Image Map   ucitelj-za-digitalno-drustvo   ucitelj-za-digitalno-drustvo

Основне студије – Резултати испита

27. децембар 2016. – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати I и II колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

23. децембар 2016. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати I и II колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

23. децембар 2016. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати I и II колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

12. децембар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Београд

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

12. децембар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

12. децембар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ- Вршац

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

05. децембар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

05. децембар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

29. новембар 2016. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 2

Резултати колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

29. новембар 2016. – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати I колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

29. новембар 2016. – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати I колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

28. новембар 2016. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

17. новембар 2016. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати I колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

17. новембар 2016. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати I колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

04. октобар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

04. октобар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

04. октобар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

04. октобар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

03. октобар 2016. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

03. октобар 2016. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК II – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита ( Учитељи ) >>>

* * *

02. октобар 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита ( Васпитачи ) >>>

* * *

02. октобар 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита ( Учитељи ) >>>

* * *

29. октобар 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита ( Васпитачи ) >>>

* * *

29. септембар 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

28. септембар 2016. –  МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2016. –  СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2016. –  СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

25. септембар 2016. –   СОЦИОЛОГИЈЕ ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

25. септембар 2016. –  СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

25. септембар 2016. –  ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

25. септембар 2016. –  МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА I

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2016. –  МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2016. –  УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

22. септембар 2016. –  ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА, ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА – ОБАВЕШТЕЊЕ

Детаљније >>>

* * *

22. септембар 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

21. септембар 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Вршац

Резултатити испита >>>

* * *

21. септембар 2016. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

21. септембар 2016. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

21. септембар 2016. – МАТЕМАТИКА I

Резултатити испита >>>

* * *

21. септембар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

21. септембар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

21. септембар 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

21. септембар 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

21. септембар 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

20. септембар 2016. – МАТЕМАТИКА II

Резултатити испита >>>

* * *

19. септембар 2016. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултатити испита >>>

* * *

19. септембар 2016. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултатити испита >>>

* * *

19. септембар 2016. – ОБРАЗОВАЊE ЗА МЕДИЈЕ

Резултатити испита >>>

* * *

19. септембар 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултатити испита >>>

* * *

19. септембар 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултатити испита >>>

* * *

17. септембар 2016. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултатити испита ( Васпитачи ) >>>

* * *

15. септембар 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултатити испита ( Васпитачи ) >>>

* * *

15. септембар 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултатити испита >>>

* * *

15. септембар 2016. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултатити испита >>>

* * *

07. септембар 2016. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Вршац

Резултатити испита >>>

* * *

06. септембар 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултатити испита >>>

* * *

06. септембар 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултатити испита >>>

* * *

06. септембар 2016. –  СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултатити испита >>>

* * *

05. септембар 2016. –  СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултатити испита >>>

* * *

05. септембар 2016. –  УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Учитељи

Резултатити испита >>>

* * *

05. септембар 2016. –  МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултатити испита и првог колоквијума >>>

* * *

01. септембар 2016. –  КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ – Учитељи

Резултатити испита >>>

* * *

01. септембар 2016. –  КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ – Васпитачи

Резултатити испита >>>

* * *

01. септембар 2016. –  УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултатити испита >>>

* * *

31. август 2016. –  МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА – Васпитачи

Резултатити испита >>>

* * *

31. август 2016. –  МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултатити испита >>>

* * *

31. август 2016. –  ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултатити испита >>>

* * *

29. август 2016. –  МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултатити испита >>>

* * *

26. август 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК I и II

Резултатити испита >>>

* * *

26. август 2016. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултатити испита >>>

* * *

26. август 2016. – МАТЕМАТИКА 1

Резултатити испита >>>

* * *

25. август 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултатити испита >>>

* * *

25. август 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултатити испита >>>

* * *

25. август 2016. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ – Вршац

Резултатити испита >>>

* * *

25. август 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Учитељи

Резултатити испита >>>

* * *

25. август 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – Учитељи

Резултатити испита >>>

* * *

25. август 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – Васпитачи

Резултатити испита >>>

* * *

24. август 2016. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултатити испита >>>

* * *

24. август 2016. – MАТЕМАТИКА II

Резултатити испита >>>

* * *

24. август 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I и II

Резултатити испита >>>

* * *

24. август 2016. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ – Учитељи

Резултатити испита >>>

* * *

22. август 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК – Васпитачи

Резултатити испита >>>

* * *

22. август 2016. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултатити испита >>>

* * *

22. август 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултатити испита >>>

* * *

22. август 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултатити испита >>>

* * *

14. јули 2016. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултатити испита >>>

* * *

13. јули 2016. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ I

Резултатити испита >>>

* * *

13. јули 2016. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ II

Резултатити испита >>>

* * *

13. јули 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултатити испита >>>

* * *

13. јули 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултатити испита >>>

* * *

13. јули 2016. – ОБРАЗОВAЊE ЗА МЕДИЈЕ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

12. јули 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

12. јули 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

12. јули 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

12. јули 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

11. јули 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

11. јули 2016. – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултатити испита >>>

* * *

9. јули 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

9. јули 2016. – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултатити испита >>>

* * *

8. јули 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

7. јули 2016. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултатити испита >>>

* * *

7. јули 2016. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултатити испита >>>

* * *

6. јули 2016. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултатити испита >>>

* * *

6. јули 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

6. јули 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

5. јули 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

5. јули 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

5. јули 2016. – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултатити испита >>>

* * *

4. јули 2016. – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултатити испита >>>

* * *

4. јули 2016. – МАТЕМАТИКА 1

Резултатити испита >>>

* * *

1. јули 2016. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултатити испита >>>

* * *

30. јун 2016. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултатити испита >>>

* * *

30. јун 2016. – МАТЕМАТИКА 2

Резултати испита >>>

* * *

24. јун 2016. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ I

Резултати испита >>>

* * *

23. јун 2016. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

23. јун 2016. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

22. јун 2016. – ОБРАЗОВАЊА ЗА МЕДИЈЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

22. јун 2016. – СОЦИОЛОГИЈA ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

22. јун 2016. – СОЦИОЛОГИЈA ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

21. јун 2016. –  ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита >>>

* * *

21. јун 2016. –  УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

20. јун 2016. –  СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

20. јун 2016. –  СЛИКА ДЕТЕТА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 20. ВЕКА

Резултати испита >>>

* * *

16. јун 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

16. јун 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

16. јун 2016. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

16. јун 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита – (Васпитачи) >>>

* * *

16. јун 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита – (Учитељи, писмени део) >>>

* * *

16. јун 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

16. јун 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

16. јун 2016.  – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита (писмени део) >>>

јун 2016 (редовни) >>>

јун 2016 (ванредни) >>> 

* * *

16. јун 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултатити другог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

16. јун 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

16. јун 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита (писмени) >>>

* * *

16. јун 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

16. јун 2016. – МЕТОДИКА ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

Резултати испита >>>

* * *

14. јун 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊA 1

Резултатити испита >>>

* * *

14. јун 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊA 2

Резултатити испита >>>

* * *

14. јун 2016. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултатити испита >>>

* * *

13. јун 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ I

Резултатити испита >>>

* * *

13. јун 2016. – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

13. јун 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултатити испита >>>

Резултати другог колоквијума >>>

* * *

13. јун 2016. – МАТЕМАТИКА 1

Резултатити испита >>>

* * *

13. јун 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

10. јун 2016. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултатити испита >>>

* * *

10. јун 2016. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултатити испита >>>

* * *

09. јун 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 и 2

Резултатити испита >>>

* * *

09. јун 2016. – МАТЕМАТИКА 2

Резултатити писменог испита >>>

* * *

08. јун 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

07. јун 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

На усмени испит у среду, 15. јуна 2016. године позивају се:

Преузми листу >>>

* * *

06. јун 2016. – СОЦИОЛОГИЈA ОБРАЗОВАЊА

Резултатити испита >>>

* * *

06. јун 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултатити испита (Васпитачи) >>>

* * *

05. јун 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултатити испита (Учитељи) >>>

* * *

04. јун 2016. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ 1

Резултатити испита >>>

* * *

04. јун 2016. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ 2

Резултатити испита >>>

* * *

04. јун 2016. – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ 2

Резултатити испита >>>

* * *

02. јун 2016. – МАТЕМАТИКА 1

Резултатити I и II колоквијума >>>

* * *

30. мај 2016. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултатити поправног колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

30. мај 2016. – МАТЕМАТИКА 2

Резултатити првог колоквијума >>>

* * *

30. мај 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултатити другог колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

17. мај 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултатити колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

09. мај 2016. – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

23. април 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – ВРШАЦ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

21. април 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита и колоквијума >>>

* * *

11. април 2016. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ, Одељење у Новом Пазару

Резултати испита >>>

* * *

11. април 2016. – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

11. април 2016. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

11. април 2016. – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МЕДИЈЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

11. април 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

11. април 2016. –  СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

08. април 2016. – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

08. април 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

08. април 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита (Васпитачи)>>>

* * *

08. април 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

08. април 2016. – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита (Васпитачи)>>>

* * *

07. април 2016. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

07. април 2016. – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

07. април 2016. – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита >>>

* * *

07. април 2016. – МАТЕМАТИКА 1

Резултати испита >>>

* * *

07. април 2016. – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита и колоквијума>>>

* * *

06. април 2016. – СЛИКА ДЕТЕТА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 20. ВЕКА

Резултати испита >>>

* * *

06. април 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

05. април 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦE

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

05. април 2016. – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦА

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

05. април 2016. – МАТЕМАТИКЕ 2

Резултати испита >>>

* * *

01. април 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК I и II – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

31. март 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

31. март 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

31. март 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

31. март 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

31. март 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

30. март 2016. – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

30. март 2016. – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

30. март 2016. – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 1

Резултати колоквијума >>>

* * *

25. март 2016. – МАТЕМАТИКА I

Резултати првог колоквијума >>>

* * *

25. март 2016. – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

25. март 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

22. март 2016. – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита >>>

* * *

22. март 2016. – ОБРАЗОВНA ТЕХНОЛОГИЈA

Резултати првог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

22. март 2016. – МАТЕМАТИКА 2

Резултати првог колоквијума >>

* * *

04. март 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати првог колоквијума (учитељи) >>>

* * *

04. март 2016. – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати првог колоквијума (васпитачи) >>>

* * *

10. фебруар  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

09. фебруар  – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ II

Резултати испита >>>

* * *

09. фебруар  – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ II

Резултати испита >>>

* * *

08. фебруар  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

08. фебруар  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

08. фебруар  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

05. фебруар  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

05. фебруар  –  МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

05. фебруар  –  МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

04. фебруар  –  УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

03. фебруар  –  СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита >>>

* * *

02. фебруар  –  ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита >>>

* * *

02. фебруар  –  ОБРАЗОВНA ТЕХНОЛОГИЈA

Резултати испита >>>

* * *

02. фебруар  –  СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

30. јануар  –  СЛИКА ДЕТЕТА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 20. ВЕКА

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

29. јануар 2016  – МАТЕМАТИКA 2

Резултати испита >>>

* * *

29. јануар 2016  – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

28. јануар 2016  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

27. јануар 2016  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

(УЧИТЕЉИ И ВАСПИТАЧИ)

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА, ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ У ПРЕТХОДНИМ ИСПИТНИМ

РОКОВИМА И ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ПОЧИЊЕ У ПЕТАК, 29. ЈАНУАРА 2016. У 10 ЧАСОВА У УЧИОНИЦИ 37.

Резултати испита (Учитељи) >>>

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

26. јануар 2016  – СРПСКИ ЈЕЗИК I и II

Резултати испита >>>

* * *

26. јануар 2016  – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА –  вршац

Резултати испита >>>

* * *

26. јануар 2016  – СРПСКИ ЈЕЗИК I и II – вршац

Резултати испита >>>

* * *

25. јануар 2016  – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

25. јануар 2016  – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Резултати испита >>>

* * *

22. јануар 2016  – СРПСКИ ЈЕЗИК I – учитељи и васпитачи

Резултати испита >>>

* * *

22. јануар 2016  – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ – васпитачи

Резултати другог теста >>>

* * *

20. јануар 2016  – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА – учитељи

Резултати поправног колоквијума >>>

* * *

20. јануар 2016  – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА – васпитачи

Резултати поправног колоквијума >>>

* * *

19. јануар 2016  – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА – учитељи

Резултати поправног колоквијума >>>

* * *

12. јануар 2016  – ПЕДАГОШКА НФОРМАТИКА – учитељи

Резултати I и II колоквијума >>>

* * *

12. јануар 2016  – ПЕДАГОШКА НФОРМАТИКА – васпитачи

Резултати I и II колоквијума >>>

* * *

21. децембар 2015  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

Резултати теста >>>

* * *

18. децембар 2015  – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – учитељи

Резултати I и II колоквијума >>>

* * *

02. децембар 2015  – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – учитељи

Резултати I колоквијума >>>

* * *

02. децембар 2015  – ПЕДАГОШКА НФОРМАТИКА – учитељи

Резултати I колоквијума >>>

* * *

02. децембар 2015  – ПЕДАГОШКА НФОРМАТИКА – васпитачи

Резултати I колоквијума >>>

* * *

06. октобар 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

06. октобар 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

06. октобар 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

05. октобар 2015  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита >>>

* * *

05. октобар 2015  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

05. октобар 2015  – МЕТОДИКA НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

05. октобар 2015  – МАТЕМАТИКA 2

Резултати испита >>>

* * *

04. октобар 2015  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ – УЧИТЕЉИ

Резултати испита >>>

* * *

04. октобар 2015  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ – ВАСПИТАЧИ

Резултати испита >>>

* * *

04. октобар 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита >>>

* * *

04. октобар 2015  – МАТЕМАТИКА 1

Резултати испита >>>

* * *

04. октобар 2015  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ – УЧИТЕЉИ

Резултати испита >>>

* * *

04. октобар 2015  – СОЦИОЛОГИЈA ПОРОДИЦЕ – УЧИТЕЉИ

Резултати испита >>>

* * *

04. октобар 2015  – СОЦИОЛОГИЈA ПОРОДИЦЕ – ВАСПИТАЧИ

Резултати испита >>>

* * *

02. октобар 2015  – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2015  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

27. септембар 2015  – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ I

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2015  – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2015  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2015  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2015  – МЕТОДОЛОГИЈЕ ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

23. септембар 2015  – МЕТОДОЛОГИЈЕ ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

23. септембар 2015  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар 2015  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита >>>

* * *

22. септембар 2015  – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

22. септембар 2015  – РЕЗУЛТАТИ ПИСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

21. септембар 2015  – РЕЗУЛТАТИ ПИСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 2

Резултати испита >>>

* * *

21. септембар 2015  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

21. септембар 2015  – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

20. септембар 2015  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (учитељи) >>>

Резултати испита (васпитачи) >>>

Усмени део испита почиње у понедељак, 21. септембра 2015. у 10 часова.

 Пре почетка усменог студенти могу погледати своје радове.

* * *

17. септембар 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

16. септембар 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

16. септембар 2015  – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

16. септембар 2015  – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

15. септембар 2015  – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 и 2  – Вршац

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

15. септембар 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК 1  – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК 2  – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар 2015  – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА  – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

14. септембар 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК  – васпитачи

Резултати испита >>>

* * *

14. септембар 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК 1  – учитељи

Резултати испита >>>

* * *

14. септембар 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК 2  – учитељи

Резултати испита >>>

* * *

14. септембар 2015  – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

07. септембар 2015  – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати писменог дела испита одржаног 05.09.2015.

Резултати испита >>>

Обaвештење >>>

* * *

07. септембар 2015  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

04. септембар 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ I

Резултати испита >>>

* * *

04. септембар 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ – колоквијум

Резултати испита >>>

* * *

04. септембар 2015  – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

04. септембар 2015  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

31. август 2015  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 и 2

Резултати испита >>>

* * *

31. август 2015  – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 1

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

31. август 2015  – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 1

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

31. август 2015  – МАТЕМАТИКЕ 2

Резултати испита >>>

* * *

31. август 2015  – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

31. август 2015  – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (васпиатчи) >>>

* * *

31. август 2015  – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

31. август 2015  – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

31. август 2015  – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

28. август 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 и 2 – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

28. август 2015  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (учитељи) >>>

Резултати испита (васпитачи) >>>

За студенте који су писмени део испита положили у претходним испитним роковима

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА почиње у петак, 28. 8. у 10 ч.

За студенте који су писмени део испита положили у септембарском року усмени

део испита почиње у понедељак, 31. 8. у 10 ч. али сви треба да дођу на прозивку у петак.

* * *

27. август 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

27. август 2015  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

27. август 2015  – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – вршац

Резултати испита >>>

* * *

27. август 2015  – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – вршац

Резултати испита >>>

* * *

27. август 2015  – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита >>>

* * *

27. август 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК 1

Резултати испита >>>

* * *

27. август 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

27. август 2015  – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

25. август 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

25. август 2015  – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

25. август 2015  – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – учитељи

Резултати испита >>>

* * *

25. август 2015  – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – васпитачи

Резултати испита >>>

* * *

25. август 2015  – СРПСКИ ЈЕЗИК  – васпитачи

Резултати испита >>>

* * *

6. јул 2015  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

03. јул 2015  – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

03. јул 2015  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

02. јул 2015  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I и II

Резултати испита >>>

* * *

01. јул 2015  – ИСТОРИЈА ФРАНЦУСКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

Резултати испита >>>

* * *

25. јун 2015  – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

23. јун  – СРПСКИ ЈЕЗИК 1 – Нови Пазар

Резултати испита >>>

* * *

23. јун  – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – Нови Пазар

Резултаи испита >>>

* * *

23. јун  – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

23. јун  – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

23. јун  – СРПСКИ ЈЕЗИК I и II

Резултати испита (Вршац) >>>

* * *

23. јун  –  ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита (Вршац) >>>

* * *

23. јун  –  ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита (Вршац) >>>

* * *

23. јун  –  СЛИКА ДЕТЕТА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 20. ВЕКА

Резултати испита >>>

* * *

23. јун  –  УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита >>>

* * *

22. јун  –  МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

22. јун  –  МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

22. јун  –  КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

22. јун  –  КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

19. јун  –  МЕТОДИКA НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

19. јун  –  МАТЕМАТИКА 2

Резултати испита >>>

* * *

18. јун  –  ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати писменог испита >>>

* * *

18. јун  –  ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог испита >>>

* * *

17. јун  –  УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

17. јун  –  СРПСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита >>>

* * *

17. јун  – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

17. јун  – СОЦИОЛОГИЈЕ ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

17. јун  – СОЦИОЛОГИЈЕ ПОРОДИЦЕ

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

16. јун  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати другог колоквијума (васпитачи) >>>

* * *

11. јун  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита (јунски предрок) >>>

* * *

11. јун  – МАТЕМАТИКА 2

Резултати предиспитних обавеза >>>

* * *

11. јун  – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

11. јун  –  КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати трећег коловијума (учитељи) >>>

* * *

07. јун  – ТУМАЧЕЊЕ БИБЛИЈЕ 2

Резултати испита >>>

* * *

29. мај  – РРЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати поправног колоквијума >>>

* * *

29. мај  – РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати поправног колоквијума >>>

* * *

25. мај  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати колоквијума из Народне и Средњовековне књижевности >>>

* * *

25. мај  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати II колоквијума >>>

* * *

25. мај  – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати I и II колоквијума >>>

* * *

04. март  – СОЦИОЛОГИЈA ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати колоквијума >>>

* * *

23. април  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2 – Април 2

Резултати испита >>>

* * *

21. април  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Вршац

Резултати испита >>>

* * *

14. април  – СОЦИОЛОГИЈЕ ПОРОДИЦЕ – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

14. април  – СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА – Вршац

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

09. април  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

07. април  – СЛИКА ДЕТЕТА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 20. ВЕКА

Резултати испита >>>

* * *

07. април  – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 1

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

02. април  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

01. април  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

01. април  – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ 1 -васпитачи

Резултати испита >>>

* * *

01. април  – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ 1 -учитељи

Резултати испита >>>

* * *

01. април  – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

01. април  – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

31. март  – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА – учитељи

Резултати испита >>>

* * *

31. март  – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА – васпитачи

Резултати испита >>>

* * *

30. март  – МЕТОДИКА РАЗВОЈА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 1

Резултати испита (васпитачи, стара генерациаја) >>>

* * *

30. март  – МЕТОДИКА РАЗВОЈА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 1

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

30. март  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

27. март  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

26. март  – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита >>>

* * *

26. март  – ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита (Васпитачи II година) >>>

* * *

26. март  – МАТЕМАТИКА 1

Резултати испита >>>

* * *

26. март  – МАТЕМАТИКА 2

Резултати испита >>>

* * *

25. март  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

25. март  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

25. март  –УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита >>>

* * *

25. март  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

23. март  – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати испита (учитељи и васпитачи) >>>

* * *

23. март  – ПЕДАГОШКA ИНФОРМАТИКA

Резултати испита (учитељи и васпитачи) >>>

* * *

23. март  – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – лексикологија

Резултати испита >>>

* * *

23. март  – КУЛТУРА ГОВОРА

Резултати испита >>>

* * *

23. март  – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

23. март  – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати првог тест >>>

* * *

13. март  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ – Учитељи

Резултати првог колоквијума >>>

* * *

13. март  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ – Васпитачи

Резултати првог колоквијума >>>

* * *

07. март  – МАТЕМАТИКА 1 – Резултати првог колоквијума

Резултати првог колоквијума >>>

* * *

07. март  – МАТЕМАТИКА 2 – Резултати првог колоквијума

Резултати првог колоквијума  >>>

* * *

07. март  – МАТЕМАТИКА 2 – Резултати предиспитних обавеза

Резултати предиспитних обавеза >>>

* * *

09. фебруар  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I и II

Резултати испита >>>

* * *

09. фебруар  – СЛИКА ДЕТЕТА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 20. ВЕКА

Резултати испита >>>

* * *

09. фебруар  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (васпитачи) >>>

* * *

06. фебруар  – MATEMATIKA  II

Резултати испита >>>

* * *

06. фебруар  – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ – васпитачи

Резултати колоквијума и испита >>>

* * *

06. фебруар  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита >>>

* * *

05. фебруар  – ИСПИТ ИЗ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА II

Резултати испита >>>

* * *

05. фебруар  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

04. фебруар  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита >>>

* * *

04. фебруар  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита >>>

* * *

04. фебруар  – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

04. фебруар  – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита >>>

* * *

04. фебруар  – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

04. фебруар  – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати писменог дела испита >>>

* * *

02. фебруар  – РЕЗУЛТАТИ ПИСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 1

Преузми резултате >>>

* * *

31.  јануар  – МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА 2

– резултати испита у јануарском року, рађеног 24. 01. 2015.

Преузми резултате >>>

* * *

30.  јануар  – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита и колоквијума одржаног 26. 01. 2015. године

Преузми резултате >>>

* * *

30.  јануар  – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 1

Резултати колоквијума одржаног 26. 01. 2015. године

Преузми резултате >>>

* * *

 30. јануар  – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 2

Резултати колоквијума одржаног 26. 01. 2015. године

Преузми резултате >>>

* * *

 28. јануар  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ – васпитачи

Преузми резултате (васпитачи) >>>

* * *

 28. јануар  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ – учитељи

Преузми резултате (учитељи) >>>

* * *

 28. јануар  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ- учитељи

Преузми резултате >>>

* * *

 28. јануар  – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Преузми резултате >>>

* * *

 28. јануар  – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Преузми резултате >>>

* * *

 27. јануар  – ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Преузми резултате >>>

* * *

 27. јануар  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Преузми резултате >>>

* * *

 26. јануар  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Преузми резултате >>>

* * *

 26. јануар  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Преузми резултате >>>

* * *

 26. јануар  – СРПСКИ ЈЕЗИК II

Преузми резултате >>>

* * *

 26. јануар  – ГОВОРНА КУЛТУРА

Преузми резултате >>>

* * *

 23. јануар  – СРПСКИ ЈЕЗИК I – Учитељи

Преузми резултате >>>

* * *

 23. јануар  – СРПСКИ ЈЕЗИК – Васпитачи

Преузми резултате >>>

* * *

 20. јануар  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Преузми резултате >>>

* * *

 20. јануар  – РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА СА ЗАВРШНОМ ОЦЕНОМ

ИЗ ПЕДАГОШКЕ ИНФОРМАТИКЕ

– ВАСПИТАЧИ –

Преузми резултате колоквијума >>>

* * *

 20. јануар  –  РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА СА ЗАВРШНОМ ОЦЕНОМ

ИЗ ПЕДАГОШКЕ ИНФОРМАТИКЕ

– УЧИТЕЉИ-

Преузми резултате колоквијума >>>

* * *

 20. јануар  – ТЕЛЕСНИ РАЗВОЈ И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Преузми резултате колоквијума >>>

* * *

 17. јануар  – РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА СА ЗАВРШНОМ ОЦЕНОМ

ИЗ ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

– УЧИТЕЉИ

Преузми резултате >>>

* * *

 24. децембар  – РЕЗУЛТАТИ I и II КОЛОКВИЈУМА СА ЗАВРШНОМ ОЦЕНОМ

ИЗ ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

– УЧИТЕЉИ

Преузми резултате >>>

* * *

 23. децембар  – РЕЗУЛТАТИ I и II КОЛОКВИЈУМА СА ЗАВРШНОМ ОЦЕНОМ
ИЗ ПЕДАГОШКЕ ИНФОРМАТИКЕ

– УЧИТЕЉИ-

Преузми резултате >>>

* * *

 23. децембар  – РЕЗУЛТАТИ I и II КОЛОКВИЈУМА СА ЗАВРШНОМ ОЦЕНОМ

ИЗ ПЕДАГОШКЕ ИНФОРМАТИКЕ

– ВАСПИТАЧИ –

Преузми резултате >>>

* * *

 11. децембар  – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ
РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА

Преузми резултате >>>

* * *

 30. новембар  – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 2

Резултати колоквијума >>>

* * *

24. новембар  – РЕЗУЛТАТИ I КОЛОКВИЈУМА ИЗ ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – УЧИТЕЉИ

Резултати колоквијума >>>

* * *

24. новембар  – РЕЗУЛТАТИ I КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПЕДАГОШКЕ ИНФОРМАТИКЕ – ВАСПИТАЧИ

Резултати испита >>>

* * *

19. новембар  – РЕЗУЛТАТИ I КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПЕДАГОШКЕ ИНФОРМАТИКЕ

Резултати испита >>>

* * *

 07. октобар  – РЕЗУЛТАТИ ПИСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 2

Резултати испита >>>

* * *

06. октобар  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

06. октобар  – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

06. октобар  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Резултати колоквијума >>>

* * *

06. октобар  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

03. октобар  – МЕТОДКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

03. октобар  – МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

03. октобар  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

03. октобар  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

03. октобар  – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

03. октобар  – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

03. октобар  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

03. октобар  – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Васпитачи)>>>

* * *

27. септембар  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

24. септембар – ЕНГЛЕСКИ 1

Резултати испита (Васпитачи и Учитељи)>>>

* * *

24. септембар – ЕНГЛЕСКИ 2

Резултати испита (Васпитачи и Учитељи)>>>

* * *

23. септембар  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар  – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

23. септембар  – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

23. септембар  – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита >>>

* * *

23. септембар  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ I

Резултати испита >>>

* * *

22. септембар  – РЕЗУЛТАТИ ПИСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати испита >>>

* * *

22. септембар  – РЕЗУЛТАТИ ПИСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ ПЕДАГОШКЕ ИНФОРМАТКЕ

Резултати испита >>>

* * *

19. септембар  – РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

18. септембар  –  МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

18. септембар  –  МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

17. септембар  –  МАТЕМАТИКА 2

Резултати испита >>>

* * *

17. септембар  –  КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

17. септембар  –  КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

16. септембар  –  УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

16. септембар  –  УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

15. септембар  –  ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

15. септембар  –  СРПСКИ ЈЕЗИК 2 –ЛЕКСИКОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар  – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар  –  МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1 (11.09.2014.)

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2 (11.09.2014.)

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар  – СРПСКИ ЈЕЗИК I – ВАСПИТАЧИ

Резултати испита >>>

* * *

15. септембар  – СРПСКИ ЈЕЗИК I – УЧИТЕЉИ

Резултати испита >>>

* * *

08. септембар  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – ВРШАЦ

Резултати испита >>>

* * *

08. септембар  – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита   >>>

* * *

04. септембар  – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита   >>>

* * *

03. септембар  – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита   >>>

* * *

03. септембар  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита   >>>

* * *

03. септембар  –  МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита   >>>

* * *

01. септембар  –  ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Резултати испита   >>>

* * *

01. септембар  –  ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТКА

Резултати испита   >>>

* * *

01. септембар  –  МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита   >>>

* * *

30. август  –  МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита   >>>

* * *

29. август  – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 1

Резултати испита   >>>

* * *

29. август  – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА I

Резултати испита    >>>

* * *

29. август  – МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ I

Резултати испита    >>>

* * *

29. август  – МАТЕМАТИКЕ 2

Резултати испита    >>>

* * *

29. август  – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита    >>>

* * *

28. август  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита  (Учитељи)  >>>

* * *

28. август  – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита  (Васпитачи)  >>>

* * *

25. август  –  ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита  >>>

* * *

25. август  –   СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – ЛЕКСИКОЛОГИЈА

Резултати испита  >>>

* * *

25. август  –   ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита  >>>

* * *

22. август  –   СРПСКИ ЈЕЗИК 

Резултати писменог дела испита  ( учитељи) >>>

* * *

22. август  –   СРПСКИ ЈЕЗИК 

Резултати писменог дела испита  ( васпитачи) >>>

* * *

22. август  –   ПРАВОПИС И КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА НОРМА

Резултати испита >>>

* * *

21. август  –  КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ – УЧИТЕЉИ И ВАСПИТАЧИ

Резултати писменог дела испита биће објављени 31. 8. 2014.
Усмени део испита почиње 2. септембра 2014. у 10 часова.

проф. др Петар Пијановић
доц. др Зорана Опачић
др Јелена Панић Мараш

* * *

15. јул  2014 – МЕТОДИКА РАДА СА ДЕЦОМ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ЗА ВАСПИТАЧЕ НА ДОШКОЛОВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ ОДЕЉЕЊА У НОВОМ ПАЗАРУ

Резултати испита >>>

* * *

09. јул  2014 – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

09. јул  2014 – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – ВРШАЦ

Резултати испита >>>

* * *

08. јул  2014 – СТРАТЕГИЈE УСПЕШНОГ УЧЕЊА

Резултати испита >>>

* * *

07. јул  2014 – ИСТОРИЈА ФРАНЦУСКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

Резултати испита >>>

* * *

04. јул  2014 – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 и 2

Резултати испита >>>

* * *

04. јул  2014 – МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

02. јул  2014 – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

02. јул  2014 – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

01. јул  2014 – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати испита >>>

* * *

01. јул  2014 – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати испита >>>

* * *

29. јун  2014 – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

29. јун  2014 – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

29. јун  2014 – МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

28. јун  2014 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ I

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

26. јун  2014 – ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА

Резултати испита (Васпитачи)>>>

* * *

26. јун  2014 – ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА

Резултати испита (Учитељи)>>>

* * *

26. јун  2014 – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати другог колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

26. јун  2014 – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

25. јун  2014 – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Резултати испита >>>

* * *

25. јун  2014 – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Васпитачи) >>>

* * *

25. јун  2014 – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (Учитељи) >>>

* * *

25. јун  2014 – МАТЕМАТИКА 2

Резултати испита >>>

* * *

25. јун  2014 – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 1

Резултати испита >>>

* * *

24. јун  2014 – СРПСКИ ЈЕЗИК 2 – ЛЕКСИКОЛОГИЈА

Резултати испита >>>

* * *

24. јун  2014 – ГОВОРНА КУЛТУРА

Резултати испита >>>

* * *

24. јун  2014 –ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резултати испита >>>

* * *

24. јун  2014 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

24. јун  2014 – МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРАI

Резултати испита >>>

* * *

24. јун  2014 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ I

Резултати испита >>>

* * *

23. јун  2014 – ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ

Резултати испита ( Васпитачи) >>>

* * *

23. јун  2014 – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати трећег колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

23. јун  2014 – СРПСКИ ЈЕЗИК

Резултати испита ( Васпитачи) >>>

* * *

23. јун  2014 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Резултати испита >>>

* * *

20. јун  2014 – СРПСКИ ЈЕЗИК I

Резултати испита >>>

* * *

20. јун  2014 – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати трећег колоквијума >>>

* * *

18. јун  2014 – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати поправног колоквијума (Васпитачи II – година) >>>

* * *

17. јун  2014 – МАТЕМАТИКА 2

Резултати другог колоквијума >>>

* * *

16. јун  2014 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1 – група 9

Резултати колоквијума 1 и 2 >>>

* * *

16. јун  2014 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1 – група 10

Резултати колоквијума 1 и 2 >>>

* * *

16. јун  2014 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1 – група 11

Резултати колоквијума 1 и 2 >>>

* * *

14. јун  2014 – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Резултати испита >>>

* * *

10. јун  2014 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1

Резултати испита >>>

* * *

23. мај  2014 – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ – резултати другог колоквијума

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

12. мај  2014 – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати колоквијума (Васпитача – II година) >>>

* * *

05. мај  2014 – БРИТАНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И КУЛТУРА

Резултати испита (учитељи и васпитачи) >>>

* * *

28. април  2014 – ПОЈАМ И ОДРЕЂЕЊЕ АУТОРСКЕ БАЈКЕ – ОДЕЉЕЊЕ У НОВОМ ПАЗАРУ

Преузми резултате >>>

* * *

14. април  2014 – РЕЗУЛТАТИ I КОЛОКВИЈУМА ИЗ ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Преузми резултате >>>

* * *

14. април  2014 – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Нови Пазар

Преузми резултате >>>

* * *

04. април  2014 – МАТЕМАТИКЕ 1 И МАТЕМАТИКЕ 2

Преузми резултате >>>

* * *

04. април  2014 – МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 1

Преузми резултате >>>

* * *

04. април  2014 – MЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Преузми резултате >>>

* * *

03. април  2014 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Преузми резултате >>>

* * *

02. април  2014 – СОЦИОЛОГИЈЕ ПОРОДИЦЕ

Преузми резултате >>>

* * *

02. април  2014 – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Преузми резултате (Васпитачи) >>>

* * *

02. април  2014 – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Преузми резултате (Учитељи) >>>

* * *

01. април  2014 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1 и 2

Преузми резултате >>>

* * *

01. април  2014 – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 и 2

Преузми резултате >>>

* * *

31. март  2014 – РЕЗУЛТАТИ  ПИСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Преузми резултате >>>

* * *

31. март  2014 – РЕЗУЛТАТИ  ПИСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ ПЕДАГОШКЕ ИНФОРМАТКЕ

Преузми резултате >>>

* * *

31. март  2014 – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Преузми резултате >>>

* * *

27. март  2014 – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Преузми резултате (Васпитачи) >>>

* * *

27. март  2014 – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Преузми резултате (Учитељи) >>>

* * *

27. март  2014 – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Преузми резултате (Васпитачи) >>>

* * *

27. март  2014 – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Преузми резултате писменог дела испита (Учитељи) >>>

* * *

27. март  2014 – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Преузми резултате писменог дела испита (Васпитачи) >>>

* * *

12. март  2014 – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Преузми резултате колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

12. март  2014 – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Преузми резултате колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

11. фебруар  2014 – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Преузми резултате испита (Васпитачи) >>>

* * *

11. фебруар  2014 – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Преузми резултате испита (Учитељи) >>>

* * *

11. фебруар  2014 – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Преузми резултате испита (Учитељи) >>>

* * *

11. фебруар  2014 – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Преузми резултате испита (Васпитачи и Васпитачи ПА) >>>

* * *

11. фебруар  2014 – МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 1

Преузми резултате испита >>>

* * *

11. фебруар  2014 – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Преузми резултате испита (Учитељи) >>>

* * *

11. фебруар  2014 – МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Преузми резултате испита (Васпитачи) >>>

* * *

11. фебруар  2014 – ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Преузми обавештење >>>

* * *

11. фебруар  2014 – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ – Одељење у Новом Пазару

Преузми резултате испита >>>

* * *

10. фебруар  2014 – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Преузми резултате испита (Васпитачи) >>>

* * *

10. фебруар  2014 – ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Преузми резултате испита (Учитељи) >>>

* * *

10. фебруар  2014 – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Преузми резултате испита (Учитељи) >>>

* * *

10. фебруар  2014 – ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Преузми резултате испита (Васпитачи и Васпитачи са завршеном ПА) >>>

* * *

07. фебруар  2014 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1

Преузми резултате испита (Учитељи) >>>

* * *

05. фебруар  2014 – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Преузми резултате испита (Учитељи) >>>

* * *

05. фебруар  2014 – СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

Преузми резултате испита (Васпитачи) >>>

* * *

04. фебруар  2014 – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Преузми резултате испита (Учитељи) >>>

* * *

04. фебруар  2014 – СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ

Преузми резултате испита (Васпитачи) >>>

* * *

03. фебруар  2014 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА I

Резултати писменог дела испита одржаног 31. 01. 2014.

Преузми резултате испита  >>>

Преузми резултате I колоквијума >>>

* * *

31. јануар  2014 – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Преузми резултате (Васпитачи) >>>

* * *

31. јануар  2014 – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Преузми резултате (Учитељи) >>>

* * *

31. јануар  2014 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Преузми резултате >>>

* * *

31. јануар  2014 – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2

Преузми резултате >>>

* * *

29. јануар  2014 – УВОД У ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати испита (учитељи) >>>

* * *

21. јануар  2014 – ОБАВЕШТЕЊА ИЗ ПРЕДМЕТА УВОД У ТУМAЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Резултати писменог дела испита биће објављени у петак 31. јануара 2014. у 15 часова (за учитеље) и у понедељак 3. фебруара 2014. у 15 часова (за васпитаче).

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

– за редовне студенте, смер: учитељ  –

 

 

Усмени део испита у јануарском року одржаће се у понедељак, 3. фебруара 2014. године, у 10 часова, учионица бр. 35.

 

– за редовне студенте и студенте са завршеном ПА, смер: васпитач  –

 

 

Упис оцена у јануарском року одржаће се у четвртак, 6. фебруара 2014. године, у 12 часова, учионица бр. 35.

 

 

 

 

 

 

– за учитеље са завршеном ПА –

 

 

Усмени део испита у јануарском року одржаће се у понедељак, 3. фебруара 2014. године, од 10 до 15часова (дођите у складу са својим радним временом), учионица бр. 35.


проф. др Александар Јовановић

проф. др Слађана Јаћимовић

доц. др Валентина Хамовић

* * *

21. јануар  2014 – КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Резултати писменог дела испита за студенте оба смера биће објављени до суботе, 1. фебруара 2014.
Усмени део испита почиње у понедељак, 3. фебруара 2014. у 10 часова у учионици 37 на 3. спрату.

Проф. др Петар Пијановић

* * *

20. јануар  2014.ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Резултати колоквијума (Учитељи) >>>

* * *

20. јануар  2014.ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати поправног колоквијума (Васпитачи) >>>

* * *

20. јануар  2014.ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Резултати поправног колоквијума ( Учитељи) >>>

* * *

12. јануар  2014.МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ II

Резултати колоквијума >>>

* * *

12. јануар  2014. – РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КОЛOКВИЈУМА ИЗ СОЦИОЛОГИЈЕ ПОРОДИЦЕ –  ВАСПИТАЧИ

Резултати колоквијума васпитачи >>>

* * *