Image Map   Image Map

УЧИТЕЉ ЗА ДИГИТАЛНО ДРУШТВО

Образовање учитеља за извођење образовно-васпитног рада из изборног предмета Информатика и рачунарство у основној школи

Одлуком Сената Универзитета бр. 61201-1500/3-17 од 19. 04. 2017. године донете су измене и допуне студијског програма основних и мастер студија за образовање учитеља и одређено да њихов носилац буде Учитељски факултет, чиме су се створили услови за подизање компетенција учитеља у области информатичког образовања, као предуслова за њихово укључивање у реализацију образовно-васпитног рада из изборног предмета Информатика и рачунарство у основној школи. Детаљније >>>

 

Потребно је да кандидати приликом пријаве на конкурс предају:

  1. Фотокопије дипломе о завршеним студијама и уверење о положеним испитима,
  2. Радну биографију,
  3. Копије силабуса положених информатичких предмета
  4. Пријавни лист (можете га преузети са званичне интернет странице Факултета, испод текста Конкурса),
  5. Уплатницу у износу од 5.000,00 динара на жиро-рачун Учитељског факултета бр. 840-1906666-26, при чему је неопходно унети позив на број (97) (4970018) и сврху уплате („За трошкове пријава на програм целоживотног образовања“).

Кандидати могу да доставе пријаве лично на Учитељском факултету од 29. 01. до 03. 02. 2018. године од 11:00 до 13:00 часова у студентској служби или путем поште на адресу: Учитељски факултет, Краљице Наталије 43, 11000 Београд, електронском поштом, ivko.nikolic@uf.bg.ac.rs. Све остале информација на 064/86-00-639 или 011/3615-225, лок. 128.

 

Пријава за упис на програм >>>

Прогам „Информатика и рачунарство у основној школи“ >>>

Извод из „Просветног гласника”, 11/2017 >>>

Медијски прилози >>>

Mind Map Team - Illustration

 

novi-logo-cir
novi-logo-cir
novi-logo-cir
novi-logo-cir
Медијски прилози
Септембар
Актуелно
obuka
obuka
obuka
obuka
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
dnevnik
Guides and Curriculums
123
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Контакт телефони Учитељског факултета:
011/3615-225,
011/3679-227,
011/2686-787,
011/2641-060 (факс).
Студентску службу Учитељског факултета можете контактирати на 011/361–5225 (тастер 1), сваког радног дана, у времену 09–10 часова.

Категорије вести
Архива вести