baner-za-pripremnu-nastavu   baner-za-sajt   Image Map

Archive for August 2011

КОНКУРС ЗА УПИС КАНДИДАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

На основу члана 83. Закона о високом образовању (Службени гласник РС, број 76/05) и члана 77. Статута Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, број 131/06) Универзитета у Београду је расписао:

КОНКУРС

ЗА УПИС КАНДИДАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

за школску 2011/2012. годину

 

Општи услови конкурса

На студијски програм мастера на Учитељском факултету уписаће се:

– мастер учитељ 140 студената

– мастер васпитач у предшколским установама 140 студената.

Висина школарине за студенте прве године мастер студија износи 90.000,00 динара.

У прву годину мастер студија могу се уписати кандидати који имају стечено високо образовање – Смер за образовање професора разредне наставе и Смер за образовање васпитача у предшколским установама (240 ЕСПБ).

Кандидати који конкуришу за упис на мастер студије рангираће се на основу Правилиника о условима, начину и поступку уписа и студирања на мастер студијама (у прилогу).

Накнада за трошкове конкурса у износу од 5.000,00 динара се уплаћује на жиро-рачун Учитељског факултета број: 840-1906666-26 позив на број 32100708 модел 97.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије ових докумената и то:

1. Диплому о завршеним основним студијама,

2. Уверење о положеним испитима, (у износу од 1.500,00 динара), позив на број 85112007)

 

Конкурсни рокови

Пријављивање кандидата за упис на прву годину мастер академские студије је од 15.  09. до 29. 09. 2011. године у времену од 10:00 до 14:00 часова.

* * *

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УПИСА И СТУДИРАЊА НА МАСТЕР СТУДИЈАМА >>>

novi-logo-cir
novi-logo-cir
novi-logo-cir
novi-logo-cir
Медијски прилози
Актуелно
obuka
obuka
obuka
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
dnevnik
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони Учитељског факултета:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу Учитељског факултета можете контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 09–10 часова.

Категорије вести
Архива вести