Image Map   baner-za-pripremnu-nastavu   Image Map   poziv-2020

Јавне набавке 2022 на које се закон не примењује

01. Јавна набавка добара, набавка репрезентације 2/22
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

02. Јавна набавка услуга, услуга кетеринга и ресторанских услуга 3/22
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

03. Јавна набавка добара, набавка канцеларијског материјала 4/22
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

04. Јавна набавка добара, набавка канцеларијског намештаја 5/22
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

05. Јавна набавка добара, набавка литературе за библиотеку 6/22
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

06. Јавна набавка добара, набавка материјала за текуће одржавање оба објекта Факултета 7/22
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

07. Јавна набавка добара – набавка тонера за штампаче и фото копир машине 8/22
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

09. Јавна набавка услуга – коришћење базена 9/22
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

10. Јавна набавка услуга – промотивне, логистичке и остале маркетиншке услуге 10/22
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

11. Јавна набавка добара – набавка материјала за одржавање хигијене просторије запослених 11/22
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

12. Јавна набавка услуга – услуга дезинфекције 12/22
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

13. Јавна набавка добара – набавка рачунарске опреме 13/22
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

14. Јавна набавка услуга – услуга образовања 14/22
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

15. Јавна набавка услуга – услуга одржавања система видео надзора у оба објекта Факултета 15/22
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

16. Јавна набавка добара – набавка резервних делова за одржавање аудио, видео и рачунарске опреме 16/22
Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

17. Јавна набавка услуга – услуга штампе и сродних услуга – рекламни материјал 17/22 (одлука у прилогу)

Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

18. Јавна набавка услуга – услуга референта за непосредно организовање и спровођење превентивних мера заштите од пожара за оба објекта Факултета 18/22

Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

19. Јавна набавка услуга – услуга референта безбедности и здравља на раду за оба објекта Факултета 19/22

Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

20. Јавна набавка услуга – одржавање грејних уређаја у оба објекта Факултета 20/22

Одлука о издавању наруџбенице >>>

 

21. Јавна набавка услуга – медицинске услуге 22/22

Одлука о издавању наруџбенице >>>

novi-logo-cir
novi-logo-cir
novi-logo-cir
novi-logo-cir
Медијски прилози
Испити – Јули
Актуелно
obuka
obuka
obuka
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
dnevnik
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони Учитељског факултета:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу Учитељског факултета можете контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 09–10 часова.

Категорије вести
Архива вести