Image Map   ucitelj-za-digitalno-drustvo   ucitelj-za-digitalno-drustvo   Image Map

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ

Београд

Прелиминарна ранг листа, Београд – учитељи >>>

Прелиминарна ранг листа, Београд – васпитачи >>>

* * *

Наставно одељење Нови Пазар

Прелиминарна ранг листа, Нови Пазар – учитељи >>>

* * *

Наставно одељење Вршац

Прелиминарна ранг листа, Вршац – учитељи >>>

* * *

Кандидати имају право увида у тест, као и на подношење примедби на јединствене ранг листе.
Захтев за увид у тест налази се у Скриптарници Факултета. Захтеви и примедбе подносе се 02. јула 2016. год. од 10.00 до 12.00 часова и 03. јула 2016. год. од 10.00 до 12.00 часова Студентској служби, уз доказ о уплати на текући рачун број 840-1906666-26, модел 97, позив на број 152299962016 и то:

–               Увид у тест            500,00 динара

–               Приговор              1.000,00 динара

Кандидати коју су поднели приговор имају право увида у тест у складу са условима конкурса, у суботу 02. јула и недељу 03. јула 2016. године од 10.30 до 12.00 часова

Решење Комисије за упис кандидата у прву годину студија по приговору доноси се у року од 24 сата од завршетка рока за приговоре, а најкасније 04. јула 2016. године у 12.00 часова.

Жалбе на решење Комисије подносе се декану 04. јула 2016. до 14.00 часова.

Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе – 05. јула 2016. год. до 14.00 часова.

Коначна ранг листа објављује се 06. јула 2016. године до 17.00 часова.

Руководилац
студентске службе

Сузана Бура

Comments are closed.

novi-logo-cir
Медијски прилози
Актуелно
obuka
naucni
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
dnevnik
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони Учитељског факултета:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу Учитељског факултета можете контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 10–11 часова и 14–15 часова.

Категорије вести
Архива вести