаристичка етика и образовање код Џона Стјуарта Мила;
 7. Етички аспекти појма Bildung
 8. Етика прагматизма и образовање у филозофији Џона Дјуиа;
 9. Аналитичка филозофија образовања –етички аспект
 10. Етика и образовање: постмодернистички изазов

 

Српски језик/Српски језик I

Доц. др Бојана Милосављевић, Српски језик/Српски језик I

 1. Лексика у основношколским уџбеницима за предмет Свет око нас
 2. Најзначајнија лексикографска остварења код нас – једнојезични речници српскога језика
 3. Лексичко-граматичке одлике научног стила на примеру уџбеника за предмет Свет око нас
 4. Говорна етикеција у драмама Јована Стерије Поповића
 5. Стилске фигуре из угла граматике
 6. Експресивност у српском језику
 7. Београдски стил у контексту развоја српског књижевног језика у првој половини 20. века
 8. Језичко-стилска анализа кратких народних форми: пословица, загонетки, брзалица.

 

Српски језик/Српски језик I

Доц. др Горан Зељић

 1. Синтакса реченице у основношколским уџбеницима
 2. Александар Белић као нормативиста – Белићев правопис
 3. Бројне именице и изведенице од бројева у систему врста речи
 4. Правописни изузеци – компаративна анализа нормативних приручника после Другог светског рата
 5. Стандардизација верзалних и вербализованих скраћеница
 6. Фонолошка и морфолошка адаптација скраћеница из страних језика
 7. Декомпоновани предикат и функционалностилска маркираност
 8. Српски правопис за средње школе из 1914. године Милана Петровића и данашња правописна норма
 9. Футуроид у делима савремених српских писаца
 10. Морфофонолошка правила и изузеци у граматичким приручницима од М. Стевановића до данас

 

Предшколска педагогија

Породична педагогија

Проф. др Драгана Богавац

 1. Дезинтегрисана породица и проблеми остваривања њене васпитне функције
 2. Положај детета у породици кроз историју
 3. Међуоднос родитељских улога
 4. Структура и функционалност породице
 5. Комуникацијски односи у породици
 6. Позиција родитељске моћи
 7. Типови родитеља и проблеми у породичним улогама
 8. Родитељске вредности и васпитање детета
 9. Концепт и димензије родитељства
 10. Педагошко образовање родитеља
 11. Нове парадигме за стварање квалитетних предшколских установа
 12. Врсте и карактеристике концепција предшколског васпитања и образовања
 13. Системи предшколског васпитања и образовања у европском контексту
 14. Компетенцијски профил васпитача у предшколској установи
 15. Положај детета у предшколској установи
 16. Дисконтинуитет између предшколске установе и школе
 17. Глобални процеси и развој предшколских програма
 18. Модели дисциплине на предшколском нивоу
 19. Развој предшколског васпитања и образовања у Србији
 20. Развијање самосталности код детета на предшколском узрасту

 

Методика наставе физичког

проф. др Драган Мартиновић

 1. Брзина као моторичка способност у настави физичког васпитања
 2. Окретност као комплексна моторичка димензија у настави физичког васпитања
 3. Издржљивост као моторичка способност у настави физичког васпитања
 4. Мере организације и обезбеђења наставног процеса у физичком васпитању
 5. Методички принципи у настави физичког васпитања
 6. Проверавање, евидентирање и оцењивање у настави физичког васпитања
 7. План исхране за специфичне спортове
 8. „Трим – стаза“
 9. Карактеристике моторичког развоја децембар
 10. Спорт као интегрални део система физичке културе
 11. Менаџмент и маркетинг у спорту
 12. Религија и спорт
 13. Допинг у спорту
 14. Трчање на кратким стазама и штафетна трчања
 15. Оријентациона трчања, трчање кроса и маратона
 16. Основи технике бацања
 17. Физичко васпитање у служби јачања здравог раста детета
 18. Ритмичке игре и музика у настави физичког васпитања
 19. Вежбе са коришћењем разних справа и реквизита у настави физичког васпитања