Image Map   ucitelj-za-digitalno-drustvo   ucitelj-za-digitalno-drustvo

Библиографије

Персоналне библиографије Једна од апликација коју омогућава библиотечко-информациони систем COBISS, је и израда персоналних библиографија истраживача. Овакав информациони систем омогућава успостављање евиденција истраживача и установа националних библиотечко-информационих система, као и стандардизовано вођење библиографија научних радника и установа. Научним радницима и истраживачима из Србије омогућен је онлајн испис својих персоналних библиографија.

Библиографије могу исписати сви научни и стручни радници из Србије којима је додељена шифра истраживача и за чије радове постоје записи у узајамној бази података. Услов да се поједина јединица из базе података правилно укључи у персоналну библиографију јесте да запис, осим основних библиографских података (аутор, наслов, година издавања, издавач…), садржи и шифру по типологији документа/дела и шифру истраживача.

Списак истраживача Учитељског факултета којима су додељене шифре у оквиру система CRIS (Current Research Information Systems). Шифру истраживача додељује Универзитетска библиотека Светозар Марковић на основу захтева који садржи следеће податке: презиме, име, датум рођења, подручје делатности; институција у којој је запослен; катедра/одељење, радно место, адреса, телефон, мејл.

novi-logo-cir
Медијски прилози
Испити – продужен октобар
Актуелно
obuka
naucni
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
dnevnik
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони Учитељског факултета:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу Учитељског факултета можете контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 10–11 часова и 14–15 часова.

Категорије вести
Архива вести