Image Map   Image Map

Мастер студије – Изборни предмети

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ КУРС  МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Преузми листу >>>

МЕТОДИЧКИ ИЗБОРНИ КУРС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм за образовање учитеља школска 2021/22. година

Преузми листу >>>

 

МЕТОДИЧКИ ИЗБОРНИ КУРС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм за образовање васпитача школска 2021/21. година

Преузми листу >>>

 

Учитељи

Избирни предметни курс

Интернет технологија у образовању >>>

Лектура и коректура текста >>>

Од идеје до производа – пројектни приступ учењу и поучавању >>>

Основни видови физичке културе >>>

Тумачење књижевног текста – на примерима књижевности за децу и младе на румунском језику >>>

Холистички приступ настави енглеског језика >>>

 

Изборни методички курс

Савремени методички правци у настави енглеског језика >>>

Савремени методички правци у настави информатике >>>

Савремени методички правци у настави ликовне културе >>>

Савремени методички правци у настави румунског језика и књижевности >>>

Савремени методички правци у настави српског језика и књижевности >>>

Савремени методички правци у настави физичког васпитања >>>

 

Васпитачи

Избирни предметни курс

Интернет технологија у образовању >>>

Лектура и коректура текста >>>

Образовна политика и предшколско васпитање и образовање >>>

Образовни менаџмент >>>

Физичко васпитање и здравље предшколског детета >>>

 

Изборни методички курс

Савремени методички правци у информатичком образовању >>>

Савремени методички правци у ликовном васпитању >>>

Савремени методички правци у упознавању околине >>>

Савремени методички правци у физичком васпитању >>>

Савремени токови у методици развоја говора >>>