baner-svecani-prijem  

Библиотека

Библиотека постоји од 1946. године, а уписана је у регистар Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ решењем 06-130/6 од 12.02.1996. године. Од тада својим постојањем тежи да оствари модерну библиотеку као услужну делатност у оквиру наставног процеса.IMG_7845

Рад Библиотеке оријентисан је ка корисницима у сталном трагању за бољим решењима да се што успешније задовољe потребе и студената и наставника .

Библиотечки фонд је смештен у два објекта:
зграда Учитељског факуктета у Краљице Наталије број 43
зграда Учитељског факултета у Љутице Богдана број 46.

Библиотека Учитељског факултета у свом фонду има преко 50.000 књига, часописа, дипломских, специјалистичких, магистарских, мастер и докторских радова које студенти могу да користе сваког дана.

Нови наслови у Библиотеци

 

Корисни линкови

Узајамни каталог библиотека у Србији
Електронски каталог Библиотеке Учитељског факултета
Регионална библиотечка мрежа
WorldCat

Електронски извори

КоБСОН, Електронски часописи и базе података
КоБСОН, упутство за промену прокси сервера
Srpski citatni indeks – SCIndeks
PHAIDRA – Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду
E-teze Univerziteta u Beogradu
Google Scholar
Докторске дисертације на увиду јавности

Радови одбрањени на Учитељском факултету у Београду

Мастер радови
Докторске дисертације

Корисни линкови

Пројекат Антологија српске књижевности
Иновације у настави
Дигитална Народна библиотека Србије
Дигитална Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Институт за педагошка истраживања
Друштво психолога Србије
Мрежа организација за децу Србије MODS
Савез учитеља Републике Србије
Центар за образовне политике

Библиографије

Највећи део фонда је смештен према стручним областима. Најфреквентнији део фонда су уџбеници, основношколски уџбеници, референсна збирка, часописи. Фонд се састоји из различитих области: српског језика, лингвистике, књижевности, педагогије, психологије, филозофије, социологије, информатике и образовне технологије, уметности, а већи део фонда припада литератури из методика основношколских предмета и методика за рад васпитача у предшколским установама. У фонду IMG_7848постоји обавезна лектира за сваки предмет. На сајту се налази и Антологија српске књижевности у електронском облику са делима важним за испите из књижевности.

У Библиотеци постоји лисни азбучни каталог, електронски каталог, затим каталог дипломских, мастер, магистарских и докторских радова.

У елктронској бази података налазе се све књиге у објекту Краљице Наталије бр. 43, док се Библиотеци у Љутице Богдана бр. 46 користи лисни азбучни каталог.

У оба објекта налазе се уз Библиотеку и читаонице са дневним светлом и климатизоване које могу да се користе сваког раданог дана.

Књиге у Библиотеци су набављене куповином, поклонима и разменом.

У Библиотеци раде професори библиотекари :

IMG_7876

  1. Љубица Гвоздић
  2. Јелица Илић-Минић
  3. Биљана Милатовић

Књижни фонд могу да користе сви уписани студенти, постдипломци на Учитељском факултету. Књиге се позајмљују уз остављени

документ ( индекс, личну карту, возачку дозволу, пасош).

На паноу испред библиотеке редовно је постављена изложба нових књига, затим пригодне изложбе поводом разних

јубилеја и награда.

У просторијама Библиотеке организију се и продајне изложбе књига.

БИБЛИОТЕКА ради сваког радног дана:

Краљице Наталије бр. 43

радно време 09-17h ( радним данима)

Љутице Богдана бр. 46

радно време 08-16 h (даним данима)

 

ПРИЛОГ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ

Документарни филм о историји и страдању Народне библиотеке Србије (6. април 1941 – 6. април 2016.) >>>

Актуелно
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
Guides
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони Учитељског факултета:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу Учитељског факултета можете контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 10–11 часова и 14–15 часова.

Категорије вести