Image Map   sporazum   sporazum

Докторске студије – Студије

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ


СТУДИЈСКИ ПЛАН ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА >>>

* * *

ПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА >>>

 

* * *

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Наслов докторске дисертације: Ефекти хоризоталне унутарпредметне интеграције у разредној настави математике

Кандидат: Мика Ракоњац

Време: 19. фебруар 2019. у 14:00 часова

Детаљније >>>

***