Image Map   sporazum   sporazum

Учитељи – Вежбаонице

РАСПОРЕД МЕТОДИЧКИХ ВЕЖБИ У ШКОЛАМА ВЕЖБАОНИЦАМА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШК. 2018/19. ГОДИНЕ – КОНАЧНО

Прва група >>>

Друга група >>>

Трећа група >>>

Четврта група >>>

Пета група >>>

Шеста група >>>

Седма група >>>

Осма група >>>

Девета група >>>

Десета група >>>

Једанаеста група >>>

Дванаеста група >>>

* * *

Обавештење о методичким вежбама у школама вежбаоницама и распоред наставних недеља >>>

За евентуална питања, сугестије или недоумице доћи лично или доставити на имејл nenad.sindjelic@uf.bg.ac.rs .

* * *

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈАВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕТОДИЧКИХ ВЕЖБИ У ШКОЛАМА ВЕЖБАОНИЦАМА

˗ летњи семестар шк. 2018/19. године ˗

Студијски програм за образовање учитеља

Детаљније >>>

* * *