Image Map   ucitelj-za-digitalno-drustvo   ucitelj-za-digitalno-drustvo

Мастер студије – Изборни предмети

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ КУРС  МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Преузми листу >>>

МЕТОДИЧКИ ИЗБОРНИ КУРС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм за образовање учитеља школска 2018/19. година

Преузми листу >>>

 

МЕТОДИЧКИ ИЗБОРНИ КУРС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм за образовање васпитача школска 2018/19. година

Преузми листу >>>

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Учитељи

 

Избирни предметни курс

Дигиталне игре и алати у образовању >>>

Елементи занимљиве математике у млађим разредима основне школе >>>

Интернет технологија у образовању >>>

Лектура и коректура текста >>>

Образовни менаџмент >>>

Од идеје до производа – пројектни приступ учењу и поучавању >>>

Основни видови физичке културе >>>

 

Изборни методички курс

Савремени методички правци у настави ликовне културе >>>

Савремени методички правци у настави музичке културе >>>

Савремени методички правци у настави природе и друштва >>>

Савремени методички правци у настави српског језика и књижевности >>>

Савремени методички правци у настави физичког васпитања >>>

Савремени методички правци у разредној настави математике >>>

 

Васпитачи

 

Избирни предметни курс

Дигиталне игре и алати >>>

Интернет технологије у образовању >>>

Лектура и коректура текста >>>

Образовни менаџмент >>>

Физичко васпитање и здравље предшколског детета >>>

 

Изборни методички курс

Савремени методички правци у ликовном васпитању >>>

Савремени методички правци у упознавању околине >>>

Савремени методички правци у физичком васпитању >>>