Sajt Savremeno Virtuelna tura FB IN YT   Image Map   Пошаљите нам ваше  сугестије на имејл:

Студентски парламент – Студентски живот

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

Школска 2022/23. година

Телефон: 011/3615 225, локал 106.

e-mail: studentski.parlament@uf.bg.ac.rs

Рад са студентима:

средом, 10.30-13.00 часова, канцеларија бр. 36/III, Краљице Наталије 43.

 

 

ЧЛАНОВИ:

I година
/, студијски програм за образовање учитеља
/, студијски програм за образовање васпитача

II година
Јована Терић, студијски програм за образовање васпитача

III година
Анђела Омеровић, студијски програм за образовање учитеља, председник Студентског парламента

Наталија Миладиновић, студијски програм за образовање учитеља, потпредседник Студентског парламента
Ксенија Радоњић, студијски програм за образовање васпитача

/, студијски програм за образовање васпитача

IV година
Ана Аџић, студијски програм за образовање учитеља, секретар Студентског парламента
Александра Вуковић, студијски програм за образовање

/, студијски програм за образовање васпитача

/, студијски програм за образовање васпитача

Мастер студије
Анастасија Мартиновић
Аница Рајичић

Наставно одељење у Вршцу
Душко Инђић

Наставно одељење у Новом Пазару
Аидина Жупић

 

 

Студентски парламент Учитељског факултета Универзитета у Београду основан је априла месеца 2007. године. Парламент броји 17 чланова са свих година студија студената који наставу похађају на матичном Факултету и у наставним одељењима у Вршцу и Новом Пазару. Студентски парламент има председника, потпредседника и секретара, и састаје се једном месечно, а по потреби и чешће. Парламент се бави актуелним студентским питањима и проблемима, заступа интересе студената пред руководством Факултета, делегира једног студента Факултета у Студентски парламент Универзитета у Београду, који заступа интересе студената свог Факултета на нивоу Универзитета, делегира четири студента у Савет Факултета, по два члана у Одбор за Културну, уметничку, јавну и спортску делатност Факултета и Одбор за организовање годишњег Научног скупа на Факултету. Све то је у циљу подизања квалитета свих процеса у настави која се одвија на Учитељском факултету Универзитета у Београду.

 

П Р А В И Л Н И К >>>