Image Map   Image Map

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ

Београд

Прелиминарна ранг листа, Београд – учитељи >>>

Прелиминарна ранг листа, Београд – васпитачи >>>

* * *

Наставно одељење Нови Пазар

Прелиминарна ранг листа, Нови Пазар – учитељи >>>

Прелиминарна ранг листа, Нови Пазар – васпитачи >>>

* * *

Прелиминарна ранг листа по афирмативној мери уписа

Прелиминарна ранг листа по афирмативној мери уписа припадника ромске националне мањине, Београд – учитељи >>>

Прелиминарна ранг листа по афирмативној мери уписа припадника ромске националне мањине, Београд – васпитачи >>>

* * *

Кандидати имају право увида у тест, као и на подношење примедби на јединствене прелиминарне ранг листе.

Захтев за увид у тест налази се у Студентској служби. Захтеви и примедбе подносе се 01. јула 2022. године од 10.00 до 12.00 часова студентској служби, уз доказ о уплати на текући рачун број 840-1906666-26, модел 97, позив на број 834012022 и то:

  • Увид у тест 500,00 динара
  • Приговор 1.000,00 динара

Кандидати који су поднели приговор имају право увида у тест у складу са условима конкурса, у дану подношења захтева у времену од 12.00 до 12.30 часова.

Решење Комисије за упис кандидата у прву годину студија по приговорима доноси се у року од 24 сата од завршетка рока приговора, а најкасније 02. јула 2022. године у 12.00 часова.

Жалбе на решење Комисије подносе се декану Факултета 02. јула 2022. године до 14.00 часова.

Декан доноси решење на жалбу у року од 24 сата од пријема жалбе – 03. јула 2022. године до 14.00 часова.

Коначна ранг листа објављује се 03. јула 2022. године до 17.00 часова.

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

С обзиром да су кандидати могли да конкуришу за више жеља, приликом уписа ће долазити до померања места на ранг листама. Имајући то у виду, постоји велика вероватноћа уписа и за кандидате који се на ранг листи налазе „испод црте“.

Прозивање за упис на евентуално упражњена места за финансирање из буџета, обавиће се у понедељак 04. јула 2022. године у 14.00 часова, Свечана сала, I спрат. Прозивци имају право приступа кандидати са оствареним најмање 51 бодом.

Прозивање за упис на евентуално упражњена места за самофинансирање, обавиће се у уторак 05. јула 2022. године у 13.30 часова, Свечана сала, I спрат.

Comments are closed.

novi-logo-cir
novi-logo-cir
novi-logo-cir
novi-logo-cir
Медијски прилози
Септембар
Актуелно
obuka
obuka
obuka
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
dnevnik
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони Учитељског факултета:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу Учитељског факултета можете контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 09–10 часова.

Категорије вести
Архива вести