Image Map   sporazum   sporazum

Обука за ИКТ

О пројекту

ИКТ обука наставника разредне наставе

Учитељски факултет из Београда и Завод за унапређивање образовања и васпитања дана 16.10.2017. потписали  су Уговор о пословноj сарадњи са циљем подизања ИТ компетенција  наставника разредне наставе, којим се Завод  обавезује да организује и спроведе обуке наставника разредне наставе за подизање ИТ компетенција учитеља, а све у складу са Предлогом приоритетних циљева и активности свих органа државне управе и служби Владе за унапређење ИТ сектора у Србији, бр: 119-01-00138/2016-05/3 од 27. децембра 2016., као и у складу са планом активности Завода/ЦПР-а за 2017. годину. За креирање обуке  је задужен Учитељски факултет из Београда.

Водитељи обуке су аутори и водитељи програма обуке  стручног усавршавања за достизање основног нивоа компетенција наставника коју  је организовао и спровео Завод за унапређивање образовања и васпитања, одобрене решењем бр 153-03-00018/2017-03 од 17.07.2017.  и стручна лица које је  именовао  декан Учитељског факултета у Београду.

 

Материјали за ИКТ обуку

 

Примери домаћих задатака полазника обуке пилот пројекта ИКТ обука наставника разредне наставе

 

Актуелно
obuka
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
dnevnik
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони Учитељског факултета:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу Учитељског факултета можете контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 10–11 часова и 14–15 часова.

Категорије вести
Архива вести