Image Map   Image Map

Студентски парламент – Студентски живот

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

Школска 2019/19. година

Телефон: 011/3615 225, локал 106.

e-mail: studentski.parlament@uf.bg.ac.rs

Рад са студентима:

петком, 13.00-15.00 часова, канцеларија бр. 27, Краљице Наталије 43.

 

ЧЛАНОВИ:

I година
Ангелина Јојић, студијски програм за образовање учитеља
Ксенија Радоњић, студијски програм за образовање васпитача

II година
Ана Аџић, студијски програм за образовање учитеља, секретар Студентског парламента

III година
Ања Васовић, студијски програм за образовање учитеља, потпредседник Студентског парламента
Милош Живковић, студијски програм за образовање учитеља, председник Студентског парламента
Анастасија Мартиновић, студијски програм за образовање васпитача
Аница Рајичић, студијски програм за образовање васпитача

IV година
-, студијски програм за образовање учитеља
-, студијски програм за образовање васпитача,

Мастер студије
– , студијски програм за образовање учитељ
– , студијски програм за образовање васпитача

Наставно одељење у Вршцу
Душко Инђић

Наставно одељење у Новом Пазару
Демир Рујевић

 

Студентски парламент Учитељског факултета Универзитета у Београду основан је априла месеца 2007. године. Парламент броји 17 чланова са свих година студија студената који наставу похађају на матичном Факултету и у наставним одељењима у Вршцу и Новом Пазару. Студентски парламент има председника, потпредседника и секретара, и састаје се једном месечно, а по потреби и чешће. Парламент се бави актуелним студентским питањима и проблемима, заступа интересе студената пред руководством Факултета, делегира једног студента Факултета у Студентски парламент Универзитета у Београду, који заступа интересе студената свог Факултета на нивоу Универзитета, делегира четири студента у Савет Факултета, по два члана у Одбор за Културну, уметничку, јавну и спортску делатност Факултета и Одбор за организовање годишњег Научног скупа на Факултету. Све то је у циљу подизања квалитета свих процеса у настави која се одвија на Учитељском факултету Универзитета у Београду.

 

П Р А В И Л Н И К >>>