Image Map   Image Map

Мастер студије – Изборни предмети

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ КУРС  МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Преузми листу >>>

МЕТОДИЧКИ ИЗБОРНИ КУРС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм за образовање учитеља школска 2017/18. година

Преузми листу >>>

 

МЕТОДИЧКИ ИЗБОРНИ КУРС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм за образовање васпитача школска 2017/18. година

Преузми листу >>>

СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Учитељи

Дигиталне игре и алати у образовању >>>

Елементи занимљиве математике у млађим разредима ОШ >>>

Интернет технологија у образовању >>>

Основни видови физичке културе >>>

Психологија у разредној настави >>>

Савремени методички правци у настави румунског језика и књижевности >>>

Савремени методички правци у настави ликовне културе >>>

Савремени методички правци у настави математике >>>

Савремени методички правци у настави музичкe културе >>>

Савремени методички правци у настави српског језика и књижевности >>>

Савремени методички правци у настави физичког васпитања >>>

Тумачење књижевног текста – на примерима књижевности за децу и младе на румунсом језику >>>

 

Васпитачи

Дигиталне игре и алати у образовању >>>

Идентификација и рад са математички надареном децом >>>

Интернет технологија у образовању >>>

Савремени методички правци у ликовном васпитању >>>

Савремени методички правци у музичком васпитању >>>

Савремени методички правци у физичком васпитању >>>

Физичко васпитање и здравље предшколског детета >>>