Sajt Savremeno Virtuelna tura FB IN YT   Image Map   Пошаљите нам ваше  сугестије на имејл:

Акредитација 2015

УВЕРЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ

Уверење о акредитацији установе
Уверење о акредитацији установе >>>

Уверења о акредитацији основних академских студија
Студијски програм за образовање учитеља >>>
Допуна уверења о акредитацији студијског програма за образовање учитеља – Вршац
Допуна уверења о акредитацији студијског програма за образовање учитеља – Нови Пазар
Студијски програм за образовање васпитача у предшколским установама >>>

Уверења о акредитацији мастер академских студија
Студијски програм за образовање дипломираних учитеља – мастер >>>
Допуна уверења о акредитацији студијског програма за образовање дипломираних учитеља – мастер >>>
Студијски програм за образовање дипломираних васпитача у предшколским установама – мастер >>>

Уверење о акредитацији докторских академских студија
Допуна уверења о акредитацији докторских академских студија >>>

АКРЕДИТАЦИЈА УСТАНОВЕ

Стандард 1 – Основни задаци и циљеви високошколске установе >>>

АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Смер за образовање учитеља – основне академске студије

Стандард 1 – Структура студијског програма >>>
Стандард 2 – Сврха студијског програма >>>
Стандард 3 – Циљеви студијског порграма >>>
Стандард 4 – Компетенције дипломираних студената >>>
Књига предмета >>>
Књига наставника >>>

Смер за образовање учитеља – мастер академске студије

Стандард 1 – Структура студијског програма >>>
Стандард 2 – Сврха студијског програма >>>
Стандард 3 – Циљеви студијског програма >>>
Стандард 4 – Компетенције дипломираних студената >>>
Књига предмета >>>
Књига наставника >>>

Смер за образовање васпитача – основне академске студије

Стандард 1 – Структура студијског програма >>>
Стандард 2 – Сврха студијског програма >>>
Стандард 3 – Циљеви студијског програма >>>
Стандард 4 – Компетенције дипломираних студената >>>
Књига предмета >>>
Књига наставника >>>

Смер за образовање васпитача – мастер академске студије

Стандард 1 – Структура студијског програма >>>
Стандард 2 – Сврха студијског програма >>>
Стандард 3 – Циљеви студијског програма >>>
Стандард 4 – Компетенције дипломираних студената >>>
Књига предмета >>>
Књига наставника >>>
Допуна уверења о акредитацији студијског програма Мастер академских студија Образовање мастер васпитача >>>

Докторске студије из методике наставе

Стандард 1 – Структура студијског програма >>>
Стандард 2 – Сврха студијског програма >>>
Стандард 3 – Циљеви студијског програма >>>
Стандард 4 – Компетенције дипломираних студената >>>
Књига предмета >>>
Књига наставника >>>
Књига ментора >>>