Image Map   Image Map

ПРАВНА АКТА

01. Статут Универзитета у Београду

02. Одлука о измени Статута Универзитета у Београд

03. Статут Учитељског факултета

3.1. Одлуке Сената – Сагласност на Статут и измене Статута

04. Универзитетски правилник о дисциплинској одговорности студената

05. Правилник о раду Учитељског факултета – пречишћени текст

05.1 Правилник о раду Учитељског факултета

05.2 Одлука о допуни Правилника о раду

05.3 Одлука о изменама и допунама Правилника о раду

05.4 Одлука о изменама и допунама Правилника о раду

05.5 Одлука о изменама и допунама Правилника о раду

05.6 Одлука о изменама и допунама Правилника о раду

05.7 Одлука о изменама и допунама Правилника о раду

05.8 Одлука о изменама и допунама Правилника о раду

06. Правилник основних студија са Режимом студија

07. Правилник о мастер студијама – пречишћени текст.

7.1 Правилник о условима, начину и поступку уписа и студирања на мастер студијама

7.2 Одлука о изменама и допунама Правилника о условима, начину и поступку уписа и студирања на мастер студијама

7.3 Одлука о изменама Правилника о условима, начину и поступку уписа и студирања на мастер студијама.

08. Правилник о докторским студијама

09 Правилник о начину полагања дипломског испита

10. Пословник о раду Наставно научног већа – пречишћени текст

10.1. Послоник о раду Наставно-научног већа (2012. год.)

10.2 Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Наставно-научног већа Учитељског факкултета  

11. Пословник о раду Савета Учитељског савета – пречишћени текст.

12. Правилник о избору сарадника

13. Правилник о раду библиотеке

14. Правилник о издавачкој и наставној литератури

15. Правилник о процедури пријема студената на основне академске студије прог степена

16. Правилник о ауторским хонорарима за издања Учитељског факултета (Пречишћени текст)

16.1 Правилник о ауторским хонорарима за издања Учитељског факултета

16.2 Одлука о изменам и допунама Правилника о ауторским хонорарима за издања Учитељског факултета.

17. Правилник о раду студентске службе

18. Правилник о раду и организацији студентског парламента

19. Правилник о суфинансирању учешћа на научним скуповима и усавршавањима у Републици Србији и иностранству

20. Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту

21. Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке

21.1 Одлука о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке

22. Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама

23. Правилник о вредновању ваннаставних активности студената Учитељског факултета Универзитета у Београду

24. Правилник о раду центра за континуирану едукацију на Учитељском факултету

25. Годишњи план контроле јавних набавки за 2018. годину

26. Правилник о учешћу факултета у обезбеђивању услова за научно-истраживачки и уметнички рад, образовање и стручно усавршавање наставника и сарадника факултета >>>

27. Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду

28. Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

29. Правилник о поклонима запослених на Учитељском факултету универзитета у Београду

30. Правилник о поступку узбуњивања на Учитељском факултету универзитета у Београду

31. Правилник о располагању опремом добијеном/купљеном од средстава добијених учешћем факултета у научноистраживачким пројектима

32

Актуелно
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони Учитељског факултета:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу Учитељског факултета можете контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 10–11 часова и 14–15 часова.

Категорије вести
Архива вести