Image Map   ucitelj-za-digitalno-drustvo   ucitelj-za-digitalno-drustvo

У припреми

15.12.2016

Учитељски факултет Универзитета у Београду у сарадњи са Институтом за педагошка истраживања у Београду, Педагошким факултетом Универзитета „Св. Климент Охридски“ у Битољу, Факултетом за образовне науке, психологију и друштвене науке Универзитета „Аурел Влајку“ у Араду, Педагошким факултетом Универзитета у Марибору, Универзитетом за образовање наставника у Бјену, Учитељским факултетом Свеучилишта у Загребу и Вишом педагошком школом у Новом Сончу, организује међународни научни скуп који ће бити одржан 26. и 27. маја 2017. године. Тема скупа је „Проблеми и дилеме савремене наставе у теорији и пракси“. Ценећи Ваш допринос у областима које наведена тема обухвата, позивамо Вас да учествујете у раду скупа.

Позивно писмо >>>

Смештај >>>

Тематски оквир скупа >>>

 

Teacher Education Faculty of the University of Belgrade is proud to announce its scientific conference to be held on 26 and 27 May 2017, organised in cooperation with the Institute for Educational Research in Belgrade, Pedagogical Faculty of the University St Climent Ohridski in Bitola, Faculty for Educational Sciences, Psychology and Social Sciences of the University Aurel Vlaicu in Arad, Pedagogical Faculty of the University of Maribor, University for Teacher Education in Bienne, Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, and Institute for Pedagogical Research of the State Higher Vocational School in Nowy Sacz. The conference theme is Problems and Dilemmas of Teaching and Learning Theory and Practice in Formal Education. We would appreciate your contribution to the proposed scientific area and invite you to participate in the Conference.

Call for papers >>>

Accommodation >>>

Conference tracks >>>