Image Map   ucitelj-za-digitalno-drustvo   ucitelj-za-digitalno-drustvo

Студентски парламент – Студентски живот

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

Школска 2018/19. година

Телефон: 011/3615 225, локал 106.

e-mail: studentski.parlament@uf.bg.ac.rs

Рад са студентима:

понедељком, 11.00-13.00 и петком, 13.00-15.00 часова, канцеларија бр. 27, Краљице Наталије 43.

 

ЧЛАНОВИ:

I година
Милош Живковић, студијски програм за образовање учитеља
– , студијски програм за образовање васпитача

II година
Иван Стевановић, студијски програм за образовање учитеља
Јована Миленковић, студијски програм за образовање васпитача, секретар Студентског парламента
– , студијски програм за образовање васпитача

III година
Виолета Миливојевић, студијски програм за образовање учитеља
Ива Медојевић, студијски програм за образовање учитеља
Јелена Радојичић, студијски програм за образовање васпитача
Александра Филиповић, студијски програм за образовање васпитача

IV година
Јована Нехватал, студијски програм за образовање учитеља
Предраг Поповић, студијски програм за образовање учитеља
Милица Томић, студијски програм за образовање васпитача, председник Студентског парламента
Тина Костадиновић, студијски програм за образовање васпитача, потпредседник Студентског парламента

Мастер студије
– , студијски програм за образовање учитеља
– , студијски програм за образовање васпитача

Наставно одељење у Вршцу
Марко Тодоровић

Наставно одељење у Новом Пазару
Демир Рујевић

 

Студентски парламент Учитељског факултета Универзитета у Београду основан је априла месеца 2007. године. Парламент броји 17 чланова са свих година студија студената који наставу похађају на матичном Факултету и у наставним одељењима у Вршцу и Новом Пазару. Студентски парламент има председника, потпредседника и секретара, и састаје се једном месечно, а по потреби и чешће. Парламент се бави актуелним студентским питањима и проблемима, заступа интересе студената пред руководством Факултета, делегира једног студента Факултета у Студентски парламент Универзитета у Београду, који заступа интересе студената свог Факултета на нивоу Универзитета, делегира четири студента у Савет Факултета, по два члана у Одбор за Културну, уметничку, јавну и спортску делатност Факултета и Одбор за организовање годишњег Научног скупа на Факултету. Све то је у циљу подизања квалитета свих процеса у настави која се одвија на Учитељском факултету Универзитета у Београду.

 

П Р А В И Л Н И К >>>