Image Map   ucitelj-za-digitalno-drustvo   ucitelj-za-digitalno-drustvo

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ УПИСАНЕ НА СТУДИЈЕ ДО СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

На основу препоруке Универзитета у Београду у вези са студентима уписаним на студије до ступања на снагу Закона о високом образовању (који имају право да доврше започете студије до краја школске 2013/2014), Факултет обавештава студенте да ће у суботу 30. 11. и недељу 1. 12. бити организован допунски испитни рок.

Испитни рок се организује само за Методику наставе српског језика и књижевности 1, Методику наставе математике 1 и Методику наставе природе и друштва 1.

На испитни рок се могу пријавити студенти уписани на студије закључно са школском 2006/2007. и раније, односно уписани на дошколовање закључно са школском 2011/2012, а који су испунили предиспитне обавезе и стекли право на полагање наведених методика.

Уколико припадају овим категоријама, студенти могу закључно са четвртком, 28. 11. 2013. предати молбе у којима наводе да испуњавају услове за полагање неког од наведених испита. Молбе ће бити разрешене у најкраћем року како би се студентима омогућило полагање испита.

Деканат Учитељског факултета

Comments are closed.

novi-logo-cir
Медијски прилози
Испити – Април
Актуелно
obuka
naucni
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
dnevnik
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони Учитељског факултета:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу Учитељског факултета можете контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 10–11 часова и 14–15 часова.

Категорије вести
Архива вести