Image Map   Image Map

Учитељи – Вежбаонице

РАСПОРЕД МЕТОДИЧКИХ ВЕЖБИ У ШКОЛАМА ВЕЖБАОНИЦАМА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

Прва група >>>

Друга група >>>

Трећа група >>>

Четврта група >>>

Пета група >>>

Шеста група >>>

Седма група >>>

Осма група >>>

Девета група >>>

Десета група >>>

Једанаеста група >>>

Дванаеста група >>>

Обавештење о вежбаоницама и распоред наставних недеља >>>

* * *

24. јануар 2022. – ПРИЈАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕТОДИЧКИХ ВЕЖБИ У ВЕЖБАОНИЦАМА
˗ летњи семестар шк. 2021/22. године ˗
Оба студијска програма

Детаљније >>>

Методичке вежбе у вежбаоницама (летњи семестар шк. 2021/22. године) – Студијски програм за образовање учитеља

Детаљније >>>

* * *