Image Map   Image Map   poziv-2020   Image Map

Најаве

МОДУЛ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

детаљније >>>

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА

ЗА УСПЕХ ОСТВАРЕН У ШКОЛСКОЈ 2010/11. ГОДИНИ

 

Декан Учитељског факултета, на предлог Наставно-научног већа Учитељског факултета Универзитета у Београду, објављује конкурс за доделу шест годишњих стипендија – за по два студента друге, треће и четврте године студија (по један са сваког од два смера).

Право учешћа на конкурсу имају:

Сви студенти који ниједном нису обнављали годину, који у моменту пријављивања имају просечну оцену најмање 9.00 и највише 2 пренета испита у другој и трећој години (оба смера) и четвртој години (смер за васпитаче), односно 3 пренета испита у четвртој години студија (смер за учитеље) .

Основни критеријум за избор је просечна оцена у претходној години студија са корективним фактором за пренете испите.

Додатни корективни критеријуми су: објављени радови у стручним часописима, саопштења на стручним семинарима, текстови објављени у публикацијама за децу (уз достављање  фотокопија), учешће у ваннаставним активностима на Учитељском факултету.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом предају се Студентској служби до 14. новембра 2011. године.

Резултати конкурса ће бити објављени до краја новембра.

Комисија: проф. др Биљана Требјешанин, председник, проф. др Гордана Стојановић, асс. мр Војислав Пантић, асс. мр Оливера Ђокић и Бојана Јовановић, студент продекан УФ-а.

* Образац за конкурисање може се преузети у Скриптарници или на сајту Факултета.

 

Александар Јовановић,
декан Учитељског факултета

Образац пријаве на конкурс >>>


КОНКУРС ЗА ПОМОЋ НАЈУГРОЖЕНИЈИМ СТУДЕНТИМА

Декан Учитељског факултета, у сарадњи са студентом продеканом и Студентским парламентом Учитељског факултета, расписује Конкурс за помоћ најугроженијим студентима свих година.

Образац за пријаву налази се у Скриптарници или на сајту Факултета. Рок за предају образаца је 14. новембар 2011. године.

Попуњене обрасце студенти предају студенту продекану Бојани Јовановић.

Комисија у саставу: проф. др Данијела Костадиновић, продекан за наставу, Бојана Јовановић, студент продекан и Драгана Марковић, члан Студентског парламента, размотриће пријаве, разговарати са кандидатима и донети одлуку до краја новембра 2011. године.

 

Декан Учитељског факултета
проф. др Александар Јовановић

Образац пријаве на конкурс >>>

 

43. СТРУЧНА СТУДЕНТСКА ЕКСКУРЗИЈА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА

ИСТОРИЈА СРПСКЕ КУЛТУРЕ

БУДИМПЕШТА – ЛОВРА – СРПСКИ КОВИН – СЕНТАНДРЕЈАдетаљније >>>

РЕЗУЛТАТИ ПРОВЕРЕ СПОСОБНОСТИ

 

детаљније >>>

novi-logo-cir
novi-logo-cir
novi-logo-cir
Медијски прилози
Актуелно
obuka
obuka
naucni
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
dnevnik
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони Учитељског факултета:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу Учитељског факултета можете контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 10–11 часова и 14–15 часова.

Категорије вести
Архива вести