Sajt Savremeno Virtuelna tura FB IN YT   Image Map   Пошаљите нам ваше  сугестије на имејл:

Акредитација 2009

АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

УСТАНОВА

Стандард 1 – Основни задаци и циљеви високошколске установе

 

АКРЕДИТАЦИЈА

АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ >>>

 

УВЕРЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ

 

 

Уверење о акредитацији установе >>>

Уверења о акредитацији основних академских студија

Студијски програм за образовање учитеља >>>

Студијски програм за образовање васпитача у предшколским установама >>>

Уверења о акредитацији дипломских академских студија

Студијски програм за образовање дипломираних учитеља – мастер >>>

Студијски програм за образовање дипломираних васпитача
у предшколским установама – мастер >>>

Уверење о докторским студијама >>>

Смер за образовање учитеља – основне академске студије

Стандард 1 – Структура студијског програма
Стандард 2 – Сврха студијског програма
Стандард 3 – Циљеви студијског порграма
Књига предмета
Књига наставника

Смер за образовање учитеља – дипломске академске студије – мастер

Стандард 1 – Структура студијског програма
Стандард 2 – Сврха студијског програма
Стандард 3 – Циљеви студијског програма
Књига предмета
Књига наставника

Смер за образовање васпитача – основне академске студије

Стандард 1 – Структура студијског програма
Стандард 2 – Сврха студијског програма
Стандард 3 – Циљеви студијског програма
Књига предмета
Књига наставника

Смер за образовање васпитача – дипломске академске студије – мастер

Стандард 1 – Структура студијског програма
Стандард 2 – Сврха студијског програма
Стандард 3 – Циљеви студијског програма
Књига предмета
Књига наставника

Докторске студије из методике разредне наставе

Стандард 1 – Структура студијског програма
Стандард 2 – Сврха студијског програма
Стандард 3 – Циљеви студијског програма
Књига предмета
Књига наставника