baner-za-pripremnu-nastavu   baner-za-sajt   Image Map

Библиотека

Библиотека данас поносно чува наслове који су били саставни део фондова Мушке учитељске школе, Женске учитељске школе, Мешовите учитељске школе, Учитељске школе, Педагошкe академијe за образовање наставника разредне наставе и Педагошкe академијe за образовање васпитача (касније Виша школа за образовање васпитача). Она је специфично сведочанство о установама које су последњег столећа школовале будуће учитеље и васпитаче.

Библиотека Учитељског факултета у фонду има преко 57 000 библиотечких јединица. Налази се на две локације, у улици Краљице Наталије 43 и у улици Љутице Богдана 46, на укупној површини од  223 м2 . У обе зграде Библиотека се састоји из читаонице и радне просторије за библиотекаре са књижним фондом. Читаонице су светле, климатизоване и функционалне. Њени фондови су приступачни студентима и запосленима на Учитељском факултету, а под посебним условима и свим другим корисницима.

IMG_7845

У Библиотеци постоји више врста каталога: лисни азбучни каталог, електронски каталог ММАRC, а од 2016. године, Библиотека је приступила Виртуелној библиотеци Србије (ВБС) увођењем Cobiss програма. Фонд је распоређен по стручним областима (УДК систему). Најфреквентнији део фонда су уџбеници за основну школу, високошколски уџбеници и приручници, референсне збирке и часописи (Иновације у настави, Методичка пракса, Учитељ, Настава и васпитање, Педагогија, Психологија, Педагошка стварност, Летопис Матице српске, Детињство, Предшколско дете…).

isecak

Електронски каталог Библиотеке Учитељског факултета

Дигитална колекција библиотеке Учитељског факултета

Електронски извори

КоБСОН, Електронски часописи и базе података
КоБСОН, упутство за промену прокси сервера
Srpski citatni indeks – SCIndeks
PHAIDRA – Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду
E-teze Univerziteta u Beogradu
Google Scholar
Докторске дисертације на увиду јавности

Радови одбрањени на Учитељском факултету у Београду

Мастер радови одбрањени 2008-2017. (број рада 1-1051, потребно најавити позајмицу дан раније)
Мастер радови одбрањени 2018-  (број рада 1052-  ,могуће погледати истог дана)
Докторске дисертације

Корисни линкови

Узајамни каталог библиотека у Србији
Регионална библиотечка мрежа
WorldCat
Дигитална Народна библиотека Србије
Дигитална Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Пројекат Антологија српске књижевности
Иновације у настави
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Институт за педагошка истраживања
Друштво психолога Србије
Мрежа организација за децу Србије MODS
Савез учитеља Републике Србије
Центар за образовне политике

Библиографије

IMG_7848

Издвојен део фонда чине дипломски, специјалистички, магистарски, мастер радови и докторске дисертације. Због уштеде простора, али и лакшег добијања информација, примерци докторских теза и мастер радова чувају се и у електронској форми. Фонд Ретке књиге броји 67 јединица и има статус архивске грађе.

Посебне целине у фонду су поклон библиотеке Слободана Ђукића, Евдокије Марковић и Габријеле Крагујевић. Представљају сведочанство о непрекидној бризи некадашњих запослених и ученика ове образовне куће о Библиотеци.

Свесни значаја и богатства наслеђеног фонда, библиотекари настављају да прикупљају, разврставају, чувају и дају на коришћење библиотечку грађу. Ивентарисање и сигнирање грађе данас је олакшано информационим технологијама, нарочито увођењем Cobiss програма.

IMG_7876

Библиотекари прате издавачку делатност Факултета презентацијом нових књига путем изложби. Поред просторија Библиотеке, у холу, континуирано допуњују изложбену поставку издања. Приређују и друге врсте изложби.

Како би се фонд Библиотеке заштитио и приближио корисницима, поштујући ауторска права, започета је дигитализација библиотечке грађе. Корисници би имали прилику да много лакше приступе вредним и ретким садржајима које Библиотека нуди превазилазећи временско-просторна ограничења.

Контакт:

tel: 011/3615-225, 2686-787 (локал 131 или тастер 5)

e-mail: biblioteka@uf.bg.ac.rs

 

Јелица Илић Минић, библиотекар

e-mail: Jelica.Ilic@uf.bg.ac.rs

 

Владимир Брборић, библиотекар

e-mail: vladimir.brboric@uf.bg.ac.rs

Радно време:

  • Библиотеке у Краљице Наталије 43 је од 9.00 до 17.00 часова радним данима
  • Библиотеке у Љутице Богдана 46 је од 8.00 до 16.00 часова радним данима

 

novi-logo-cir
novi-logo-cir
novi-logo-cir
novi-logo-cir
Медијски прилози
Актуелно
obuka
obuka
obuka
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
dnevnik
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони Учитељског факултета:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу Учитељског факултета можете контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 09–10 часова.

Категорије вести
Архива вести