baner_naucni_skup   Image Map

Мастер студије – Изборни предмети

 

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ПО МЕТОДИЧКОМ ИЗБОРНОМ КУРСУ

Савремени методички правци у настави српског језика и књижевности (Учитељи) >>>

Савремени методички правци у настави румунског језика и књижевности (Учитељи) >>>

Савремени методички правци у настави природе и друштва (Учитељи) >>>

Савремени методички правци у настави музичке културе (Учитељи) >>>

Савремени методички правци у разредној настави математике (Учитељи) >>>

Савремени методички правци у настави ликовне културе (Учитељи) >>>

Савремени методички правци у настави физичког васпитања (Учитељи) >>>

Савремени методички правци у ликовном васпитању (Васпитачи) >>>

Савремени методички правци у физичком васпитању (Васпитачи) >>>

* * *

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ПО ПРЕДМЕТНОМ ИЗБОРНОМ КУРСУ

Основни видови физичке културе (Учитељи) >>>

Интернет технологија у образовању (Учитељи) >>>

Интернет технологија у образовању (Васпитачи) >>>

Идентификација и рад са математички надареном децом (Учитељи)>>>

Идентификација и рад са математички надареном децом (Васпитачи) >>>

Физичко васпитање и здравље предшколског детета (Васпитачи)>>>

* * *

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ КУРС  МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Преузми листу >>>

МЕТОДИЧКИ ИЗБОРНИ КУРС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм за образовање учитеља школска 2015/16. година

Преузми листу >>>

 

МЕТОДИЧКИ ИЗБОРНИ КУРС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм за образовање васпитача школска 2015/16. година

Преузми листу >>>