Sajt Savremeno Virtuelna tura FB IN YT   Image Map   Пошаљите нам ваше  сугестије на имејл:

Међународни научни скуп / International scientific conference

puppet-carnival-of-students-of-teacher-training-faculty-university-of-belgrade

Међународни научни скуп године “Примена луткарства у неговању националног идентитета”  9. и 10. децембaр 2022.

Учитељски факултет Универзитета у Београду, у сарадњи са Хебрејским универзитетом у Јерусалиму, Универзитетом Свети Климент Охридски у Софији, Филипс универзитетом и Универзитетом у Бања Луци, организује међународни научни скуп 9. и 10. децембра 2022. године. Тема скупа је “Примена луткарства у неговању националног идентитета”. Ценећи Ваш допринос у областима које наведена тема обухвата, позивамо Вас да учествујете у раду скупа.
Тема конференције требало би да буде обрађена са следећих аспеката:
• историја и теорија луткарства,
• савремено позориште лутака,
• луткарство у образовању (предшколско васпитање и образовање, основна и средња школа, образовни факултети, факултети за стручно образовање луткара),
• теорије идентитета и глобализације.
Пријаву за учешће на конференцији са темом саопштења и сажетком на српском и енглеском језику можете послати до 15. септембра 2022. године на електронску адресу puppetry.conference@uf.edu.rs
Напомена: Прихватају се искључиво професионално преведени/лекторисани резимеи на енглеском језику. Слањем пријаве аутор гарантује за квалитет језика резимеа.
Текст резимеа треба да обухвата сажета обавештења о садржају саопштења: контекст и значај проблема, циљ истраживања, метод, најзначајније резултате и закључке. Обим резимеа не би требало да прелази 1400 карактера (са размацима). Радни језици скупа су српски и енглески. Обавештење о прихватању теме и сажетка биће послато до 5. октобра 2022. године. Радове у целини треба послатидо 1. децембра 2022. године. Рецензирани радови ће бити објављени у зборнику радова са скупа.
Котизација за учешће на скупу износи 8.400 динара за учеснике из Србије, а 70 евра за учеснике из иностранства. Котизација покрива трошкове организације конференције, материјала за учеснике и издавање зборника. Инструкције за плаћање биће доступне 5. октобра 2022. Рок за уплату котизације је 31. октобар 2022. године.
Молимо Вас да позив проследите сарадницима који би могли бити заинтересовани за учешће на нашем скупу.
За додатна обавештења можете се обратити асистенту мср Страхињи Полићу, председнику Извршног одбора скупа, на електронској адреси: puppetry.conference@uf.edu.rs.

Са задовољством Вас очекујемо на скупу!

С поштовањем,

Декан Учитељског факултета
Проф. др Данимир Мандић

Председник Програмског одбора
Проф. др Ана Миловановић

International scientific conference „Application of Puppetry in Cherishing National Identity”
9. – 10.  December, 2022.

Dear colleagues,

Teacher Education Faculty of the University of Belgrade, in collaboration with the Hebrew University of Jerusalem, the Sofia University St. Kliment Ohridski, University of Banja Luka and Philips University, organizes an international scientific conference entitled „Application of Puppetry in Cherishing National Identity”. The conference will be held on 9. – 10.  December, 2022. As we appreciate your results in the scientific areas related to the conference theme, we invite you to participate in our conference with your presentation.

The topic of the conference „Application of Puppetry in Cherishing National Identity” would be treated under following aspects:
• History and theory of puppetry
• Contemporary puppet theatre
• Puppetry in education (preschool education, primary and secondary school, educational faculties, faculties for professional education of puppet artists)
• Theories of identity and globalization.
The application for conference participation, presentation title, and an abstract in English should be submitted by 15. September, 2022 to the following e-mail address: puppetry.conference@uf.edu.rs

Note: The abstract in English must be professionally translated/proofread prior to submission. By sending in the speaker proposal form, the author guarantees for the abstract language quality.

Your abstract should contain a brief description of the presentation content: the context and relevance of the topic, the goal of the research, the methods, the most relevant findings and conclusions. The abstracts should not exceed 1400 characters (with spaces).
Conference languages: Serbian and English.

Deadline for notification of abstract acceptance: 5. October, 2022. The deadline for the full paper submission is 1 December, 2022. Following a double-blind peer review, the selected papers will be published in the Book of Proceedings.

The conference fee is 70€ (+20 € for dinner) for participants from abroad. The conference fee covers the conference organisation expenses, conference materials for participants and the expenses of publishing the Book of Proceedings. Payment instructions are available on 5. October, 2022.
The deadline for the conference fee payment is 31 October, 2022.

We are kindly asking you to forward this invitation to your colleagues who may be interested in taking part in our conference.

For any additional information, please contact msr Strahinja Polić, Assistant, president of the Organising Committee, at puppetry.conference@uf.edu.rs.

We are looking forward to seeing you at the conference.

Yours faithfully,

Dean of the Teacher Education Faculty
Danimir Mandić, PhD, Full Professor

President of the Programme Committee
Ana Milovanović, PhD, Associate Professornovi-logo-cir
novi-logo-cir
unesco-konkurs
unesco-konkurs
novi-logo-cir
novi-logo-cir
novi-logo-cir
1224
novi-logo-cir
Медијски прилози
ДРЖАВНА МАТУРА
СТРУКТУРА ВРЕДНОВАЊА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ И ОСТАЛИХ ЕЛЕМЕНАТА У ПРОЦЕСУ СЕЛЕКЦИЈЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ   Детљније >>>
Актуелно
obuka
obuka
obuka
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
dnevnik
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони
Факултетa за образовање учитеља и васпитача:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу
Факултетa за образовање учитеља и васпитача контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 09–10 часова.

Категорије вести
Архива вести