baner-za-pripremnu-nastavu   baner-za-sajt   Image Map

Историјат

kn

Образовање учитеља у Србији има дугу традицију и оно траје пуних 180 година. Памте се три датума у развоју образовања учитеља: јануара 1871. године почиње са радом Учитељска школа у Србији, са седиштем у Крагујевцу. Године 1878. она је пресељена у Београд, док је 1812. године основана Прва српска Учитељска школа у Сент Андреји, која је 1816. године пресељена у Сомбор. Учитељска школа у Београду делује од 1878. године, са прекидима у ратним годинама, све до септембра 1972. године.

ljb

Септембра месеца 1972. године започела је са радом Педагошка академија у Београду, а за протеклих двадесет година у њој је дипломирало хиљаду наставника разредне наставе.

Скупштина Републике Србије, 1. јула 1993. године, усваја Закон о учитељским факултетима у Републици Србији, те на тај начин Учитељски факултет у Београду исте године, 30. септембра, почиње са својим радом.

Дана 9. октобрa 1997. године дипломирали су први студенти Учитељског факултета у Београду. Факултет организује последипломске, магистарске и специјалистичке студије из дидактичко-методичких наука.

Декани Учитељског факултета:

  1. проф. др Младен Вилотијевић (1993–2001),
  2. проф. др Гордана Стојановић (2002),
  3. проф. др Светлана Безданов-Гостимир (2002–2003),
  4. проф. др Александар Јовановић (2003–2012),
  5. проф. др Миле Савић (2012–2014),
  6. проф. др Биљана Требјешанин, вршилац дужности (2014–2015 ).
  7. проф. др Данимир Мандић, (2015–)

Монографија >>>