Image Map   sporazum   sporazum

Докторске тезе

Кандидат/ауторНаслов/ТемаМенторГодина одбране/Датум издањаБрој рада
Василијевић, ДанијелаУтицај индивидуализоване наставе на квалитет знања о природиБанђур, Вељко, 1950-2005.1
Милинковић, ЈасминаЕфекат изабране репрезентације на успешност увођења елемената вероватноће и статистике у настави математикеДејић, Мирко, 1953- 2005.2
Крекић, ВалеријаСавремене методичке трансформације елемената комбинаторике у почетној настави математикеДејић, Мирко, 1953-2007.3
Цветановић, ЗорицаМетодичка структура и функција читанки у млађим разредима основне школеМилатовић, Вук, 1943-20092007.4
Мишчевић, ГорданаУтицај кооперативне наставе природе и друштва на квалитет знања ученикаБанђур, Вељко, 1950-2008.5
Вучковић, ДијанаМетодичка интерпретација лирске поезије у млађим разредима основне школеМилатовић, Вук, 1943-20092008.6
Јоцић, ЗорицаПроблемска настава граматикеМилатовић, Вук, 1943-20092008.7
Костић, СлавицаНастава матерњег и не матерњег језика у српско-мађарској билингвалној средини у првом разреду основне школеЈовановић, Александар, 1949-2009.8
Шобајић, ДрагољубРазвој пијанистичке технике у почетној настави клавираСтојановић, Гордана, 1945-2010.9
Марковић, МирјанаСтруктура и значења језичког изражавања ученика у млађим разредима основне школеРадовић-Тешић, Милица, 19462010.10
Јовић-Милетић, АлександраИнтеграција традиционалног и класичног музичког образовања у настави почетног музичког описмењавања Стојановић, Гордана, 1945-2010.11
Благданић, СањаИсторијски садржаји у настави природе и друштваБанђур, Вељко, 1950-2011.12
Зељић, МаријанаМетодичка трансформација алгебарских садржаја у почетној настави математикеДејић, Мирко, 1953-2011.13
Пурић, ДалиборкаДоживљавање, разумевање и тумачење књижевног дела у млађим разредима основне школеЈовановић, Александар, 1949-2011.14
Негру, МаринелСрпско-румунски билингвилизам код деце млађег узрастаРадовић-Тешић, Милица, 1946-2012.15
Прушевић-Садовић, ФилдузаУтицај савремених наставних медија на квалитет непосредне комуникације у настави природе и друштваШеховић, Сефедин, 1960-2013.16
Трифковић, НадаСтручно усавршавање наставника у функцији управљања развојним променама у наставном процесуРадовановић, Ивица, 1957-2013.17
Мрђа, МирелаИнтерактивна настава математике у млађим разредима основне школеДејић, Мирко, 1953-2013.18
Мићић, ВишњаСинтаксичка анализа реченице у млађим разредима основне школеРадовић-Тешић, Милица, 19462013.19
Јовић, СавоМетодички приступ епским народним песмама са јеванђељским мотивимаЈовановић, Александар, 1949-2013.20
Ковачевић, ЗорицаКонтинуитет у оспособљавању деце предшколског и млађег школског узраста за самостално учењеБанђур, Вељко, 1950- 2013.21
Веиновић, ЗорицаПотрошачки начин живота и проблеми у животној средини у настави природе и друштваБанђур, Вељко, 1950-2013.22
Мандић, АлександраМетодичка трансформација васпитно-образовних садржаја у функцији развоја почетних математичких појмоваДејић, Мирко, 1953-2013.23
Јанићијевић, ВалеријаНастава теорије књижевности у млађим разредима основне школеЈовановић, Александар, 1949-2013.24
Ђокић, ОливераРеално окружење у почетној настави геометријеДејић, Мирко, 1953-2013.25
Еззадеен И. КамукаЗаступљеност савремене образовне технологије у либијским школамаМандић, Данимир, 1964-2013.26
Марковић, Иван Ј.Методички аспекти шаха у млађим разредима основне школеМартиновић, Драган, 1951-2014.27
Лазић, Бојан Д.Пропедевтичко увођење садржаја о разломцима у аритметици за млађе разреде основне школеМилинковић Јасмина, 1965-2015.28
Ристановић, Душан П,Улога пројектног модела рада у настави природе и друштваБанђур, Вељко, 1950-2015.29
Илић, ВојиславИнформационо-комуникациона технологија као фактор подизања квалитета наставе ликовне културеМандић, Данимир, 1964-2015.30
Вечански Николић, Вера Д.Развојни потенцијали и модалитети коришћења ручно израђених играчака на предшколском узрастуХаџи-Јованчић, Невена, 1954-2015.31
Павловић, Марија П.Улога ликовног дела у васпитању и образовању деце предшколског и основношколског узрастаХаџи-Јованчић, Невена, 1954-2015.32
Стошић, Александра Л.Функционалност уџбеничког комплета у развоју вокалних способности ученика млађих разреда основне школеСтојановић, Гордана, 1945-2015.33
Ђукановић, М. МиркоУлога мултимедија у реализацији наставе природе и друштваБанђур, Вељко, 1950-2016.34
Бранковић, Драган С.Значај превентивних вежбања за развој моторичких способности и морфолошких карактеристика код ученика млађих разреда основне школеМартиновић, Драган, 1951-2016.35
Никшић, Нака К.Методичка функција песама новопазарског краја у настави елементарне музичке писмености млађих разреда основне школеЛелеа, Јон, 1951-2016.36
Келемен, Љиљана Ј.Методички приступ усвајању морфолошких облика речиРадовић-Тешић, Милица, 1946-2016.37
Ивковић, Магдалена М.Методички приступ историјској бајци у разредној наставиЈовановић, Александар, 1949-2017.39
Станковић, Душан С.Улога система за управљање учењем и поучавањем у настави природе и друштваШеховић, Сефедин, 1960-2017.40
Пртљага, Снежана Л.Пројект метода као фактор подстицања креативности ученикаСтојановић, Александар, 1970-2017.41
Стојановић, Радмила Н.Улога уџбеника у процесу музичког
описмењавања ученика млађих разреда основне школе
Требјешанин, Биљана, 1950-
Ђурђановић, Миомира, 1970-
2018.42
Ракоњац,
Мика М.
Ефекти хоризонталне унутарпредметне интеграције у разредној настави математикеМилинковић,
Јасмина, 1965-
2018.43

 

Актуелно
obuka
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
dnevnik
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони Учитељског факултета:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу Учитељског факултета можете контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 10–11 часова и 14–15 часова.

Категорије вести
Архива вести