poziv-2020   Image Map   poziv-2020   Image Map

Студентски парламент – Студентски живот

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

Школска 2019/19. година

Телефон: 011/3615 225, локал 106.

e-mail: studentski.parlament@uf.bg.ac.rs

Рад са студентима:

петком, 13.00-15.00 часова, канцеларија бр. 27, Краљице Наталије 43.

 

ЧЛАНОВИ:

I година
– , студијски програм за образовање учитеља
– , студијски програм за образовање васпитача

II година
Милош Живковић, студијски програм за образовање учитеља

III година
Иван Стевановић, студијски програм за образовање учитеља
Урош Милојковић, студијски програм за образовање учитеља
Јована Миленковић, студијски програм за образовање васпитача
Александра Ољача, студијски програм за образовање васпитача

IV година
Александра Филиповић, студијски програм за образовање васпитача
Јелена Радојичић, студијски програм за образовање васпитача, потпредседник Студентског парламента
Ива Медојевић, студијски програм за образовање учитеља, секретар Студентског парламента
Виолета Миливојевић, студијски програм за образовање учитеља, председник

Мастер студије
Предраг Поповић, представник студената са мастер студија, студијски програм за образовање учитеља
– , студијски програм за образовање васпитача

Наставно одељење у Вршцу
Јелена Станојковић

Наставно одељење у Новом Пазару
Демир Рујевић

 

Студентски парламент Учитељског факултета Универзитета у Београду основан је априла месеца 2007. године. Парламент броји 17 чланова са свих година студија студената који наставу похађају на матичном Факултету и у наставним одељењима у Вршцу и Новом Пазару. Студентски парламент има председника, потпредседника и секретара, и састаје се једном месечно, а по потреби и чешће. Парламент се бави актуелним студентским питањима и проблемима, заступа интересе студената пред руководством Факултета, делегира једног студента Факултета у Студентски парламент Универзитета у Београду, који заступа интересе студената свог Факултета на нивоу Универзитета, делегира четири студента у Савет Факултета, по два члана у Одбор за Културну, уметничку, јавну и спортску делатност Факултета и Одбор за организовање годишњег Научног скупа на Факултету. Све то је у циљу подизања квалитета свих процеса у настави која се одвија на Учитељском факултету Универзитета у Београду.

 

П Р А В И Л Н И К >>>