Image Map   sporazum

Студентски парламент – Студентски живот

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

e-mail: studentski.parlament@uf.bg.ac.rs

ЧЛАНОВИ:

Председник Студентског парламента:
Немања Станков, студијски програм за образовање учитеља
062/8080357

Потпредседник Студентског парламента:
Марија Миладиновић, студијски програм за образовање васпитача

Секретар Студентског парламента:
Александра Ђорђевић, студијски програм за образовање васпитача

I година
Ана Ракић, студијски програм за образовање учитеља
Александра Ђорђевић, студијски програм за образовање васпитача

II година
Биљана Ђурђевић, студијски програм за образовање учитеља
Намања Станков, студијски програм за образовање учитеља
Крсто Миливојевић, студијски програм за образовање васпитача

III година
Војкан Вуковић, студијски програм образовање учитеља
Симона Кањевац, студијски програм за образовање учитеља
Марија Миладиновић, студијски програм за образовање васпитача
Даница Николић, студијски програм за образовање васпитача

IV година
Андријана Јевтић, студијски програм за образовање учитеља
Немања Миладиновић, студијски програм за образовање учитеља
Анђела Петронијевић, студијски програм за образовање васпитача
Војисла Милованчевић, студијски програм за образовање васпитача

Мастер студије
Милана Пиваш, студијски програм за образовање учитеља
Тамара Стојић, студијски програм за образовање васпитача

Наставно одељење у Вршцу
Тамара Милутинов

Наставно одељење у Новом Пазару
Милица Бишевац

 

 

 

Студентски парламент Учитељског факултета је основан априла месеца 2007. године. Парламент брји 17 чланова са свих година студија студената који наставу похађају на матичном Факултету и у наставним одељењима у Вршцу и Новом Пазару. Студентски парламент има председника, потпредседника и секретара, и састаје се једном месечно, а по потреби и чешће. Парламент се бави актуелним студентским питањима и проблемима, заступа интересе студената пред руководством Факултета, делегира једног студента Факултета у Студентски парламент Универзитета у Београду који заступа интересе студената свог Факултета на нивоу Универзитета, делегира четири студента у Савет Факултета, по два члана у Одбор за Културну, уметничку, јавну и спортску делатност Факултета и Одбор за организовање годишњег Научног скупа на Факултету. Све то је у циљу подизања квалитета свих процеса у настави која се одвија на Учитељском факултету Универзитета у Београду.

 

П Р А В И Л Н И К >>>