Sajt Savremeno Virtuelna tura FB IN YT   Image Map   Пошаљите нам ваше  сугестије на имејл:

Историјат

kn

Образовање учитеља у Србији има дугу традицију и оно траје пуних 180 година. Памте се три датума у развоју образовања учитеља: јануара 1871. године почиње са радом Учитељска школа у Србији, са седиштем у Крагујевцу. Године 1878. она је пресељена у Београд, док је 1812. године основана Прва српска Учитељска школа у Сент Андреји, која је 1816. године пресељена у Сомбор. Учитељска школа у Београду делује од 1878. године, са прекидима у ратним годинама, све до септембра 1972. године.

ljb

Септембра месеца 1972. године започела је са радом Педагошка академија у Београду, а за протеклих двадесет година у њој је дипломирало хиљаду наставника разредне наставе.

Скупштина Републике Србије, 1. јула 1993. године, усваја Закон о учитељским факултетима у Републици Србији, те на тај начин Учитељски факултет у Београду исте године, 30. септембра, почиње са својим радом.

Дана 9. октобрa 1997. године дипломирали су први студенти Учитељског факултета у Београду. Факултет организује последипломске, магистарске и специјалистичке студије из дидактичко-методичких наука.

Декани Учитељског факултета:

  1. проф. др Младен Вилотијевић (1993–2001),
  2. проф. др Гордана Стојановић (2002),
  3. проф. др Светлана Безданов-Гостимир (2002–2003),
  4. проф. др Александар Јовановић (2003–2012),
  5. проф. др Миле Савић (2012–2014),
  6. проф. др Биљана Требјешанин, вршилац дужности (2014–2015 ),
  7. проф. др Данимир Мандић, (2015–30. 09. 2023).

Kао резултат финализације статусне промене  спајања уз припајање Више школе за образовање васпитача у Београду Учитељском факултету Универзитета у Београду, који по значају има идентитетски карактер рангa статусне промене, Влада Републике Србије је донела Одлуку о промени назива Учитељског факултета Универзитета у Београду у Факултет за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду. Ова Одлука је објављена у Службеном гласнику РС бр. 127/2022.     Процес спајања уз припајање Више школе за образовање васпитача Учитељском факултету Универзитета у Београду, дуг 15 година,   одвијао се у више фаза, и подразумевао је програмске, организационе, кадровске и имовинско-правне промене, мењајући суштински и сам Учитељски факултет, како у унутрашњој организацији, тако и у комуникацији са окружењем, стварајући нову институцију која ће развијати и ширити своју делатност и школовати нови високообразовани излазни профили.

Декани Факултета за образовање учитеља и васпитача:

  1. проф. др Данимир Мандић, (1. 10. 2023–).

 

 

Монографија >>>